7 pamoka


– Hallo, liebe Deutschlerner und Zuhörer. – Sveiki, besimokantieji vokiečių kalbos ir klausytojai.

– Hallo, unsere Lerner und Zuhörer.

– Ich hoffe, es geht allen gut. – Tikiuosi, kad visiems gerai sekasi. Šiandien toliau mokomės skaičių ir su tuo susijusių klausimų bei atsakymų.

Pirmojoje pamokos dalyje pateiksiu skaičius nuo šimto didėjančia tvarka ir trumpą taisyklių apžvalgą apie skaičių sudarymą. Pasimokysime tarimo, nes tarptautinės kilmės skaičių prasmę suprasite ir viską rasite gražiai išdėstytą lentelėje. Dirbame įprasta seka: aš ištariu, jūs pakartojate, o Tomas užtvirtina gražia savo tartimi, kartokite ir su juo.

100 = einhundert
101 = (ein)hunderteins
102 = (ein)hundertzwei
110 = (ein)hundertzehn
153 = (ein)hundertdreiundfünfzig
200 = zweihundert
201 = zweihunderteins
202 = zweihundertzwei
244 = zweihundertvierundvierzig
300 = dreihundert
400 = vierhundert
500 = fünfhundert
600 = sechshundert
700 = siebenhundert
800 = achthundert
900 = neunhundert

1000 = eintausend

2000 = zweitausend
3000 = dreitausend
5000 = fünftausend
10 000 = zehntausend
100 000 = einhunderttausend
1 000 000 = eine Million
5 000 000 = fünf Millionen
1 000 000 000 = eine Milliarde
1 000 000 000 000 = eine Billion

Apibendrinu ir pateikiu taisyklių dėl skaičių rašymo apžvalgą:

  • Vienetai eina prieš dešimtis (pvz., 81 – einundachtzig, o ne kaip anglų, lietuvių ar rusų kalbose „achtzig und eins“).
  • Didesniuose už 20 skaičiuose vienetai su dešimtimis sujungiami jungtuku „und“ (pvz.,  einundvierzig, sechsundsechzig, neununddreißig ir pan.).
  • Skaičiuose nuo 13 iki 19 jungtuko „und“ nereikia (pvz., dreizehn, sechzehn, siebzehn,  neunzehn).
  • 11 ir 12 turi atskiras vienaskiemenes formas: 11 – elf, 12 – zwölf.
  • 16 – sechzehn, 17 – siebzehn, 60 – sechzig ir 70 – siebzig naudojama trumpoji skaičių 6 ir 7 forma, tai yra: sech- vietoje „sechs“ ir sieb- vietoje „sieben“.
  • 30 yra „dreißig“, o ne „dreizig“ kaip kad sudaromos kitos dešimtys.
  • Sakome „einhundert“ (100) arba „eintausend“ (1000), o ne „einshundert“ ar „einstausend“ (taigi, šiuo atveju naudojame ein, bet ne eins)

– Beje, kai kas yra paprasčiau, nei lietuvių kalboje, nes, kaip pastebėjote, sudėtiniai skaičiai vokiškai rašomi vienu ištisiniu žodžiu, pvz.,

62   = zweiundsechzig

153 = (ein)hundertdreiundfünfzig

744 = siebenhundertvierundvierzig

6744 = sechstausendsiebenhundertvierundvierzig

999.999 = neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig

Taip, tu teisus, bet turiu pasakyti, kad skaičiai žodžiu skliausteliuose dažniausiai rašomi tik sutartyse. Šiaip jau, be abejonės, tik skaitmenimis.

Vokiečių kalboje tik vienetai eina prieš dešimtis, visa kita seka yra mums įprastinė: pradedama nuo didžiausio kiekinio skaičiaus  ir baigiama vienetais su dešimtimis, žiūrėkite pvz. į jau pateiktuosius:

Milijonai, milijardai ir kiti panašūs skaičiai rašomi atskirais žodžiais:

Eine Million

Drei  Milliarden

Vier Billionen

 

– Kad taisyklės neliktų tik taisyklėmis, siūlau tuoj pat patikrinti, kaip įsidėmėjote „problemiškus“ skaičius, t.y. tuos, kurie šiek tiek skiriasi nuo taisyklingai sudaromų. Aš paklausiu pasakydamas lietuviškai, jūs atsakote, o mūsų mokytoja Laura taisyklingai ištardama užtvirtins jūsų žinias. Einverstanden – sutinkate?

