39 pamoka


Tema: vokiški jungtukai

Wenn ir als-Nebensätze (šalutiniai sakiniai su wenn ir als): kada kurį jungtuką pasirinkti? Dvigubi jungiamieji jungtukai:

sowohl… als auch – ir… ir…
nicht…, sondern… – ne…, bet…
nicht nur… sondern auch… – ne tik…, bet ir…
entweder… oder… – ar(ba)… ar(ba)…
weder… noch… – nei… nei…
zwar…, aber… – nors…, bet…
Prieveiksmiai, atliekantys jungtukų funkciją:

außerdem – be to
trotzdem – nepaisant to
dann – tada
sonst – kitaip (priešingu atveju)
darum/deshalb/deswegen/daher – todėl, dėl to
also – taigi
da – čia, tuomet

– Liebe Lerner, herzlich willkommen in unserer 39. Deutschstunde! Hier ist Laura…
– …und Tomas.

Heute lernen bzw. wiederholen wir kurz die deutschen Nebensätze mit den temporalen Konjunktionen wenn und als, die im Litauischen kai bedeuten. Šiandien mokysimės ar trumpai pakartosime vokiškus šalutinius sakinius, prasidedančius laiko jungtukais wenn ir als, kurie lietuviškai reiškia kai (laiko prasme). Kurį gi reikia rinktis: als ar wenn? Koks yra skirtumas tarp šių jungtukų?

Apie tai aš jau trumpai užsiminiau 30 pamokoje. Dar kartą primenu taisyklę, ne tik lietuviai, bet ir kiti užsieniečiai, kurie mokosi vokiečių kalbos, dažnai ją pamiršta ir vietoje als pasako wenn.

– Ir man taip nutinka, nors gerai žinau taisyklę, kurią mokėmės ir mokykloje, ir universitete: jungtukas als reiškia vienkartinį veiksmą praeityje, visais kitais atvejais vartojamas jungtukas wenn.

– 30 pamokoje pasakiau du sakinius: primenu juos. Pasiklausykite įdėmiai:

Man muss vorsichtig fahren, wenn die Straßen nass oder beschneit sind. – Reikia važiuoti labai atsargiai, kai gatvės būna šlapios arba apsnigtos.
Ir apibendrinu: veiksmas kartojasi dažnai dabartyje.

Ich habe ihn getroffen, als ich das erste Mal in Berlin war. – Su juo susitikau, kai pirmą kartą buvo Berlyne.
O šiame sakinyje veiksmas įvyko vieną kartą praeityje.

– Taip, tai ir yra didžiausi wenn ir als vartojimo skirtumai, kai jie vartojami laiko prasme ir atsako į klausimą wann:

Jungtukas als vartojamas, kai veiksmas vienkartinis praeityje, visais kitais atvejais vartojamas jungtukas wenn.

– Iki šiol mokėmės labai daug sakinių su jungtuku wenn, pvz. 34 pamokoje, į lietuvių kalbą dažniausiai verčiant kai, o 37 ir 38 pamokoje, kalbant apie tariamąją nuosaką, jungtukas wenn tarnavo sąlygai išreikšti ir lietuviškai mes jį versdavome jei(gu). Vokiškame tekste šis jungtuko wenn prasmės skirtumas išaiškėja tik kontekste, o lietuvių kalboje turime skirtingas jungtuko reikšmes: kai arba jeigu.

Šiandien padarysime dar keletą pratimų su jungtukais wenn ir als laiko prasme, kada gi vartoti jungtuką als, o kada – wenn.

– Būsiu kiek įkyrus, bet pakartosiu taisyklę: jungtukas als – kai veiksmas yra vienkartinis praeityje, visais kitais atvejais vartojamas jungtukas wenn.

