35 pamoka


Sportlich sein. Būti sportišku(-a).
Papildinio šalutiniai sakiniai su jungtukais dass ir ob.

– Hallo für Alle! Grüß dich, Tomas! Wir sind wieder zusammen und wollen weiter Deutsch lernen, nicht wahr?

– Das stimmt. Wenn wir uns wiederum treffen, wollen wir immer mehr Deutsch lernen.

Šiandien toliau mokysimės šalutinių sakinių, o konkrečiau – papildinio šalutinių sakinių. Tomai, kad mūsų mokiniams ir klausytojams būtų iš karto viskas aišku, pakartokime, kokiais jungtukais prie pagrindinio sakinio prijungiami šalutiniai sakiniai ir kokiais jungtukais sujungiami lygiaverčiai sakiniai.

Pradėsiu nuo jungtukų, kuriais į vieną sudėtinį sakinį, sujungiami du lygiaverčiai sakiniai. UND, ODER, ABER, DENN – šie jungtukai sujungia du sakinius nekeisdami įprastos žodžių tvarkos sakinyje.

Teisingai, jie yra pagrindiniai sujungiamieji jungtukai. Manau, kad šie jungtukai jums nesudaro problemų, nes jungdami du sakinius jie užima nulinę poziciją ir nekeičia įprastinės žodžių tvarkos sakiniuose. Pvz., Ich habe gefragt und Tomas hat richtig geantwortet. Ich habe ihn besucht, aber er war nicht zu Hause. Viskas aišku, ar ne?
Mes šiandien nagrinėsime jungtukus, kuriais prie pagrindinio sakinio prijungiami šalutiniai sakiniai. Jungtukų yra nemažai, daugumą jų išvardinome praėjusioje 34 pamokoje.

– Primink, Tomai, dar kartą

– Tai jungtukai: dass – kad, ob – ar, wenn – kai, jeigu, als – kai, weil ir da – nes, kadangi, taip pat tokių prijungiamųjų jungtukų vaidmenį atlieka visi klausiamieji žodeliai, jais prijungiant klausimą: wann, wo, wie, warum ir kt., taip pat santykiniai įvardžiai: der, die, das – juos linksniuojant (jie tokie patys, kaip žymimieji artikeliai). Be to, dar yra keli sudėtingesni, pvz., bevor – prieš tai, kai, nachdem – po to, kai, während – tuo tarpu, kai ir nemažai kitų.

– Iš esmės suminėjai visus pagrindinius jungtukus, kurie mums yra svarbūs mokantis A2 kalbos mokėjimo lygio pamokose. Kaip jau minėjau, šiandien mokysimės šalutinių papildinio sakinių, kurie prasideda jungtukais dass – kad ir ob – ar. Kaip manai, Tomai, kodėl aš vis akcentuoju šiuos šalutinius sakinius prijungiančius jungtukus ir noriu, kad jūs, mielieji, juos įsidėmėtumėte?

dass – kad
ob – ar
– Todėl, kad vokiški šalutiniai sakiniai – kaip tikriausiai jokioje kitoje kalboje – yra ypatingi, t.y. keisti.

– Neburnok, Tomai, ant kalbos. Taip, vokiečių kalba yra tikrai ypatinga tuo, kad tiek pagrindiniame sakinyje, tiek ir šalutiniame sakinyje egzistuoja griežta žodžių tvarka. Tokia jau yra kalbos vidinė struktūra, pagrįsta taisyklėmis. Kaip pabrėždavau anksčiau, taisyklės padeda išmokti kalbą.