– Einverstanden. Also, dann los – taigi, pradedame.

 

 81 = einundachtzig
 19 = neunzehn
 41 = einundvierzig
 11 = elf
 66 = sechsundsechzig
 12 = zwölf
 39 = neununddreißig
 30 = dreißig
 13 = dreizehn
 100 = einhundert
 16 = sechzehn
 101 = (ein)hunderteins
 17 = siebzehn
 1000 = eintausend
 60 = sechzig
 1021 = eintausendeinundzwanzig
 70 = siebzig

– Sehr gut. Jetzt antworten Sie, bitte: kaip vokiečių kalboje rašomi skaitvardžiai iki milijono – kartu ar atskirai? Prašome pagalvokite! Po 5 sekundžių Tomas atsakydamas patvirtins, ar jūs buvote teisūs.

– Skaitvardžiai iki milijono, išskyrus patį milijoną ir kitus dar didesnius, rašomi vienu žodžiu, kad ir koks jis būtų ilgas, pvz.,
999999 – neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig

– Taigi, jau išmokome kiekinius skaičius. Kiekiniais jie vadinami todėl, kad atsako į klausimą kiek – vokiškai wieviel. Dabar jau tikrai galime išmokti atsakyti į klausimus, kiek mums metų ir kokiame bute ar name gyvename.

– Gerai, prie klausimų.

Tomas, wie alt bist du? – Tomai, kiek tau metų?

Ich bin 24 Jahre alt. – Man 24 metai.

Vokiškame klausime tikriausiai atpažinote atitinkamo angliško klausimo struktūrą: How old are you?

Vokiškas klausimas: Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? sudarytas tuo pačiu principu, kaip ir angliškas klausimas.

Alt – sena (-s)

Die Jahre – metai

Atsakymas: Ich bin … Jahre alt irgi atitinka angliškąjį atsakymą. Beje, žodeliai Jahre alt atsakyme nėra būtini, galite įvardyti savo metų skaičių ir padėti tašką.

Wie alt sind Sie?

Ich bin …. Jahre alt. Arba: Ich bin …  .

Ich bin
18 – achtzehn
21 – einundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
30 – dreißig
37 – siebenunddreißig
40 – vierzig
55 – fünfundfünfzig
(Jahre alt).

– Laura, žinau, kad moterų geriau neklausti, kiek joms metų, bet gal gali padaryti išimtį: Wie alt bist du?

– Oi, žinoma gali drąsiai klausti. Atsakau:

Ich bin so alt, wie ich aussehe. – Man tiek metų, kaip atrodau 🙂

Taigi, nenorėdamos išduoti savo metų, moterys gali atsakyti ir taip.

– Alles klar – viskas aišku.

Dar pasimokykime savo pašnekovo paklausti:

Wie ist Ihre / deine Telefonnummer? – Koks Jūsų / tavo telefono numeris?

Meine Telefonnummer ist … .

Sakydami savo telefono numerį paeiliui vardijame visus skaičius vienetais:

+370 698 652… – plus drei sieben null sechs neun acht sechs fünf zwo …

Kaip pastebėjote, vietoje zwei pasakiau zwo. Vokiečiai šį skaičiaus 2 variantą zwo naudoja šnekamojoje kalboje, ypač kalbėdami telefonu, kad geriau girdėtųsi skirtumas tarp zwei ir drei – zwo und drei.

Kitas klausimas:

Wie ist Ihre Hausnummer? – Koks Jūsų namo numeris?

Meine Hausnummer ist 76/55/32.

Dar vienas panašus klausimas:

Wie ist Ihre Wohnungsnummer? – Koks Jūsų buto numeris?

Meine Wohnungsnummer ist … .

Prisimename, ką tik išmoktus žodžius:

Das Haus – namas

Die Wohnung – butas

Die Nummer – numeris

Das Telefon – telefonas

Meine Lieben – mielieji, išmokime dar vieną klausimą ir kaip reikėtų į jį atsakyti.

Wann sind Sie geboren? – Kada gimėte?

Wann bist du geboren? – Kada gimei?

Ich bin im Jahr(e) … geboren. – Gimiau … metais.

Vokiečių kalboje metai nuo 1100 iki 1999 sakomi taip: šimtai, vienetai ir dešimtys.