Tiesą sakant, iš savo patirties, kol nesi labai įgudęs kalbos vartotojas, visą laiką reikia galvoti, kada praeitis, kada dabartis, ateitis ar kažkokia sąlyga…

– Na taip, mokantis pagrindinių dalykų, iš pradžių tikrai nemažai reikia galvoti, ne tik ką pasakyti, bet ir kaip pasakyti. Nenusiminkite, įgudę vartotojai apie tai jau dažniausiai nebemąsto ir automatiškai pasako taip, kaip reikia. Nenoriu moralizuoti ar mokyti gyvenimo tiesų, bet visur reikia kantrybės, juk atsimenate posakio pradžią:

Schritt für Schritt… – žingsnis po žingsnio…
Šia proga pasakysiu kelis posakius:

Schritt für Schritt kommt man weit.
Schritt für Schritt kommt man nach Rom.
Ir gal dar vieną apie kantrybę, nes ką tik apie ją šnekėjome:

Geduld bringt Rosen. – Už kantrybę dangų gausi.
– Vokiečiai gauna už kantrybę rožių, o lietuviai – dangų? Mentaliteto skirtumai prasideda…

– Pamąstymams vietos sočiai…

Grįžtam prie pamokos temos.

Kadangi jungtuku als prasidedantis šalutinis sakinys visada reiškia praeitį, vartosime Perfekto laiką. Bet jei sakiniuose pasitaikytų veiksmažodžiai sein ar haben, tikriausiai atsimenate, kad juos rekomenduojama vartoti Präteritum laiku.

Šalutiniai sakiniai nesudėtingi, todėl mes su Tomu jų neversime:

Als ich zum Deutschunterricht gekommen bin, …..

Als ich einmal wirklich lecker gegessen habe, …

Als ich letztes Mal allein zu Hause war, …

Als ich meinen letzten Geburtstag gefeiert habe, …

Als ich einmal in der Schweiz war, …

Als ich letztes Mal Urlaub gemacht habe, …

Als ich heute Morgen aufgestanden bin, …

Als ich noch in der Schule war, …

Als ich mich zum ersten Mal verliebt habe, …

Als ich sieben Jahre alt war, …

Als ich zum ersten Mal eine Prüfung machen musste, …

Als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin, …

Als du mich letztes Mal besucht hast, …

Als ich mich letztes Mal entspannen wollte, …

Wie war das Wetter, als du letztes Jahr an der Ostsee warst?

Tačiau, jei įvykiai praeityje vykdavo ar kartodavosi nuolatos ar dažnai, vartojame jungtuką wenn:

Ich habe immer Glück mit dem Wetter, wenn ich am Meer bin.

Ich habe nie Glück! Immer, wenn ich an der Ostsee Urlaub gemacht habe, hat es geregnet.

Wenn ich unglücklich bin, kaufe ich immer Schokolade.

Wenn ich zu Gast gehe, nehme ich eine Flasche Wein mit.

– Manau, kad įsidėmėjote skirtumus?

Dabar siūlyčiau išmokti, kai kam galbūt tereikės tik pasikartoti, žodžius ir junginius, kuriuos ką tik vartojome.

Puikiai suvokiu, kad dauguma jūsų visus šiuos junginius jau žino ir supranta, bet, verčiant iš lietuvių į vokiečių kalbą, jie vis dar gali kelti tam tikrų sunkumų:

Atostogauti – Urlaub machen
Švęsti savo paskutinįjį gimtadienį – meinen letzten Geburtstag feiern
Atsikelti (ir pagrindinės formos) – aufstehen, stand auf, aufgestanden
Paskutinįjį kartą – letztes Mal
Pirmą(jį) kartą – zum ersten Mal
Įsimylėti (ir pagrindinės formos)- sich verlieben, verliebte sich, sich verliebt
Atsipalaiduoti (ir pagrindinės formos) – sich entspannen, entspannte sich, sich entspannt
Laikyti egzaminą – eine Prüfung machen
Sektis (man sekasi) – Glück haben (ich habe Glück)
Eiti į svečius – zu Gast gehen
Būti namie – zu Hause sein

– Dabar padirbėkime intensyviau. Mes su Tomu sakysime lietuviškai, jūs bandykite išversti į vokiečių kalbą. Po pauzės išgirsite teisingą vertimą. Pakartokite jį.