Šalutiniuose sakiniuose yra tokia žodžių tvarkos taisyklė:

asmenuojamoji veiksmažodžio dalis eina pačioje sakinio pabaigoje;
neasmenuojamoji dalis eina prieš asmenuojamąją (tai yra priešpaskutinėje vietoje),
veiksnys eina po jungtuko,
kitų žodžių tvarka sakinio viduryje iš esmės nekinta.
– Dar reikėtų pasakyti, kad:

jei veiksmažodis turi atskiriamąjį priešdėlį, jis šalutiniame sakinyje rašomas kartu su šaknimi – tarsi grįžta į savo vietą. Pavyzdys su jungtuku dass: Ich weiß, dass meine Freundin heute abreist.

– Iki šiol, palengvindami visiems besimokantiems situaciją, dažnai savo mintis išsakydavome paprastai, be jungtukų, paaiškinančio sakinio neprijungdami prie pagrindinio – tarsi lygiaverčiais sakiniais. Aš priminsiu, kaip sakydavome anksčiau:

Anksčiau: Ich weiß, meine Freundin reist heute ab.

Dabar suformuluosiu sudėtingiau – sistemiškai teisingai:

Ich weiß, dass meine Freundin heute abreist.

– Puikiai paaiškinai, Tomai. Taigi, mokysimės sistemiškai teisingai. Ką reikia, prijunkime ir nepamirškime taisyklių. Svarbiausia, veiksnys iš karto po jungtuko, tarinys sakinio gale, atskiriamasis priešdėlis grįžta į savo įprastą vietą prie veiksmažodžio šaknies.

Meine Beispiele:

Ich denke, dass ihr fleißig lernt.
Ich weiß, dass ihr tüchtige und begabte Lerner seid.
Ich bin sicher, dass ihr bereits gute Resultate erzielt habt.
Pastebėjote, paskutiniajame sakinyje vartojau sudurtinį tarinį Perfekto laiku erzielt habt – pasiekėte.

Asmenuojamoji tarinio dalis pačiame šalutinio sakinio gale, neasmenuojamoji atsiduria priešpaskutinėje vietoje: „dass ihr bereits gute Resultate erzielt habt“.

erzielt habt – pasiekėte
– Aš irgi noriu būti malonus ir pasakyti keletą komplimentų:

Ich hoffe, dass unsere Deutschstunden euch gut gefallen.
Ich bin fest überzeugt, dass unsere Lerner Fortschritte machen.
– Pristatysiu dar vieną jungtuką, kuriuo taip pat prijungiami šalutinio papildinio sakiniai.

Jungtukas ob – lietuviškai ar. Juo prasideda netiesioginiai klausiamieji sakiniai. Jis taip pat vartojamas, kai pagrindiniame sakinyje išsakoma abejonė ar nežinojimas.

Kadangi lietuvių kalboje yra praktiškai tokia pati struktūrą – išskyrus tarinio vietą sakinio gale –, manau, kad neturėsite jokių problemų su jungtuku ob.

Tomai, sugalvokime kelis pavyzdžius?

– Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie heute mit mir ins Kino gehen möchte.

– Puikus netiesioginio klausimo pavyzdys. Šiuo atveju nereikia rašyti klaustuko. Aš sugalvosiu po vieną pavyzdį, išsakydama abejonę ar nežinojimą:

Ich bezweifle, ob du diesen Auftrag rechtzeitig erledigst. – Abejoju, ar šią užduotį tu atliksi laiku.
Er weiß immer noch nicht, ob er uns besuchen kann. – Jis vis dar nežino, ar jis mus galės aplankyti.
Dabar siūlau vieną kiek aktyvesnį pratimą: aš pateiksiu kelis klausimus, o jūs, mielieji, sudarykite netiesioginį klausimą su jungtuku ob. Tik nepamirškite, tarinys eina tokio sakinio gale.

– O koks bus mano darbas?

– Tavo darbas pats geriausias: tu, kaip visada, pasakysi teisingą atsakymą:) Du hast die beste Arbeit: wie immer sagst du die richtige Antwort.

– Alles klar!