1955 – neunzehnhundertfünfundfünfzig

1966 – neunzehnhundertsechsundsechzig

1980 – neunzehnhundertachtzig

1999 – neunzehnhundertneunundneunzig

Nuo 2000-ųjų vėl skaičiuojama tūkstančiais ir t.t.

2001 – zweitausendundeins

2005 – zweitausendfünf

2009 – zweitausendundneun

Pasitreniruokite, pagalvokite, jeigu iš pradžių kiek sunkiau sekasi, užsirašykite ir išmokite savo gimimo metus atmintinai.

– Wann sind Sie geboren? / Wann bist du geboren?

– Ich bin im Jahr(e) 1988 geboren.

Galite praleisti žodžius im Jahr(e), atsakykite paprastai.

Ich bin 1988 (neunzehnhundertachtundachtzig) geboren.

Svarbu nepamirškite pasakyti pačius gimimo metus.

– Kiek pasistengę, šioje pamokoje mes dar galime išmokti sudaryti ir kelintinius skaitvardžius, atsakančius į klausimą kelintas, vokiškai der/die/das wievielte?

– Nesudėtinga, nes prie kiekinio skaitvardžio tereikia pridėti priesagą -te.

– Tu beveik visiškai teisus, su priesaga -te kelintiniai skaitvardžiai sudaromi nuo 4 iki 19, o nuo 20 ir toliau pridedama priesaga -ste.

Sudarant kelintinį skaitvardį nuo 1 iki 3, šiek tiek pakinta kamienas:

Der/die/das erste – pirmas (-a)

Der/die/das zweite – antras (-a)

Der/die/das dritte – trečias (-a)

Der/die/das vierte – ketvirtas (-a)

Der/die/das fünfte – penktas (-a)

Der/die/das sechste – šeštas (-a)

Der/die/das siebente – septintas (-a)

Der/die/das achte – aštuntas (-a)

….

Der/die/das dreizehnte – tryliktas (-a)

Der/die/das zwanzigste – dvidešimtas (-a)

Der/die/das einunddreißigste – trisdešimt pirmas (-a)

Der/die/das sechsundsechzigste – šešiasdešimt šeštas (-a)

– Dabar jau galėsime išsamiai atsakyti į klausimą: Wann sind Sie geboren?

– Taip, papildykime savo ankstesnį atsakymą, nurodydami ir dieną, ir mėnesį.

Jei kas nors gimė 1982-05-29, atsako taip:

Ich bin am 29.05.1982 (am neunundzwanzigsten fünften neunzehnhundertzweiundachtzig) geboren (data vokiškai rašoma taip: Diena. Mėnuo. Metai)

Jei kas gimė 1991-04-10, atsako taip:

Ich bin am 10.04.1991 (am zehnten vierten neunzehnhunderteinundneunzig) geboren.

Jei kas gimė 1.01.1999, atsako:

Ich bin am 1.01.1999 (am ersten ersten neunzehnhundertneunundneunzig) geboren.

Ir taip toliau. Manau, kad Jūs supratote taisyklę: prielinksnis am ir data, pvz.,

am ersten /zweiten /dreizehnten /einunddreißigsten /dritten /achten /elften /zwölften

ir nurodote metus.

– Tomas, wann bist du geboren?

– Ich bin am 10. April 1988  (am zehnten April neunzehnhundertachtundachtzig) geboren.

– Richtig.

– Laura, und wann bist du geboren?

– Rechtzeitig, Tomas – Laiku, Tomai 🙂

Rechtzeitig – laiku

Tai irgi atsakymo variantas, nenorint atsakyti tiksliai.

Skaičių temą baigsime išmokę, kaip reikia skaičiuoti: sudėti, atimti, padauginti ir padalinti bei pasakyti, kaip bus „lygu“. Matematiniai sudėties, atimties, daugybos ir dalybos bei lygybės ženklai vokiškai tariami taip:

+        plus – plius

–        minus – minus

x        mal – kart

:         geteilt durch – padalinti iš

=        gleich / ist / macht – lygu / yra

Pažiūrėkime, kaip mokate pridėti, atimti, dauginti ir padalinti.  Aš skaičiuoju, o Tomas luktelėjęs, kad spėtumėte ir Jūs, pasakys gautą sumą.