Vartokite Perfekto laiką:

Kai vakar atėjau į vokiečių kalbos pamoką, … – Als ich gestern zum Deutschunterricht gekommen bin, …
Kai vieną kartą iš tikrųjų skaniai pavalgiau, … – Als ich einmal wirklich lecker gegessen habe, …
Kai paskutinį kartą buvau viena(s) namie, …- Als ich letztes Mal allein zu Hause war, …
Kai švenčiau savo paskutinį gimtadienį, …- Als ich meinen letzten Geburtstag gefeiert habe, …
Kai praeitais metais buvau Šveicarijoje, …- Als ich voriges Jahr in der Schweiz war, …
Kai paskutinį kartą atostogavau, …- Als ich letztes Mal Urlaub gemacht habe, …
Kai šiandien ryte atsikėliau, …- Als ich heute Morgen aufgestanden bin, …
Kai dar mokiausi (buvau) mokykloje, …- Als ich noch in der Schule war, …
Kai pirmąjį kartą įsimylėjau, … – Als ich mich zum ersten Mal verliebt habe, …
Kai buvau septynerių, …- Als ich sieben Jahre alt war, …
Kai vakar vakare grįžau (atėjau) namo, …- Als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin, …
Kai tu užvakar mane aplankei, …- Als du mich vorgestern besucht hast, …
Kai savaitgalį norėjau atsipalaiduoti, …- Als ich mich am Wochenende entspannen wollte, …
Kai sausio mėnesį turėjau laikyti egzaminą, … – Als ich im Januar eine Prüfung machen musste, …
Koks buvo oras, kai tu buvai prie Baltijos jūros? – Wie war das Wetter, als du an der Ostsee warst?

– Dabar įdėmiai klausykitės:

Kai būnu prie jūros, man visada sekasi su oru.
Versdami vartokite junginį: ich habe immer Glück mit dem Wetter.

– Čia tikrai bus reikalingas jungtukas wenn, nes veiksmas nors vyksta ir praeityje, bet dažnai kartodavosi:

Wenn ich am Meer bin, habe ich immer Glück mit dem Wetter.

Kai esu nelaiminga(-s), visada perku daug šokolado.- Wenn ich unglücklich bin, kaufe ich immer viel Schokolade.
Kai einu į svečius, dažnai nešuosi butelį vyno. – Wenn ich zu Gast gehe, nehme ich oft eine Flasche Wein mit.

– Puiku, manau, kad pakankamai įtvirtinau jūsų žinias.

Dabar pakalbėkime apie kitus vokiškus jungtukus. Kalbėsime ne apie šalutinius sakinius prijungiančius jungtukus, o apie jungiamuosius, sujungiančius vienodas sakinio dalis ar pačius sakinius.

– Jungtukų und, aber, oder, denn turbūt jau nebeminėsime, nes jie mūsiškiams mokiniams jau tikrai neblogai žinomi: jie eina sakinio pradžioje ir nedaro jokios įtakos žodžių tvarkai. Galima sakyti, kad užima tarsi nulinę vietą sakinyje.

– Šaunuolis, Tomai, kad tai paminėjai. Mokant vokiečių kalbos, mokytojui iš tiesų tenka labai dažnai kartoti daugelį taisyklių. Nesinorėtų to daryti, bet dėl specifinės sakinių struktūros taisykles nuolatos tenka priminti, o dirbant gyvai su mokiniais, studentais ir suaugusiais, tenka taisyti klaidas, vis primenant taisykles.

– Sakyčiau, tai savotiškas muštras…

– Tu teisus – pavadinčiau tai švelniu muštru besimokančiųjų labui…

Manau, kad kitus jungtukus greitai įsisavinsite, nes lietuvių kalboje yra tokie pat atitikmenys, pvz., dvigubi jungtukai:

entweder… oder… – arba… arba…
nicht nur… sondern auch… – ne tik, bet ir…
weder… noch… – nei… nei…
sowohl… als auch… – ir… ir … (tiek… tiek…)
zwar… aber… – nors… bet ir…

– Sukurkime sakinių, nes būtent konkretūs pavyzdžiai ir situacijos yra patys geriausi mokytojai

