34 pamoka


Große und kleine Familienfeiern, Glückwünsche (Gratulieren). – Didžiosios ir mažosios šeimyninės šventės, palinkėjimai (sveikinimai).

Wie drückt man Gefühle aus? – Kaip išreikšti jausmus?

Nebensätze mit wenn. – Šalutiniai sakiniai su jungtuku wenn – kai, jei(gu)

– Ich begrüße euch alle zu unserer 34. Deutschstunde! Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr heute euer Deutsch mit viel Engagement weiter verbessern werdet.

– Das war eine schöne Begrüßungsrede!  Das Wort das Engagement habe ich schon mehrmals gehört, aber ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet. Pastangos???

– Mūsų pamokos kontekste das Engagement reikštų susidomėjimą, stengimąsi ar pastangas, įsitraukimą į kokį reikalą, jėgų atidavimą, įsipareigojimą. Per daug reikšmių, ar ne?:). Vienu lietuvišku žodžiu gana sunku nusakyti šį žodį. Lietuviškai kai kas sako užsiangažavimas. Tai nėra vartotinas žodis, bet manau, jis jums kiek padės suvokti vokiškojo žodžio reikšmę.

Das Engagement – įsitraukimas, susidomėjimas, pastangos

Mit viel Engagement /mit großem Engagement – su dideliu susidomėjimu

Das Thema von heute heißt: /Mūsų šiandieninė tema yra tokia:

Große und kleine Familienfeiern. – Didžiosios ir mažosios šeimos šventės.

Pakalbėkime apie įvairias šventes. Tikriausiai daug kas iš Jūsų draugaujate su vokiečių šeimomis ar vokiškai kalbančiais žmonėmis arba tokius pažįstate, todėl bus naudinga išmokti juos pasveikinti tam tikromis progomis ir palinkėti laimės, sveikatos ir t.t.

– Das finde ich prima! Man braucht solche Sachen immer, wenn man Freunde oder gute Bekannte in Deutschland oder auch hier in Litauen hat.

– Schön, da haben wir schon einen Nebensatz mit wenn! Gut, dass wir heute Nebensätze lernen werden. Puiku, štai jau ir turime šalutinį sakinį su jungtuku wenn – lietuviškai kai arba jeigu.  Gerai, kad šiandien mokysimės ir šalutinių sakinių.

wenn – kai arba jeigu

– Du hast auch gerade einen Nebensatz mit dass gesagt. Höchste Zeit für Nebensätze! Tu irgi ką tik pasakei vieną šalutinį sakinį su jungtuku dass – lietuviškai kad. Pats laikas pasimokyti  šalutinių sakinių.

dass – kad

– Gut, also dann zuerst zu deutschen Nebensätzen. Na, gerai, tad iš pradžių prie vokiškų šalutinių sakinių. Tomai, ką tu apie juos galėtum ypatingo pasakyti? Klausiu tavęs, nes negaliu tiesiogiai paklausti mūsų šaunių mokinių.

– Aš dabar būsiu ne tik tavo padėjėjas, bet ir atstovausiu visus mūsų virtualiuosius bičiulius – vokieciu24.lt klausytojus?

– Kodėl nustebai? Juk taip visą laiką buvo – tu tarsi ta tirpioji kava trys viename.

So war es doch schon immer: du bist wie löslicher Kaffee 3 in 1.

– Lachst du mich jetzt aus?

– Nein, auf keinen Fall. – Jokiu būdu.

Ich lache dich nicht aus, ich lache dich an! Aš iš tavęs nesišaipau, aš tau šypsausi!

Auslachen – ką nors išjuokti, šaipytis

Anlachen – šypsotis, į ką nors žiūrėti su šypsena

 

– Tomas, kehren wir zu unserem Thema zurück – grįžkime prie mūsų temos: Ką gali pasakyti apie vokiškus šalutinius sakinius?

– Trumpai apibūdinant, jie labai savotiški, keisti, gal net juokingi.

