33 pamoka


Passiv – Neveikiamoji rūšis. Präsens Passiv. Imperfekt Passiv.

Deutscher L-Laut. Zungenbrecher und kurze Geschichte mit dem L-Laut.

– Hallo, liebe Deutschlerner. Hier bin ich – Laura und

– …Tomas, Lauras Schüler.

– Du bist kein Schüler, Tomas. Für mich bist du ein großartiger und erstklassiger Helfer!

– Oh, ich danke dir für die tolle Einschätzung! Ich bin zwar ein fortgeschrittener Deutschlerner, aber in unseren Unterrichtsstunden lerne ich jedes Mal, wie auch die Anderen, eine ganze Menge. 

– Das freut mich sehr, dass unsere Deutschstunden auch für dich vom großen Nutzen sind.

– Mielieji, tikiuosi, kad nepavargote mokytis. Šiandieninė tema bus neveikiamoji veiksmažodžių rūšis – Passiv. Visi veiksmažodžių laikai, kuriuos mokėtės iki šiol, buvo tiesioginės nuosakos veikiamosios rūšies (Aktiv) veiksmažodžių laikai.

– Beje, neveikiamoji rūšis turi tuos pačius laikus kaip ir veikiamoji  rūšis.

– Tikrai taip. Dažniausiai vartojami yra Präsens Passiv, Imperfekt Passiv ir Perfekt Passiv. Šiandien mokysimės Präsens Passiv ir Imperfekt Passiv. Neišsigąskite, nieko čia sudėtingo nėra. Tomai, ar atsimeni, kaip sudaroma vokiška neveikiamoji rūšis?

Aš esu nuolat giriamas. – Ich werde stets gelobt.

– Pagalbinis veiksmažodis werden, kuris asmenuojamas esamuoju (Präsens) laiku + pagrindinio veiksmažodžio 3 forma Partizip II – būtojo laiko dalyvis, šiuo atveju – gelobt. Veiksmažodžio loben pagrindinės formos yra tokios: loben, lobte, gelobt.

Kur dar vartojame pagalbinį veiksmažodį werden, asmenuojant jį esamuoju laiku? – Sudarant būsimąjį laiką – Futur. Bet sudarant Futur laiką kartu su werden, asmenuojant esamuoju laiku, naudojama pagrindinio veiksmažodžio bendratis.

FUTUR: Aš girsiu/pagirsiu. –  Ich werde loben.

PRÄSENS PASSIV: Aš esu giriama(s). – Ich werde gelobt.

Manau, kad mums šiandien gerai seksis, todėl siūlau iš karto išmokti ir Imperfekt Passiv, kai veiksmažodis werdenasmenuojamas Imperfekto laiku.

 Ich wurde gelobt. – Aš buvau giriama(s).

Mielieji, jums reikia tik prisiminti ir pasikartoti, kaip veiksmažodis werden asmenuojamas Präsens ir Imperfekto laiku, ir be abejonės, reikia žinoti pagrindinio vartojamo veiksmažodžio formas.

– Tomai, sei bitte so nett und konjugiere das Verb fragen im Präsens und Imperfekt Passiv!

– Das ist leicht!

PRÄSENS PASSIV

 Ich werde gefragt – manęs klausia
 Wir werden gefragt – mūsų klausia
 Du wirst gefragt – tavęs klausia
 Ihr werdet gefragt – jūsų klausia
 Er/sie/es wird gefragt – jo/jos klausia
 Sie werden gefragt – jų/Jūsų klausia

IMPERFEKT PASSIV

 Ich wurde gefragt – manęs klausė
 Wir wurden gefragt – mūsų klausė
 Du wurdest gefragt – tavęs klausė
 Ihr wurdet gefragt – jūsų klausė
 Er/sie/es wurde gefragt – jo/jos klausė
 Sie wurden gefragt – jų/Jūsų klausė

– Einwandfrei! Tobulai/be priekaištų!

– Laura, gal mūsų klausytojams reikia pasakyti, ar su visais veiksmažodžiais galima sudaryti Passiv’ą, kaip manai?

– Ne, ne su visais.

Passiv’o laikus galima sudaryti su beveik visais galininkiniais veiksmažodžiais, bet Passiv’o negalima sudaryti su veiksmažodžiais, kurie savo Perfekto laiką sudaro su pagalbiniu veiksmažodžiu sein.

Passiv’o laikų taip pat nesudarome su sangrąžiniais veiksmažodžiais, su beasmeniais veiksmažodžiais ir su tokiais veiksmažodžiais, kaip: haben, sein, werden bei tokiais galininkiniais, kaip bekommen, erhalten, kennen, wissen ir kt.

1 ir 2 asmuo gali būti vartojami tik kalbant apie asmenis.

Tokie ir buvo mūsų ankstesnieji pavyzdžiai: Ich werde gelobt. Ich wurde gefragt.