Kommt er morgen? – Laura (oder sie) fragt, ob er morgen kommt.
Fliegt er lieber mit dem Flugzeug? – Sie fragt, ob er lieber mit dem Flugzeug fliegt.
Habt ihr jetzt besser verstanden? – Sie fragt, ob ihr jetzt besser verstanden habt.

– Mielieji, kaip išverstumėte šį sakinį:

Aš nežinau, ar jis šiandien ateis. – Ich weiß nicht, ob er heute kommt.
Aš tiksliai žinau, kad jis šiandien ateis. – Ich weiß genau, dass er heute kommt.
– Nepakenktų ir daugiau pratimų.

– Būtinai darysime daugiau intensyvių kalbėjimo užduočių. Bet iš pradžių norėčiau pateikti visą eilę sakinių pradžių, kurios reikalauja būtent jungtuko dass. Tikriausiai pastebėjote, kad pastarosiose pamokose jums koncentruotai pristatau daug įvairių junginių, skirtų kalbėjimo įgūdžiams lavinti. Jei tik sumanysite papildyti savo išsakytas mintis, įsidėmėkite šias galimas sakinių pradžias, prie kurių su jungtuku dass prijungsite paaiškinimą ar pagrindimą.

Tomai, būk geras, padėk man ir išversk į lietuvių kalbą – darbas bus spartesnis ir efektyvesnis.

Ich habe geantwortet, dass … – Atsakiau, kad …
Ich habe erklärt, dass …. – Paaiškinau, kad ..
Ich habe entschieden, dass … – Nusprendžiau, kad …
Ich habe vergessen, dass … – Užmiršau, kad …
Ich habe mich beschwert, dass … – Pasiskundžiau, kad …

– O taip pat ir po visų kitų panašių sakinių pradžių, pvz.,

ich habe geschrieben/gehört/gesagt/geschrieben/gelesen, dass …. ar ne?

– Tikrai taip. Be to, įsidėmėkite ir tokias sakinių pradžias, kurios išryškina kalbančiojo požiūrį ar vertinimą:

Es ist falsch, dass … – Tai neteisinga, kad …
Es ist richtig, dass … – Tai teisinga, kad …
Es ist wahr, dass … – Tai tiesa, kad
Es ist klar, dass … – Aišku, kad …
Es ist lustig/traurig, dass … – Linksma/liūdna, kad …
Es ist schlimm, dass … – Blogai/prastai, kad …
Es ist wichtig, dass … – Svarbu, kad …
Es ist gut/schlecht, dass … – Gerai/blogai, kad ….
Es ist interessant, dass … – Įdomu, kad …
Es ist möglich, dass … – Įmanoma, kad …
Es ist wunderbar, dass … – Nuostabu, kad …
Es ist nett/toll, dass … – Miela (malonu)/šaunu (puiku), kad …
Es ist offensichtlich, dass … – Akivaizdu, kad …

– Teisingai vertei, Tomai. Vokiškos beasmenės konstrukcijos – es ist + būdvardis ar dalyvis – į lietuvių kalbą verčiamos būtent tokiais būsenos būdvardžiais, kaip tu ir išvertei.

Mielieji, dabar siūlau paragauti vertėjo duonos: aš ar Tomas pasakysime lietuvišką sakinį, kurį jūs ilgai nelaukdami išverskite – geriausiai būtų, žinoma, sinchronu (t.y. tuo pačiu metu, kalbant vienam iš mūsų) arba nuosekliai (t.y. jau išgirdus sakinį, bet nelaukite per ilgai, nes užmiršite ankstesnįjį ir nebespėsite jo išversti).

– Bus linksma :). Na, ir kaip visada, po trumpos pauzės išgirsite teisingą vertimą.

Tikiuosi, kad esi sveikas. – Ich hoffe, dass du gesund bist.
Nežinojau, kad tu (esi) jau čia. – Ich wusste nicht, dass du schon hier bist.
Akivaizdu, kad jums reikia pagalbos. – Es ist offensichtlich, dass ihr Hilfe braucht.
– Laura, aš pramaišiui vartosiu abu jungtukus: dass ir ob. Ist es gut so?