Sakiniai su entweder … oder … – arba … arba …

Po brandos egzaminų studijuosiu arba mediciną, arba chemiją. – Nach dem Abitur studiere ich entweder Medizin oder Chemie.
Šiandien turiu arba apsipirkti, arba padėti savo mamai. – Ich muss heute entweder einkaufen oder meiner Mutter helfen.
Norėčiau studijuoti arba anglų, arba vokiečių kalbas. Negaliu apsispręsti. – Ich möchte entweder Englisch oder Deutsch studieren. Ich kann mich nicht entscheiden.
Važiuojame arba šiandien, arba visiškai nevažiuojame. – Wir fahren entweder heute oder gar nicht.
Jis arba biure (darbe), arba namuose.- Er ist entweder im Büro oder zu Hause.
Aš tau arba paskambinsiu, arba parašysiu el. laišką. – Ich werde dich entweder anrufen oder eine E-Mail schreiben.

Sakiniai su nicht nur… sondern auch…

Aš turiu ne tik dviratį, bet ir motociklą. – Ich habe nicht nur ein Fahrrad, sondern auch ein Motorrad.
Mūsų kelionė į Ispaniją buvo ne tik kad šauni, bet ir pigi. – Unsere Reise nach Spanien war nicht nur toll, sondern auch sehr billig.
Mano draugė moka ne tik gerai dainuoti, bet ir groti pianinu. – Meine Freundin kann nicht nur gut singen, sondern spielt auch gut Klavier.
Jis mokosi ne tik prancūziškai, bet ir portugališkai. – Er lernt nicht nur Französisch, sondern auch Portugiesisch.
Ar tu pavargęs(-usi)? Taip, ne tik pavargęs(-usi), bet ir labai susijaudinęs (-usi). – Bist du müde? Ja, ich bin nicht nur müde, sondern auch sehr gestresst.

Sakiniai su weder… noch… – nei… nei…

Nežaidžiu nei futbolo, nei krepšinio. Sportas manęs nedomina. – Ich spiele weder Fußball, noch Basketball. Sport interessiert mich nicht.
Deja, nemoku nei dainuoti, nei groti pianinu. – Ich kann leider weder singen, noch Klavier spielen.
Šis darbas yra nei įdomus, nei gerai apmokamas.- Diese Arbeit ist weder interessant, noch gut bezahlt.
Šiais metais nevažiuosime nei prie Baltijos jūros, nei į Italiją. – Wir fahren diesen Sommer weder an die Ostsee, noch nach Italien.
Mano kolegės nebuvo nei biure (darbe), nei namuose. – Meine Kollegin war weder im Büro, noch zu Hause.
Turime mažai pinigų, todėl negalime nei remontuoti buto, nei pirkti naujų baldų. – Wir haben wenig Geld, deshalb können wir weder die Wohnung renovieren, noch neue Möbel kaufen.
Mano sūnus nenori nei eiti apsipirkti, nei tvarkyti savo kambarį. – Mein Sohn will weder einkaufen gehen, noch sein Zimmer aufräumen.
Jis nemoka nei dviračiu važiuoti, nei automobilį vairuoti. – Er kann weder Rad, noch Auto fahren.

Sakiniai su sowohl … als auch … – ir … ir …

Mano brolis išlaikė ir brandos egzaminus, ir vairavimo egzaminus. – Mein Bruder hat sowohl die Abschlussprüfungen, als auch den Führerschein gemacht.
Aš nusipirkau ir kompiuterį, ir naują spausdintuvą. – Ich habe sowohl einen PC, als auch einen neuen Drucker gekauft.
Aš kalbu ir anglų, ir vokiečių kalbomis. -Ich spreche sowohl Englisch, als auch Deutsch.
Mes ir indus išplovėme, ir virtuvę sutvarkėme – Wir haben sowohl Geschirr abgewaschen, als auch die Küche aufgeräumt.