Teisingai, Tomai. Neveikiamoji rūšis vartojama tada, kai akcentuojamas įvykis ar veiksmas, o veikėjas nėra svarbus arba jis visai neminimas. Turiu pasakyti, kad vokiečių kalboje neveikiamoji rūšis yra vartojama kur kas dažniau, nei lietuvių kalboje. Tai atsispindi ir mūsų jau pasakytuose pavyzdžiuose. Lietuviškuose sakiniuose nėra tik veikiančio asmens, bet vartojami veikiamosios rūšies laikai: mane giria, manęs klausė ir t.t. Vokiečių kalboje tokiu atveju vartojami jau atitinkami Passiv‘o laikai.

Tomai, dabar gal dar sugalvokime papildomų pavyzdžių. Tu sakyk sakinį, o aš išversiu, vėliau pasikeisime vaidmenimis. Einverstanden?

– Einverstanden.

– Also, los!

Mane kritikuoja. – Ich werde kritisiert.

Tave taiso. – Du wirst korrigiert.

Jį kviečia. – Er wird eingeladen.

Mane ragina. – Ich werde aufgefordert.

– Einwandfrei!

Auffordern, forderte auf, aufgefordert bedeutet – paraginti, pakviesti

Jį pasitinka.- Er wird abgeholt.

Mus peikia/bara. -Wir werden getadelt.

Richtig übersetzt, denn

tadeln , tadelte, getadelt  – peikti, barti

Knygos verčiamos. – Die Bücher werden übersetzt.

Butas parduodamas. – Die Wohnung wird verkauft.

Statoma daug naujų namų. – Viele neue Häuser werden gebaut.

Pakartojami nauji žodžiai. – Die Vokabeln werden wiederholt.

Aptariamos naujos temos. – Neue Themen werden besprochen.

Taisomos klaidos. – Die Fehler werden korrigiert.

Svečius pasitinka stotyje. – Die Gäste werden vom Bahnhof abgeholt.

Parlamentas renkamas keturiems metams. – Das Parlament wird vier Jahre gewählt.

Čia nerūkoma. – Hier wird nicht geraucht.

Šiandien vakare bus dainuojama ir šokama (šokiai). – Heute Abend wird gesungen und getanzt.

Šis filmas filmuojamas Lietuvoje. – Dieser Film wird in Litauen gedreht.

– Hervorragend! Tomai, ką reiškia drehen?

 Drehen, drehte, gedreht – sukti, sukinėti, filmuoti filmą

Teisingai. Turbūt pastebėjote, kad visuose sakiniuose akcentuojamas veiksmas ar įvykis.

– Tomai, dabar tuos pačius sakinius sudarykime Imperfekt Passiv laiku, tai reiškia, kad pagalbinis veiksmažodis werden turi būti asmenuojamas Imperfekto laiku, o pagrindinio veiksmažodžio trečioji forma nesikeis ir bus sakinio pabaigoje. Tik dabar aš sakysiu lietuviškai, kelias sekundes leisime savo mokiniams pagalvoti ir pasakyti tinkamą Imperfekt Passiv formą, po trumpos pauzės tu patvirtinsi teisingą atsakymą. Gerai?

Buvo išversta daug knygų. – Viele Bücher wurden übersetzt.

Butas buvo parduotas.-Die Wohnung wurde verkauft.

Buvo pastatyta daug naujų namų.-Viele neue Häuser wurden gebaut.

Buvo kartojami nauji žodžiai.- Die Vokabeln wurden wiederholt.

Buvo aptariamos naujos temos.-Neue Themen wurden besprochen.

Buvo taisomos klaidos. -Die Fehler wurden korrigiert.

Svečius pasitiko stotyje. – Die Gäste wurden vom Bahnhof abgeholt.

Parlamentas  buvo išrinktas keturiems metams. -Das Parlament wurde für vier Jahre gewählt.

Čia buvo nerūkoma.- Hier wurde nicht geraucht.

Šiandien vakare čia buvo dainuojama ir šokama. -Heute Abend wurde hier gesungen und getanzt.

Šis filmas buvo filmuojamas Lietuvoje. -Dieser Film wurde in Litauen gedreht.

Atsimenate, sakiau, kad neveikiamoji rūšis vokiečių kalboje labai plačiai vartojama. Daugelyje kitų kalbų net nėra tokios struktūros sakinių. Pvz., vokietė mama, įpykusi, kad vaikai jos nelabai klauso ir niekaip neužmiega, pareikalauja:

Jetzt wird aber geschlafen!

Kitais žodžiais galima būtų pasakyti:

Ihr müsst jetzt schlafen!

Lietuviškai sakytume kitaip: dabar tai jau tikrai miegokite! Arba vokiečiai sako:

Jetzt wird aber gearbeitet!

Kitais žodžiais būtų:

Ihr müsst jetzt arbeiten.

– Ar ne taip?

– Taip. Bet priklauso nuo to, į ką kreipiamasi. Galima ir sau pritaikyti. Aš suprasčiau kaip stiprų paraginimą:

Wir müssen jetzt endlich mit der Arbeit anfangen!