– Sicherlich ist es gut. Das wollte ich auch schon früher vorschlagen.

Nežinojau, ar ji ateis. – Ich wusste nicht, ob sie kommt.
Nesuprantu, ar ji kalba rimtai ar nerimtai. – Ich verstehe nicht, ob sie ernst oder eben nicht ernst spricht.
rimtai – ernst
Liūdna, kad negalėjai atvažiuoti. Vartokite kommen. – Es ist traurig, dass du nicht kommen konntest.
Klausiu pati savęs, ar jis ko nors pasieks.- Ich frage mich, ob er etwas erreicht.
mich – savęs
pasiekti – erreichen
Esu įsitikinusi, kad mano vaikai gyvenime labai daug pasieks. – Ich bin überzeugt, dass meine Kinder im Leben sehr viel erreichen.
– Man atrodo labai svarbu visada sakyti tiesą. Šį sakinį gal išversiu pati, nes vokiška konstrukcija yra kiek kitokia, nei lietuviškoji.

Man atrodo labai svarbu visada sakyti tiesą. – Ich finde es sehr wichtig, dass man immer Wahrheit sagt.
Aš negaliu tau pasakyti, ar tai gerai ar blogai. – Ich kann dir nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist.
– Beje, ar kam nors jau teko išgirsti tokį lakų vokišką posakį: Es ist sicher, dass nichts sicher ist ?

– Ne, negirdėjau. Žinau, kad sicher turi kelias lietuviškas reikšmes.

– Teisingai.

sicher – 1. tikras, patikimas, tvirtas, 2. įsitikinęs, 3. saugus, nepavojingas, 4. tikrai, neabejotinai, žinoma, be abejonės

O kaip išverstum šį posakį?

– Kažkokia painiava … Gal taip: Aišku, kas niekas neaišku?

– Iš esmės nelabai ir suklydai, išversdamas pagal prasmę panašiu lietuvišku posakiu. Bet lietuviškai šį posakį gal reikėtų suprasti taip:

Tikra yra tai, kad nieko nėra tikra. – Es ist sicher, dass nichts sicher ist.
Beje, šis posakis galėtų būti puiki greitakalbė: keliskart sakinyje kartojasi minkštasis ich garsas ir trumposios i balsės.

Mielieji, pakartokite bent kelis kartus – taip ir liežuvį pamiklinsite, ir tarimą pagerinsite, ir, žinoma, įtvirtinsite šalutinius sakinius su jungtuku dass, nes būtent jie yra mūsų pamokos tikslas.

– Es ist sicher, dass nichts sicher ist.

– Einwandfrei! Jetzt wollen wir das Thema wechseln! Sportlich sein.

Sportlich sein – was bedeutet es für dich, Tomas?

– Hmm… Sportlich sein? Meiner Meinung nach bedeutet es, dass Sport gute Laune bringt und fit hält (palaiko gerą formą).

– Redest du jetzt vom Leistungssport (profesionalus sportas) oder eher vom Hobbysport?

– Ich denke an Sport als Hobby natürlich. Wenn ich an den Leistungssport denke, fällt mir nur ein Wort ein: anstrengend (varginantis, sunkus, įtemptas). Furchtbar anstrengend.

– Da waren schon zwei Worte :). Ich muss dir nur zustimmen. Ich würde sagen, dass der Leistungssport sogar gefährlich sein kann, denn die Leistungssportler haben später eine Menge von körperlichen Beschwerden. Vielleicht bin ich aber zu vorsichtig. Treibst du oft Sport?

– Eigentlich nur dann, wenn ich Zeit habe. Ich mag joggen und Fahrrad fahren. Wie auch alle Litauer bin ich ein großer Basketballfan.

– Joggst du regelmäßig?