 2 + 2 = 4  3 – 1 = 2  6 x 6  = 36  22 : 2 = 11
 9 + 3 = 12  8 – 3  = 5  12 x 4  = 48  45 : 5  = 9
 8 + 7  = 15  13 – 3 = 10  9 x 9  = 81  1000 : 100  = 10
 21 + 36 = 57  100 – 3 = 97  10 x 111 = 1110  96 : 3 = 32

Liebe Freunde, genug für heute. – Mielieji, šiai dienai pakaks.

Kad geriau sektųsi skaičiuoti, palieku jums keletą namų darbų. Taip pat nuolat sugrįžkite prie mūsų kartu darytų pratimų ir kartokite, kol hmmm…, gal net kartais pradėsite ir sapnuoti vokiškus skaičius. Neišsigąskite, tai reikš, kad vokiški skaičiai įsismelkė į jūsų sąmonę, tapo suprantami ir jūsų daugiau nebebaugina ir nebestebina.

Viel Erfolg – Linkiu sėkmės

– Laura, vielen Dank für deinen sehr informativen Unterricht.

– Bitte schön, gern geschehen. Einen schönen Tag noch und tschüs.

– Alles Gute für Alle und bis bald.

 

Namų darbai

 

1. Schreiben Sie die Zahlen in Wort – Skaičius parašykite žodžiu:

111 –

802 –

106 –

234 –

336 –

788 –

373 –

912 –

401 –

692 –

1001 –

2. Schreiben Sie die Zahlen in Ziffern – Parašykite skaičius skaitmenimis:

zweihundertvierundsechzig –

hundertzweiundneunzig –

fünfhunderteinundachtzig –

siebenhundertzwölf –

sechshundertfünfundfünfzig –

neunhundertdreiundzwanzig –

dreihundertdreißig –

siebenhunderteinundsiebzig –

hundertzehn –

zweihundertzweiundzwanzig –

neunhundertneunzehn –

achthundertachtzehn –

siebenhundertsechzig –

eintausendeinhundertelf –

einhunderteins –

3. Übung – Pratimas. Lesen Sie folgende Nummernschilder – Perskaitykite išvardintus automobilių valstybinius ženklus (raides paraidžiui):

VAG 232   SAE 569   KFE 258   LIG 851   PRO 475   DIN  893

BOR 859   AUH 699   MEP 744   ZVA 711   FUJ 343   CAV 777

TESTAS: Ką girdite? – Was hören Sie?

ATSAKYMAI
59, 21, 40, 33, 2, 10, 42, 99, 12, 17, 111, 1552, 333, 3002, 16, 13, 30, 862

 

WICHTIGE SÄTZE – SVARBŪS SAKINIAI

 

 Noch einmal, bitte!  Prašome dar kartą!  Once more, please!
 Sprechen Sie langsamer, bitte!  Prašome kalbėti lėčiau!  Speak slowly, please!
 Wiederholen Sie, bitte!  Prašome pakartoti!  Repeat, please!
 Schreiben Sie, bitte!   Prašome parašyti!  Write, please!
 Buchstabieren Sie, bitte!  Prašome pasakyti paraidžiui!  Spell, please!
 Erklären Sie, bitte!   Prašome paaiškinti!  Explain, please!
 Helfen sie mir, bitte!  Prašome man padėti!  Help me, please!
 Fragen Sie, bitte!  Prašome klausti!  Ask, please!
 Antworten Sie, bitte!  Prašome atsakyti!  Answer, please!
 Machen Sie die Hausübung, bitte!  Prašome daryti namų darbą!  Do the homework, please!
 Machen wir etwas anderes!  Darykime ką nors kita!  Let us do something else!
 Machen wir eine Pause!  Padarykime pertrauką!  Let us make a break!
 Wie bitte?  Atsiprašau?  I beg your pardon?
 Was bedeutet/heißt das?  Ką tai reiškia?  What does this mean?
 Wie heißt das auf Deutsch?  Kaip tai bus vokiškai?  What does this mean in German?
 Wie schreibt man das?  Kaip tai reikia rašyti?  How do you write this?
 Wie spricht man das aus?  Kaip tai reikia ištarti?  How do you spell this?
 Ist das richtig?  Ar taip teisingai?  Is this correct?
 Ich verstehe /nicht.  (Ne)suprantu.  I (don´t) understand.
 Ich habe /nicht/ verstanden.  (Ne)supratau.  I (didn´t) understand.
 Ich bin fertig.  Aš pasiruošusi (-ęs).  I am ready.
 Das ist genug.  Pakanka.  That´s enough.

 

 

8 pamoka 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...