5 pamoka

– Hallo, meine lieben Deutschlerner!

– Hallo Kollegen und Kolleginnen!

Sveiki visi, kurie yra pasirengę mokytis vokiečių kalbos. Su vokieciu24.lt mokytis galima visur ir visada!

Lernen macht Spaß! – Mokytis smagu!

– Taigi, su gera nuotaika mokykitės ir kartokite su mumis.

– Kuo daugiau kartosite, tuo geriau įsiminsite!

– 24 valandas per parą su jumis galiu būti aš – Jūsų mokytoja Laura.

– Ir aš, jūsų bendrastudentis, Tomas.

Šios penktosios pamokos tikslas išmokti daugiau naujų šalių ir kalbų pavadinimų. Viso to gali prireikti prisistatant naujiems pašnekovams ir norint suprasti, iš kur jie yra atvykę. Būtinai išmoksime atsakyti į klausimą, o taip pat ir paklausti pašnekovo, kokiomis kalbomis šnekame ir kur gyvename. Be to, išmoksime dar kelis veiksmažodžius: sprechen ir wohnen.

– Tomai, ar sutinki – bist du einverstanden?

– Natürlich, bin ich einverstanden. Žinoma, sutinku.

– Dann los. Tuomet pradedame.

– Also dann los. Taigi, tuomet pirmyn.

– Tomai, kaip gi vokiškai bus Vokietija, šalis, kurios valstybinė kalba yra toji, kurios mes taip noriai mokomės?

 Deutschland.

– O oficialus šalies pavadinimas?

– Die BRD.

– O galėtum pasakyti oficialų pilną šalies pavadinimą?

– Žinoma, galiu – natürlich, kann ich es: die Bundesrepublik Deutschland.

– Pakartokime visi: die Bundesrepublik Deutschland.

– Beje, sakei, kad dauguma šalių pavadinimų yra niekatrosios giminės ir turi artikelį das. O čia artikelis die?

Richtig, Tomas. Teisingai, Tomai. Įsidėmėjai puikiai, manau, kad ir kiti studentai tai atsimena. Dauguma šalių pavadinimų tikrai yra niekatrosios giminės, kaip pvz.

Deutschland

Litauen

Polen

Lettland

Estland

Schweden

Finnland

Russland

Norwegen

Beje, tos šalys, kurių pavadinime yra žodelis -land, reiškiantis žemę, kraštą ar šalį, tikrai visada bus niekatrosios giminės, nes pats žodis das Land yra niekatrosios giminės.

Das Land – žemė, kraštas, šalis

Genau. Nesistebėkite daugiareikšmiškumu, nes jis vokiečių kalbai yra labai būdingas. Beje, kaip ir anglų ir kai kurioms kitoms kalboms. Kada nors vėliau tikrai pasieksime tokį kalbos lygį, kai nebeversime pažodžiui,o paisysime konteksto ir mąstysime laisviau ir plačiau.

Tad atgal prie trumpinio die BRD arba die Bundesrepublik Deutschland. Šalių pavadinimai trumpiniai turi savo artikelį, juos turime išmokti mintinai, kaip pvz.:

Die USA – JAV

Die Vereinigten Staaten von Amerika – Jungtinės Amerikos Valstijos

– Arba dar vienas trumpinys, die EU. Atitinkamai lietuviškai – ES.

– Ja, genau – tikrai taip. Die EU. O pilną pavadinimą ar žinai?

– Die Europäische Union. Europos Sąjunga.

– Richtig, Tomas. Tiek apie šalių pavadinimų trumpinius. Bet yra ir tokių šalių pavadinimų, kurie yra moteriškos ar vyriškos giminės ir visada naudojami su atitinkamu artikeliu. Tomai, ar atsimeni keletą tokių šalių?

Die Schweiz – Šveicarija

Die Ukraine – Ukraina

Die Türkei – Turkija

Die Slowakei – Slovakija

Die Mongolei – Mongolija

– Ausgezeichnet. Arba šalių pavadinimai, kurie naudojami su vyriškos giminės artikeliu, pvz., šalys, apie kurias dažnai rašoma laikraščiuose:

Der Iran – Iranas

Der Irak – Irakas

Der Sudan – Sudanas

– Praeitoje pamokoje sakėme, kad kitą kartą išvardinsime visas šalis, kuriose vokiečių kalba yra valstybinė kalba.