– Dreimal bis viermal pro Woche. Mein Ziel ist es, fit zu sein. Wenn man viel Zeit am Computer und an der Uni verbringt, ist die Bewegung sehr wichtig. Tatsache ist auch, dass Sport gut gegen den Stress ist. Machst du auch Sport?

– Leider, nicht regelmäßig. Dafür finde ich nicht immer Zeit 🙂 . Ich möchte aber sportlich bleiben. Deshalb mache ich recht oft Dehnungs- und Entspannungsübungen (tempimo ir atsipalaidavimo pratimai). Das halte ich für eine Sportart, die mir am besten passt.

– Besuchst du ein Fitness- oder Yogastudio?

– Momentan mache ich meine Yogaübungen selbstständig, aber früher habe ich einen Yogakurs in einem Studio gemacht. Tomas, was hältst du übrigens von Funsportarten?

– Funsport? Was ist Funsport, was meinst du darunter (ką tu turi omeny)?

– Zum Beispiel Beachvolleyball (deutsch: Volleyball am Strand – paplūdimio tinklinis), Skateboard (deutsch: Rollbrett – riedlentė), Snowboard (snieglentė), Windsurfing (burlenčių sportas), Bungeespringen (šokinėjimas su guma) und Ähnliches. Diese Sportarten wurden entweder erfunden oder alte Sportarten wurden variiert, wie z. B. Volleyball am Strand. Und das ist mehr Individualsport, kein Mannschaftssport.

– Ich kann da nicht viel sagen … Bungeespringen finde ich extrem verrückt … Der Volleyball am Strand gefällt mir aber sehr gut.

– Findest du nicht, dass Sport ein besonders gutes Gesprächsthema ist?

– Das auf jeden Fall! (Bet kuriuo atveju!) Über Basketball, Fußball, Autorennen (automobilių lenktynės) könnte ich mich mit meinen Freunden unendlich lang unterhalten.

– Ausgezeichnet! Wollen wir jetzt zusammenfassen (apibendrinkime!)!

Es ist richtig, dass Sport fit hält, Spaß macht und entspannt. Ich bin es mir sicher, dass Sport nicht nur schlank, sondern auch stark macht. Sport ist ein gutes Gesprächsthema und bringt die Menschen näher (näher bringen – suartinti). Es gibt keinen Zweifel daran (nėra abejonių), dass Sport glücklich machen kann. Sport ist gut gegen Langeweile (padeda įveikti nuobodulį).

Es gibt aber auch eine deutsche Wendung: „Sport ist Mord (žmogžudystė)“. Was denkst du darüber?

– Bedeutet das, dass Sport oft auch gefährlich ist?

– Genau. Die Wendung „Sport ist Mord“ bedeutet, dass Sport gefährlich, anstrengend und brutal sein sowie weh tun kann. Stimmst du dieser Meinung zu?

– Hmm … Ich bin da einer anderen Meinung. Ich denke, dass Sport unser Leben bereichert und es erlebnisreich macht (gausus išgyvenimų, įdomus) ….

– … obwohl (nors) er für die Sportler selbst gefährlich ist ….

Was heißt also: „sportlich sein“? Heißt es, dass man die ganze Zeit im Fitnessstudio hängen muss? (im Fitnessstudio hängen – ištisai būti sporto (fitneso – sveikatinimo) klube) Was meinst du dazu (apie tai)?

– Ich denke, dass „sportlich sein“ vor allem Folgendes bedeutet: fit und gesund, stark und ausdauernd (ištvermingas) sein sowie auf die Figur aufpassen … Wer hat schon viel Zeit für Fitnessstudios. Aber Faulpelze (tinginiai), die sich kaum bewegen, kann ich auch nicht verstehen.

– Jetzt fällt mir gerade ein lustiger deutscher Begriff ein – Sportmuffel. Kennst du das Wort der Sportmuffel? Was bedeutet eigentlich dieser Begriff?

– Keine Ahnung! …. Ist es nicht dasselbe, wie Faulpelz im Sport?