– Suprantu, tu juos suvoki emocionaliai. Tikriausiai dėl žodžių tvarkos juose. O ką gali pasakyti konkrečiai be emocijų?

– Na, gerai, konkrečiai reikia žinoti tokius dalykus:

1. Vokiškajame šalutiniame sakinyje yra griežta žodžių tvarka;

2. Net jei veiksnys pagrindiniame ir šalutiniame sakinyje yra tas pats, šalutiniame sakinyje jis būtinai privalo būti pakartotas;

3. Po jungtuko iškart eina veiksnys;

4. Tarinys visada bus šalutinio sakinio gale. Jei tarinys sudėtinis, pačiame gale bus asmenuojamoji tarinio dalis, neasmenuojamoji dalis bus priešpaskutinėje vietoje;

5. Kaip ir lietuvių kalboje, šalutinis sakinys gali eiti po pagrindinio sakinio ir prieš jį, taip pat gali būti ir jo viduryje. Jei šalutinis sakinys eina prieš pagrindinį sakinį, tai pagrindinis tuomet prasideda asmenuojamąja tarinio dalimi.

6. Jungtukų, kuriais prasideda šalutiniai sakiniai, yra daug: dass – kad, ob – ar, weil/da – nes, wenn – kai arba jei(gu), als – kai ir visa eilė kitų sudėtingesnių jungtukų: während – tuo tarpu, kai, nachdem – po to, kai, damit – kad (tikslą nusakant). Be to, šalutiniai sakiniai gali prasidėti ir santykiniais įvardžiais kuris/kuri/kurie – der/das/die/die, o šie, kaip matote, sutampa su artikeliais.

Ich bin sprachlos! – Netekau amo!

Du bist ein wahres Goldstück! – Tu tikras auksas!

 

– Nebeapgaudinėkime mūsų klausytojų, aš toks asas tik todėl, kad žiūrėjau į tavo užrašus. Žinoma, ir pats daug ką atsimenu, bet tikrai ne taip struktūriškai ir metodiškai, kaip tu aiškini.

– Vis tiek tu šaunus pagalbininkas! Mielieji, visos Tomo pasakytos žinios apie vokiškus šalutinius sakinius buvo teisingos. Mano mokytojos patirtis tik patvirtina, kad visiems besimokantiems vokiečių kalbos žodžių tvarka šalutiniame sakinyje yra pats keisčiausias dalykas. Svarbu išmokti ir taikyti taisyklę. Šiandien pasimokysite vienos rūšies šalutinių sakinių su jungtuku wenn – kai, kita wenn reikšmė – jeigu. Iš konteksto suprasite, ką jungtukas wenn reiškia: laiką ar sąlygą.

Jetzt bilden wir konkrete Beispiele:

– Tomas! Was machst du, wenn du müde bist?

– Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Oder anders: Ich gehe schlafen, wenn ich müde bin.  

– Teisingai, pirmuoju atveju Tomas atsakė pradėdamas šalutiniu sakiniu, po šalutinio eina pagrindinis, kuris tokiu atveju prasideda tariniu. Panašiai sakome ir lietuviškai:

Kai esu pavargęs, einu miegoti. – Wenn ich müde bin, gehe ich immer schlafen.

Antrasis sakinys prasideda pagrindiniu, o jungtuku prijungiamas šalutinis sakinys:

Aš visada einu miegoti, kai esu pavargęs. – Ich gehe immer schlafen, wenn ich müde bin.

Manau, kad supratote.

Liebe Freunde, jetzt möchte ich euch fragen. Was macht ihr immer, wenn ihr müde seid? Antwortet bitte jeder für sich.

Atsakykite kiekvienas už save. Galbūt visada geriate kavą, kai pasijuntate nuvargę? Koks būtų atsakymas? Pagalvokite kelias sekundes, Tomas po trumpos pauzės patvirtins, kaip turi skambėti teisingas atsakymas dviem variantais. Pradėkite šalutiniu sakiniu, o kitą variantą pradėkite pagrindiniu sakiniu, prijungdami šalutinį sakinį.