– Vielen Dank, kad priminei. Ar gali jas išvardinti?

Austrija – Österreich

Šveicarija – Die Schweiz. Būtinai su moteriškos giminės artikeliu.

Liuksemburgas – Luxemburg

Lichtenšteinas – Liechtenstein

Dar išmokime žemynų pavadinimus. Skirtingai nei lietuvių kalboje, visi jie yra niekatrosios giminės:

Europa. Asien. Afrika. Amerika. Australien.

Ausgezeichnet. Dabar pasikartokime naujai išmoktus šalių ir žemynų pavadinimus vokiškai. Aš klausinėsiu lietuviškai, Jūs bandykite prisiminti, o Tomas kiek lukterėjęs pasakys teisingą šalies pavadinimą.

VFR
Vokietijos Federacinė Respublika
ES
Europos Sąjunga
Europa
Šveicarija
Austrija
JAV
Azija
Iranas
Irakas
Australija
Lichtenšteinas
Luksemburgas

Perfekt – Tobula

Kaip čia mes užmiršome paminėti tas šalis, kurios yra grynos turizmo šalys?!

Italien – Italija

Spanien – Ispanija

Griechenland – Graikija

Holland – Olandija

Die Niederlande – Nyderlandai

Kaip matote su artikeliu, beje tai daugiskaitos artikelis, bent jau vardininko linksnyje jis sutampa su moteriškos giminės artikeliu. Taigi, į klausimą:

Woher kommen Sie? – Iš kur Jūs?

Jūs trumpai drūtai be išvedžiojimų galite, ir Jūsų pašnekovas taip pat gali, atsakyti taip:

Aus Litauen. Aus Deutschland. Aus Österreich. Aus Luxemburg. Aus Liechtenstein.

– Bet jei šalies pavadinimas su artikeliu, jį reikia linksniuoti.

– Oi, jau prasideda garsūs vokiečių kalbos sunkumai, tai die, tai der, tai den…

Aller Anfang ist schwer. – Visada pradžia būna sunkoka.

– Žinoma, svarbiausia juk norėti ir turėti valią. Bet tau tai apskritai neverta skųstis, tu juk esi jau gerokai gerokai pažengęs. Taigi, jei pašnekovas iš Šveicarijos, jis pasakys: Ich bin aus der Schweiz.

– Arba Ich komme aus der Schweiz.

– Jawohl – Tikrai taip. O jei jis iš Nyderlandų, jis pasakys: Ich komme aus den Niederlanden.

– Arba Ich bin aus den Niederlanden.

– Perfekt. Ir atitinkamai: Ich bin aus den USA.

– Ich bin aus den USA. Tai reiškia: jei žmogus iš šalių su moteriškos giminės artikeliu, tai skambės taip: aus der Schweiz, aus der Ukaine, aus der Türkei, aus der Mongolei, aus der Slowakei, aus der EU ir tt.

– Genau – visiškai tiksliai. Ir atitinkamai, jei šalių pavadinimas yra daugiskaitos formos, tai sakysime: aus den USA, aus den Niederlanden, aus den Philippinen.

– O jei šalių pavadinimai su vyriškos giminės artikeliu, bus taip: aus dem Irak, aus dem Iran, aus dem Vatikan, aus dem Sudan….

– Sehr gut. Tai bus labai taisyklingai.

Na, jei užmiršite artikelį, niekas už tai, kaip žinia, į kalėjimą nesodina. Vokiečiai Jus supras ir geranoriškai pataisys. Už tai jiems tik galėsite pasakyti ačiū.


Vielen vielen Dank und Entschuldigung – Labai labai ačiū ir atsiprašau

Garsusis magiškas žodis Atsiprašau – ENTSCHULDIGUNG. Būdami vokiškai kalbančiose šalyse jūs jį labai dažnai girdėsite. Net ir tada, kai regis ant šaligatvio iš abiejų pusių gana daug vietos, o Jus aplenkdamas vokietis, austras, šveicaras ar liuksemburgietis vis tiek pasakys ENTSCHULDIGUNG.

Tai ne taip, kaip Lietuvos prekybos tinkluose jus kas nors pečiu stuktels ar vežimėliu užgauna ir neišgirsite nei menkiausio atsiprašau. ENTSCHULDIGUNG. Išmokite šį žodį, ir jums atsivers daug galimybių. Nes, jei ko nors nesuprasite, neišgirsite ar norėsite paklausti, savo klausimą visada pradėkite žodeliu: ENTSCHULDIGUNG.