Sakiniai su zwar… aber… – nors… bet ir…

Restoranas nors buvo ir gražus, bet jau ir labai brangus. – Das Restaurant war zwar sehr schön, aber auch sehr teuer.
Nors pacientas ir yra labai silpnas, bet jį reikia būtinai operuoti. – Zwar ist der Patient sehr schwach, er muss aber sofort operiert werden.
Nors aš tau tai jau sakiau, bet galiu dar kartą ir pakartoti. – Ich habe dir das zwar schon gesagt, ich kann es aber noch einmal wiederholen.

– Puikiai mums sekasi. Šiek tiek pakartokime jungtukus nicht ir sondern.

… nicht schön, sondern hässlich … – … ne gražus, o (bet) bjaurus …

Jungtukas sondern, kaip ir jungtukas aber lietuviškai verčiamas vienu bet (tačiau). Kita vertus, jungtuką sondern lietuviškai labai tinkamai galime išversti ir jungtuku o: jis/ji ne gražus, o bjaurus ir t.t.

VARTOJIMO YPATUMAI:

Jungtukas sondern vartojamas iš karto po neiginio, tarsi patikslindamas padėtį.

Jis ne iš Italijos, o iš Ispanijos. – Er kommt nicht aus Italien, sondern aus Spanien.
Aš gyvenu ne Miunchene, o Štutgarte. – Ich wohne nicht in München, sondern in Stuttgart.
Aš čia (esu) jau ne vieną savaitę, o tris (savaites). – Ich bin hier schon nicht eine Woche, sondern drei Wochen.
Šis butas ne gražus, o tiesiog bjaurus. – Diese Wohnung ist nicht schön, sondern einfach hässlich.
Mes šiandien einame ne plaukioti, o pabėgioti. – Wir gehen heute nicht schwimmen, sondern joggen.

– Kad dar geriau suprastumėte skirtumą tarp sondern ir aber, pateiksiu kelis pavyzdžius ir su jungtuku aber, kuris visada jungia priešpriešinius sakinius arba sakinio dalis, pvz.,

Ji uždirba nedaug, bet jos tėvai yra turtingi. – Sie verdient nicht viel, aber ihre Eltern sind sehr reich.
Norėjome važiuoti greitai, bet patekome į spūstį. – Wir wollten schnell fahren, aber wir gerieten in einen Stau.
Oras buvo šaltas, bet gražus. – Das Wetter war kalt, aber schön.

Die Wohnung ist klein, aber gemütlich. – Butas mažas, bet jaukus.
Aš nemeluoju, bet tu juk manimi netiki. – Ich lüge nicht, aber du glaubst mir doch nicht.
Mes jau nekantravome, tačiau jis atėjo laiku. – Wir wurden schon ungeduldig, aber er kam rechtzeitig.

– Išmokime kelis žodžius, kuriuos aš ir Tomas ką tik pavartojome sakiniuose:

jemandem (D) glauben, glaubte, geglaubt – kuo nors tikėti
lügen, log, gelogen – meluoti
ungeduldig werden/ sein – nekantrauti
in einen Stau geraten, geriet, geraten – patekti į spūstį (kamštį)

– Ir, žinoma – kaip jau mane pažįstate – negaliu praleisti puikios progos jūsų nepamokydama kelių trumpų posakių ir patarlių, nes gyvenime, deja, susiduriame ir su melagiais – tad mokėkime juos garsiai įvertinti:

Das ist gelogen! -Tai melas!
Du lügst wie gedruckt! – liet. Meluoji per akis!
Patarlė:

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht. – Melagiui, ir tiesą sakant, niekas netiki.

Pamokos pabaigai siūlau išmokti kelis prieveiksmius ar bent juos pakartoti, kurie sakinyje gali atlikti jungtukų funkciją. Vokiečių kalbos pamokose, tiek vokieciu24.lt , tiek ir manovokieciu.lt pamokose, ne vieną kartą vartojau šiuos prieveiksmius, bet dabar norėčiau juos sistemiškai apžvelgti.

Tomai, kaip vokiškai bus todėl?