– Wenn ich müde bin, trinke ich immer Kaffee. /  Ich trinke immer Kaffee, wenn ich müde bin.

Laura, was machst du, wenn du dich müde fühlst?

– Wenn ich mich müde fühle, trinke ich Kaffee. /  Ich trinke Kaffee, wenn ich mich müde fühle.

Das machen gewöhnlich sehr viele Leute.

Jei turime sangrąžinį veiksmažodį su įvardžiu sich, jo vieta šalutiniame sakinyje bus iškart po veiksnio, išreikšto įvardžiu: wenn ich mich (wenn du dich, wenn er sich, wenn wir uns, wenn ihr euch, wenn sie sich…).
Tomas, wann bist du glücklich? Pavartok prašau kokį nors sangrąžinį veiksmažodį, pvz., sich amüsieren – linksmintis.
Beje, tik nepainiokite wann su wenn.
Wann – kada yra klausiamasis žodis, kuriuo prasideda  klausimas. Wenn – kai, jeigu yra jungtukas, kuriuo prasideda šalutinis sakinys.

Also, noch einmal:

– Tomas, wann fühlst du dich glücklich?

– Ich fühle mich glücklich, wenn ich mich amüsiere. Und wann fühlst du dich glücklich?

– Ich fühle mich glücklich, wenn ich mich ausschlafen kann. – Jaučiuosi laimingai, kai galiu išsimiegoti. Oder: Wenn ich mich ausschlafen kann, bin ich glücklich.

– Tomas, wann bist du traurig?

– Hmm … Ich bin traurig, wenn meine Basketballmannschaft das Spiel verliert.

– Klar. Wann hast du Angst?

– Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe nie Angst, oder bis jetzt noch nie gehabt….

– Sei bitte lieb und beantworte meine Frage mit einem wenn-Nebensatz. Sag irgendetwas, wichtig ist der Nebensatz, nicht deine persönlichen Ängste. Zum Beispiel: Ich habe Angst, wenn ich fliegen muss.

– Schon gut… Aber ich habe keine Angst, wenn ich fliegen muss.

– Wan freust du dich besonders?

– Ich freue mich besonders, wenn ich auf  Reisen gehe.

– Wann bist du nervös?

– Ich bin nervös, wenn ich eine Prüfung bestehen muss.

– Wann ärgerst du dich besonders?

– Ich ärgere mich besonders, wenn ich den letzten Bus vom Zentrum nach Hause verpasse.

– Was machst du dann?

– Dann muss ich eben 7 km zu Fuß laufen.

– Also, du bist echt sauer, wenn du den letzten Bus oder Trolleybus verpasst, nicht wahr?

– Genau! Ich bin echt sauer, wenn ich den letzten Bus verpasse.  

Sauer sein – būti surūgusiu, susiraukusiu, nepatenkintu

– Was findest du im Leben besonders schön?

– Ich finde es besonders schön, wenn die Menschen zueinander nett sind. 

– Ist es dir manchmal auch peinlich? Wenn ja, wann ist es dir peinlich?

– Mir ist es immer peinlich, wenn ich mich verspäte. 

Peinlich – nemalonu, nepatogu, nejauku

– Wann ärgerst du dich besonders stark?

– Ich ärgere mich besonders stark, wenn ich meine Prüfungen mit nicht so guten Noten bestehe. 

Apklausa praėjo puikiai. Mielieji, pasiklausykite dar kartą mano klausimų ir Tomo atsakymų, o tada patys bandykite asmeniškai atsakyti į visus klausimus. Pamokos pabaigoje rasite juos susistemintus vienoje vietoje su galimų atsakymų schemomis. Ich wünsche euch viel Spaß dabei!