– Neišgirdę pašnekovo pavardės ar vardo, sakysime taip:

Entschuldigung, wie heißen Sie?  – Atsiprašau, kuo jūs vardu?

Entschuldigung, wie heißt du? – Atsiprašau, kuo tu vardu?

– Genau. Arba, jei neišgirdote, iš kur jūsų pašnekovas, klausite:

Entschuldigung, woher kommen Sie? – Atsiprašau, iš kur Jūs?

Entschuldigung, woher kommst du? – Atsiprašau, iš kur tu?

– Jei neišgirdote, kokia jūsų pašnekovo profesija, klausiate:

Entschuldigung, was machen Sie beruflich?

Entschuldigung, was sind Sie von Beruf?

– Arba su kreipiniu tu:

Entschuldigung, was machst du beruflich?

Entschuldigung, was bist du von Beruf?

Taigi, magiški žodžiai. Žodį entschuldigung jau išmokome. Padėkoti: dankevielen Dank irgi jau mokame.

Bitte – prašau/prašome

Jį vokiečiai, austrai ir kt. vokiškai kalbantys žmonės naudoja be galo dažnai, kaip lietuviai sako, kur reikia ir nereikia. Bitte bitte bitte. Kad neištartumėte lietuviško žodžio bitė :), reikia paisyti šiokių tokių tarties taisyklių. Vokiškai i garsas yra trumpas, dvigubas tt aspiruojamas, tai reiškia, kad jis yra sprogstamasis priebalsis, o žodžio pabaigoje esanti balsė eištariama neryškiai tarsi sumurmant: Bitte, bitte, bitte. Tik nesakykite bitė ar bite. Taigi tt – tarsi spogdama išsprūsta pro lūpas, o galūnę tiesiog sumurmate ar numykiate. Pabandykite kartu su Tomu pasipraktikuoti.

Gut, meine Lieben. – Gerai, mano mielieji.

Išmokome pakankamai daug šalių pavadinimų. Net ir kelis magiškuosius mandagius žodžius. Mums dar trūksta duomenų, kad galėtume save pristatyti iki galo, pvz., kaip pasakyti kur gyvename ir kokiomis kalbomis kalbame.

Wohnen – gyventi

Sprechen – kalbėti

Und – ir

– Kalbant apie pasaulio kalbas, tikriausiai įstengsime paminėti tik pačias populiariausias kalbas, ar ne? Juk pasaulyje jų tiek daug, regis, net apie 3000.

– Žinoma, Tomai, paminėsime gausiausiai naudojamas indoeuropiečių šeimos ir kelias kitas.

Lietuvių kalba – Litauisch

Vokiečių kalba – Deutsch

Anglų kalba – Englisch

Rusų kalba – Russisch

Italų kalba – Italienisch

Ispanų kalba – Spanisch

Japonų kalba – Japanisch

Arabų kalba – Arabisch

Kinų kalba – Chinesisch

Taip taip – Chinesisch. Nes Kinija bus China. Minkštas chi chi chi, kaip žodyje chirurgas.

Manau, supratote visą sistemą, prie šalies pavadinimo šaknies paprastai pridedame priesagą -isch ir gauname kalbos pavadinimą. Jei rašysime iš mažosios raidės, versime kaip prieveiksmį: lietuviškai, angliškai, latviškai ir t.t.: litauisch, englisch, lettisch, spanisch, arabisch. Kai kada būna priesaga –nisch.

– Kaip pvz., japanisch, polnisch, estnisch.

Ich spreche litauisch, deutsch, englisch, polnisch, russisch, japanisch, chinesisch, arabisch.

Die Sprache – kalba

Welche – kokia, kokios/kokie

– Tomas, welche Sprachen sprichst du? – Tomai, kokiomis kalbomis kalbi?

– Ich spreche litauisch, englisch, deutsch, lateinisch. Lateinisch reiškia lotyniškai. Und welche Sprachen sprichst du?

– Ich spreche litauisch, deutsch, russisch, englisch und ein bisschen polnisch.

– Jei kreipsimės į mažai pažįstamą žmogų, jo klausime pagarbiu kreipiniu Sie, ar ne?

– Taip. Klausimas skambės taip: Welche Sprachen sprechen Sie?