– Hört mir bitte aufmerksam zu:

Wenn man das Wort Sportmuffel hört, denkt man meist an Menschen, die seit der Schule keine Sportsachen mehr angezogen haben. Klar, das sind ganz sicher Sportmuffel. Es gibt aber auch die anderen, die immer wieder ihre Sportsachen aus dem Schrank holen, sich dreimal im Jahr auf den Hometrainer werfen (užlipa ant namų treniruoklio) oder eine Runde im Park joggen. Viele Sportmuffel haben immer wieder den Wunsch, etwas für sich und ihre Gesundheit zu tun, und fit, schlank und gesund zu bleiben. Nur gelingt es den meisten nicht, Sport dauerhaft in das Leben zu integrieren.

Tad, Tomai, kaip žodį Sportmuffel būtų galima išversti į lietuvių kalbą, nes vienareikšmės sąvokos nėra?

– Sakyčiau, Sportmuffel yra tas, kuris tingi pajudėti …

– Pataikei kaip pirštu į akį! Sportmuffel sind bewegungsfaule Menschen, tingintys judėti.

Pamokos pabaigoje visiems siūlau atlikti testą ir įsitikinti, ar nesate Sportmuffel‘iai. Taip pat rasite kelis patarimus, skirtus norintiems pajudėti, bet vis dar tam nerandantiems laiko (panašiems, kaip aš). Be to, pasinaudodami jau išmoktomis sakinių pradžiomis, atsakykite į mano pateiktą klausimą ir išsakykite savo asmeninę nuomonę, ką jums reiškia būti sportišku. Viel Spaß bei der Arbeit und beim Sport! Tschüß!

– Visiems linkiu susirasti mėgstamą sportišką užsiėmimą, geriausiai gryname ore!:). Nebūkite Sportmuffel! Bis zum nächsten Mal!

Test

Bin ich Sportmuffel oder nicht?

Hast du Lust auf Sport? Ja/Nein

Möchtest du gerne fit und durchtrainiert sein? Ja/Nein

Schaffst du es, dich regelmäßig zu trainieren bzw. zu bewegen? Ja/Nein

Findest du Spaß am Sport? Ja/Nein

Wenn ihr alle Fragen mit JA beantwortet habt, seid ihr echte Sportfreunde!

Wenn ihr auf mehrere Frage mit NEIN geantwortet habt, seid ihr …. Sportmuffel – höchste Zeit, von der bequemen Couch aufzustehen und wenigstens einen abendlichen Spaziergang im schnellen Tempo zu machen! Viel Spaß dabei! Denn nur Spaß und Freude an der Bewegung verwandelt euer Leben in ein aktives und gesundes Leben!

Ratschläge für Untrainierte

Früher mussten die Menschen viel gehen, laufen, mit den Händen arbeiten. Heute sitzen

sie immer und essen oft auch zu viel. Man soll spazieren gehen oder Sport treiben, um

gesund zu bleiben.

a) Das Problem ist: Je weniger man sich bewegt, umso weniger Lust hat man auch.

b) Welcher Sport ist gut für Untrainierte? Laufen, Radfahren, Schwimmen, Skilaufen.

c) Wie lange am Tag soll man trainieren? 20 – 30 Minuten pro Tag.

d) Wie oft in der Woche? Mindestens dreimal pro Woche.

e) Was ist besser: Jeden Abend 20 Minuten oder eine Stunde am Samstag Nachmittag? Jeden Abend 20 Minuten.

Was versteht ihr unter „sportlich sein“? Was denkt ihr darüber?

Beginnt bitte eure Antworten mit folgenden Sätzen!

Ich denke, dass…

Ich bin fest überzeugt, dass…

Ich möchte sagen, dass…

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass…

Ich bin es mir sicher, dass…

Ich finde, dass…

Es ist wichtig, dass…

 

36 pamoka

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...