Kadangi ką tik kalbėjome apie įvairius jausmus ir emocijas, noriu jus pamokyti kai kurių atsiprašymo, nuostabos, kitų situacijų įvertinimo frazių.

Das tut mir schrecklich leid! – Man labai gaila!

Das tut mir leid! – Man gaila / Apgailestauju!

Mir ist es so peinlich! – Man taip nepatogu / nemalonu!

Das macht doch nichts! – Nieko tokio!

So ein Pech! – Tai nepasisekė!

So ein Glück! – Tai pasisekė!

Da hast du (aber) Glück gehabt! – (Tai) tau pasisekė!

Das ist ja toll! – Puiku / Šaunu / Nuostabu!

– Savo klausytojams pažadėjome pakalbėti apie didesnes ir mažesnes šeimos šventes. Wir haben unseren Zuhörern versprochen, über größere und kleinere Familienfeiern zu sprechen. Tomas, welche Familienfeiern werden in Litauen gefeiert?

– Ich denke, in Litauen werden viele Feiern gefeiert, zum Beispiel: Geburtstag, Verlobung, Hochzeit…

– Richtig, aber auch andere, wie zum Beispiel:

Geburt vom Kind – vaiko gimimas

Seine Taufe – jo krikštynos

Der erste Schultag

Die Kommunion – komunija

Dir Konfirmation – sutvirtinimas

Das Abiturzeugnis – atestato įteikimas

Die bestandene Führerscheinprüfung – išlaikytos vairuotojo teisės

Der Universitätsabschluss – universiteto baigimas

Das Jubiläum

Die silberne und goldene Hochzeit – sidabrinės ir auksinės vestuvės

In jeder Familie passieren auch Traufeiern (laidotuvės), sie werden nicht gefeiert, sondern begangen.

Begehen, beging, begangen – paminėti, pravesti; atšvęsti

 

Dieselben familiären Feste werden auch in Deutschland und in anderen deutschsprachigen Ländern begangen. Tos pačios šeimyninės šventės minimos/švenčiamos Vokietijoje ir kt. vokiškai kalbančiose šalyse.

Zu den Familienfeiern werden oft Einladungen verschickt: Einladungen zur Hochzeit, zu verschiedenen Jubiläen, zur Taufe des Kindes. Die eingeladenen Gäste bestätigen oder sagen ihre Teilnahme ab.

Die Teilnahme absagen (sagte ab, abgesagt) – atšaukti dalyvavimą, pasakyti, kad neateis.

Nach der Hochzeit werden Dankeskarten (padėkos atvirutės) an die Gäste verschickt.

Dankeskarten -padėkos atvirutės

– Laura, ich habe eine Frage. Wie heißt auf Deutsch krikšto tėvas ir motina?

Krikštatėvis – der Taufpate

Krikštamotė – die Taufpatin

Abu krikšto tėvai (kūmai) – die Taufpaten

Krikštyti – taufen (taufte, getauft)

Pats krikštijamas vaikas – das Taufkind

 

– Die familiären Feste werden meist (dažniausiai) individuell geplant und in einem Lokal gefeiert, nicht wahr? Šeimyninės šventės dažnai planuojamos individualiai ir švenčiamos kokiame restorane, ar ne tiesa?

–  Ja, das stimmt, sie können aber auch von bestimmten Veranstaltungsservice-Firmen organisiert werden. Jos taip pat gali būti organizuojamos ir renginių organizavimo firmų.  Diese Firmen sorgen dann für die organisatorische Seite der Feier, für das Essen, für die Dekorationen und Blumen. Tos firmos tuomet rūpinasi šventės organizacine dalimi, maistu, papuošimais ir gėlėmis.

– Ihre Glückwunschkarten müssen die Gäste aber selbst schreiben.

-Meistens ja, deshalb wollen wir auch ein bisschen helfen, was man schreibt, wie man Glückwünsche ausspricht, wie man sich bedankt.