– Welche Sprachen sprechen Sie?

– Atsakymai bus tokie patys abiem atvejais.

Išmokime dar vieną veiksmažodį

Wohnen – gyventi

Išmokime paklausti, kur gyvena mūsų pašnekovas ir atsakyti, kur gyvename mes patys. Kol kas nesigilinkime į asmenavimą, nors jūs pastebėsite, kad visuose veiksmažodžiuose, bent jau tuose klausimuose, kuriuos mes mokomės, kartojasi tos pačios galūnės. Nes mes visą laiką naudojame vienaskaitos pirmą ir antrą bei daugiskaitos trečiąjį asmenį, kuris, beje, visada toks pats kaip ir mandagaus kreipinio forma Sie – Jūs.

– Wo wohnst du, Tomas? Tomai, kur tu gyveni?

– Ich wohne in Vilnius. Aš gyvenu Vilniuje. Und wo wohnst du? O kur tu gyveni?

– Ich wohne auch in Vilnius.

O jei mes su Tomu vienas kito nepažinotume, paklaustume kaip?

– Wo wohnen Sie? Kur Jūs gyvenate?

– Ich wohne in Vilnius. Und wo wohnen Sie? O kur gyvenate Jūs?

– Ich wohne auch in Vilnius. Aš taip pat gyvenu Vilniuje.

Kartojame viską, ką šiandien išmokome. Aš klausinėsiu, jūs atsakote, po kelių sekundžių Tomas pasako tinkamą atsakymą.

Iš Vokietijos – aus Deutschland

Iš Lietuvos – aus Litauen

Iš Europos – aus Europa

Iš Šveicarijos – aus der Schweiz

Iš Austrijos – aus Österreich

Iš Japonijos – aus Japan

Iš Nyderlandų – aus den Niederlanden

Iš JAV – aus den USA

Iš Turkijos – aus der Türkei

Iš Irano – aus dem Iran

Kur gyvenate? – Wo wohnen Sie?

Kur gyveni? – Wo wohnst du?

Aš gyvenu Kernavėje. – Ich wohne in Kernavė.

Kokiomis kalbomis kalbate?- Welche Sprachen sprechen Sie?

Kalbu lietuviškai, vokiškai, angliškai, lenkiškai. – Ich spreche litauisch, deutsch, englisch, polnisch.

Kokiomis kalbomis kalbi? – Welche Sprachen sprichst du?

Kalbu kiniškai, japoniškai, itališkai ir graikiškai. – Ich spreche chinesisch, japanisch, italienisch und griechisch.

Atsiprašau – Entschuldigung

Labai ačiū – Vielen Dank

Prašau – Bitte

Atsiprašau, koks Jūsų vardas? – Entschuldigung, wie heißen Sie?

Atsiprašau, kuo tu vardu? – Entschuldigung, wie heißt du?

Atsiprašau, iš kur Jūs esate? – Entschuldigung, woher kommen Sie?

Aš iš Lietuvos. – Ich bin aus Litauen.

O iš kur tu? – Und woher kommst du?

Aš iš Vokietijos.- Ich bin aus Deutschland.

Atsiprašau, kur tu gyveni? – Entschuldigung, wo wohnst du?

Atsiprašau, kokiomis kalbomis kalbate? – Entschuldigung, welche Sprachen sprechen Sie?

Pradžia visada sunki. – Aller Anfang ist schwer.

Genug für heute. – Šiandienai pakaks.

Vielen Dank für eine sehr gute Arbeit. – Labai ačiū už labai gerą darbą.

Kitą kartą mokysimės vokiškai skaičiuoti ir pasakyti, kiek mums metų, bei to paties paklausti kitų. Išsiaškinsime, kodėl skaitvardžiai vokiečių kalboje tokie keisti ar veikiau juokingi, o taip pat sužinosime kitų įdomių dalykų. Atėjo laikas atsisveikinti.

– Jau kad padirbėjome, tai jau tikrai. Tikiuosi, nesuplūkote. Laura,ich danke dir auch – ir tau ačiū.

– Bitte, bitte, gern geschehen – nėra už ką. Džiaugiuosi, kad esate tikri darbštuoliai ir šaunuoliai. Iki kitų susitikimų. Tschüs. Einen schönen Tag noch! Alles Gute!

– Auf Wiedersehen. Alles Gute!

6 pamokaParašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...