– Į klausimą warum atsakome:

darum, deshalb – todėl
deswegen, daher – todėl
O kaip vokiškai skamba taigi?

also – taigi
O kaip vokiškai bus: priešingu atveju, kitaip?

andersrum, andernfalls – priešingu atveju, kitaip
Labai gerai – juos irgi galima vartoti. Bet aš turėjau omeny paprastesnį žodį sonst.

sonst – priešingu atveju, kitaip
Žodį

dann – tada, tuomet, po to
jūs visi tikrai puikiai žinote ir savo kalboje intensyviai vartojate.

O štai žodelius

trotzdem – vis dėlto
außerdem – be to
manau, kad dar reikėtų išmokti geriau.

– Tomai, dar kiek padirbėkime, gerai?

– Kein Problem. Mein Gehirn funktioniert wie ein guter Computer!

– Das freut mich sehr!:)

Wir brauchen noch ein Paar Mustersätze mit vorhin genannten Adverbien. – Mums dar reikia kelių pavyzdinių sakinių su anksčiau paminėtais prieveiksmiais.

– Tomai, paskaitykime po kelis sakinius, jūs, mielieji, kaip jau esate įpratę, kartokite kartu su mumis.

Deshalb

Ich habe gestern sehr viel eingekauft, deshalb habe ich heute kein Geld mehr. – Vakar labai daug prisipirkau, todėl šiandien jau nebeturiu pinigų.

Meine Eltern fliegen am Abend nach Neuseeland, deshalb haben sie keine Zeit für mich. – Mano tėvai vakare išskrenda į Naująją Zelandiją, todėl jie man neturi laiko.

Ich bin krank, deshalb kann ich nicht zur Arbeit gehen. – Aš sergu, todėl negaliu eiti į darbą.

Ich fahre nach Griechenland, deshalb lerne ich Griechisch. – Vykstu į Graikiją, todėl mokausi graikų kalbos.

Trotzdem

Sie ist ein hübsches Mädchen, trotzdem liebt er sie nicht. – Ji graži mergaitė, bet jis jos vis tiek nemyli.

Der Arzt hat ihm das Rauchen verboten, trotzdem raucht er viel. – Gydytojas jam uždraudė rūkyti, nepaisant to jis daug rūko.

Ich habe wenig Zeit, trotzdem werde ich dich morgen besuchen. – Turiu mažai laiko, bet vis tiek tave rytoj aplankysiu.

Heute scheint die Sonne, trotzdem ist es sehr kalt. – Šiandien šviečia saulė, nepaisant to yra labai šalta.

Sie haben eigentlich alles, trotzdem sind sie nicht zufrieden. – Tiesą sakant jie turi visko, bet vis tiek yra nepatenkinti.

Außerdem

Sport ist gesund, außerdem fördert er die Ausdauer. – (Ausdauer fördern – ugdyti ištvermę) Sportuoti sveika, be to tai ugdo ištvermę.

Ich muss heute nicht arbeiten. Außerdem ist es ein schöner Tag. – Man šiandien nereikia dirbti. Be to, diena labai graži.

Ich muss heute nicht arbeiten. Es ist außerdem ein schöner Tag.

Kaip matote, außerdem gali stovėti ir sakinio pradžioje, ir viduryje.

Sonst

Helfen Sie mir bitte, sonst kann ich nicht weiterfahren. – Prašome padėti, kitaip negalėsiu važiuoti toliau.

Wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät. – Turime paskubėti, kitaip pavėluosime.

Du musst mehr lernen, sonst bestehst du die Prüfung nicht. – Privalai daugiau mokytis, kitaip neišlaikysi egzamino.

Jemand sollte mir helfen, sonst werde ich nie mit der Arbeit fertig. – Kas nors man turėtų padėti, kitaip niekada nepabaigsiu šio darbo.

Sag mir bitte die ganze Wahrheit, sonst glaube ich dir nie! – Pasakyk visą teisybę, kitaip niekada tavimi netikėsiu.

-Meine Lieben, das war’s dann für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und selbstverständlich auch für die Mitarbeit! Tomas, ich danke dir für deine nette Kooperation! Bis zum nächsten Mal!
-Gern geschehen, Laura! Alle Gute für Alle! Bis dann!

 

40 pamoka

One Reply to “39 pamoka”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...