– Ich weiß, dass die deutschen Glückwünsche meistens kurz und lakonisch sind.

– Das stimmt. Die Glückwünsche können aber auch – wie auch Glückwünsche auf Litauisch – mit Gedichten oder anderen schönen Worten ergänzt werden (gali būti papildytos). Ich gebe euch einen allgemeinen Ratschlag: Wenn ihr einen Glückwunsch braucht und dafür keine Zeit habt, könnt ihr im Internet surfen. In Google oder in einer anderen Suchmaschine braucht man nur einzutragen: Glückwünsche und in einer Sekunde bekommt ihr eine große Auswahl von verschiedenen Glückwünschen zu konkreten Anlässen: zur Hochzeit, zum Geburtstag, zur Taufe usw.

– Laura, matau, kad turi keletą sveikinimų?

-Taip, Tomai, parengiau keletą reikalingų, kad sutaupyčiau laiko mūsų vokieciu24.lt bičiuliams. Aš pristatysiu tuos sveikinimus, kuriuos tu įvardijai kaip trumpus ir konkrečius. Jie esminiai, o papildomai – kiekvienas pagal savo skonį ar polinkius – visada kokį patinkantį ir prasmingą eilėraštį ar mintį rasite panaršę internete.

Tausend Dank für die Einladung zu Eurer Hochzeit. Wir freuen uns sehr auf dieses wunderschöne Ereignis/Fest!

Wir gratulieren Euch sehr herzlich und wünschen Euch alles Liebe zu Eurer Hochzeit und eine schöne Feier!

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und für die Zukunft alles Glück der Welt! Wir wünschen Euch, dass es Euch immer gut geht und dass Ihr glücklich seid!

Herzlichen Dank für die Glückwünsche und Geschenke zu unserer Hochzeit!

Wir wünschen dir alles Liebe/Gute zu deinem Geburtstag.

Wir gratulieren dir sehr herzlich und wünschen dir alles Liebe zu…

Für die Zukunft wünschen wir dir alles Glück der Welt!

– Ich danke allen Lernern für die aktive Teilnahme an unserer Deutschstunde! Dėkoju visiems, kad aktyviai dalyvavote mūsų vokiečių  kalbos pamokoje. Kitose pamokose vėl turėsite progų praturtinti vokiečių kalbos žodyną, sustiprinti kalbėjimo įgūdžius ir išmokti kitų naujų ir svarbių dalykų. Nepraleiskite mūsų pamokų, likite su mumis! Alles Gute! Bis zum nächsten Wiederhören! Tschüs, Tomas.

– Tschüs, Laura. Tschüs für Alle. 

 


Papildoma medžiaga

Was macht ihr, wenn ihr müde seid?

Wenn ich müde bin, …….

Ich …………….., wenn ich müde bin.

Wann fühlt ihr euch glücklich?

Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich ……

Wenn ich …….., fühle ich mich immer glücklich.

Wann freut ihr euch besonders?

Ich freue mich, wenn …

Wenn ich ……….., freue ich mich ……

Wann seid ihr traurig?

Ich bin traurig, wenn ich …

Wenn ich ……., bin ich traurig.

Wann haben Sie Angst?

Ich habe Angst, wenn ich …

Wenn ich ……, habe ich immer Angst.

Wann seid ihr nervös?

Ich bin nervös, wenn ich …

Wenn ich …., bin ich oft nervös.

Wann ärgert ihr euch?

Ich ärgere mich, wenn ich …

Wenn ich ……, ärgere ich mich sehr.

Wann seid ihr echt sauer?

Ich bin echt sauer, wenn ….

Wenn ich …….., bin ich echt sauer.

Was findet ihr im Leben besonders schön?

Ich finde es im Leben besonders schön, wenn …

Wenn ……………….., finde ich es besonders schön.

Wann ist es euch peinlich?

Mir ist es peinlich, wenn ich …

Wenn ich ….., ist es mir peinlich.

 

35 pamokaParašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...