Wir arbeiten aber doch! – Bet mes juk dirbame!

Reg dich nur nicht auf! – Tik nesijaudink!

Tai nebuvo priekaištas nei tau, nei mūsų virtualiems draugams, o tiesiog puikus pavyzdys, kokia išraiškinga vokiečių kalboje gali būti neveikiamoji rūšis.

Wir werden aber noch weiter arbeiten!

– Tomai, kokią gramatinę konstrukciją dabar pavartojau: Passiv Präsens, Futurum ar kažką kitką?

– Wir werden… arbeiten – aišku, kad čia būsimasis laikas Futur. Werden asmenuojamas esamuoju laiku + kito veiksmažodžio bendratis arbeiten.

– Gut gelernt! Ich schlage jetzt eine Übung vor: ich werde einen Satz oder eine Wendung sagen, Ihr nennt mir bitte, ob das Futur Aktiv oder Präsens Passiv oder Imperfekt Passiv ist. Einverstanden?

Siūlau dar vieną pratimą: aš pasakysiu sakinį arba junginį, o jūs įvardinkite, ar tai veikiamosios rūšies būsimasis laikas ar neveikiamosios rūšies esamasis (Präsens) ar būtasis (Imperfekto) laikas, sutinkate?

– Du bist hier der Chef!:) – Tu čia bosė: kaip pasakysi, taip ir bus!

 – Tomas, ich bin doch keine Chefin, ich bin nur noch Lehrerin. Unsere Zuhörer wollen immer mehr lernen, deshalb geben wir uns Mühe, ihnen so viel wie möglich beizubringen. – Aš nesu jokia šefė, aš esu tik mokytoja, o mūsų klausytojai nori vis daugiau ir daugiau sužinoti, todėl mes ir stengiamės kuo daugiau išmokyti.

Jemandem etwas beibringen – ką nors ko nors išmokyti.

Die Lehrerin bringt ihren Schülern die deutsche Grammatik bei. – ką ko išmokyti – mokinius išmokyti gramatikos, matematikos ir t.t.

Vokiška konstrukcija yra tarsi tokia: kam ką išaiškinti: jemandem etwas beibringen. Įsidėmėsite?

– Tomai, padėk išversti: Aš tave pamokysiu – na, sakykime – šokti lindihopą, tango ar dainuoti. Čia tik pavyzdys, nebijok. Hab keine Angst. Aš nemokysiu tavęs šokti lindihopo, nes pati nemoku. Nors… vieni mano mokiniai puikiai moka šokti lindihopą, vadinasi galiu išmokti ir aš.

– Ich werde dir den Lindy Hop beibringen. Oder: Ich werde dir den Tango beibringen. Oder: Ich werde dir das Singen beibringen.

– Ausgezeichnet. Also, dann an die Arbeit mit dem Unterschied zwischen Passiv und Futur.

Mielieji, dirbame įprasta tvarka: pagalvokite, atsakykite, po kelių sekundžių Tomas patvirtins teisingą atsakymą. Jis tikrai nesuklys, nes jau yra įgudęs vokiečių kalbos vartotojas, be to, ir aš čia pat 🙂

Heute wird Geburtstag gefeiert. – Präsens Passiv

Ich werde zum Konzert kommen.- Futur

Es wird heute regnen. – Futur

In Bayern wird Dialekt gesprochen. – Präsens Passiv

Der Roman wurde in mehrere Sprachen übersetzt. – Imperfekt Passiv

Der Patient wird heute operiert. – Präsens Passiv

Die Bundesrepublik Deutschland wurde 1949 gegründet. – Imperfekt Passiv

Mein Auto wird in der Autowerkstatt repariert. – Präsens Passiv

Die Fenster werden gründlich geputzt. – Präsens Passiv

– Gute Arbeit! Ich möchte nur noch ein Paar neue Vokabeln erklären, die ich im nächsten Satz verwenden werde:

Der Müll – atliekos, šiukšlės

Sortieren – rūšiuoti

Gut genug – pakankamai gerai

Jetzt möchte ich euch fragen:  Wie meint ihr, wird der Müll in Litauen gut genug sortiert?

– Ich muss wohl antworten?! Meiner Meinung nach wird der Müll bei uns in Litauen nicht gut genug sortiert. Und das ist Präsens Passiv.

– Danke für deine Meinung, Tomas. Welcher Meinung seid ihr, liebe Lerner? Antwortet bitte laut auf diese Frage!  Wie meint ihr, wird der Müll in Litauen gut genug sortiert?

– Meiner Meinung nach wird ………….

– Ich führe noch weitere Sätze an! Bitte beantwortet: ist das Passiv Präsens, Passiv Imperfekt oder Futur(um):

Ich werde einen Obstkuchen backen. – Futur

Das Brot wurde vor 3 Tagen gebacken. – Imperfekt Passiv

Das Passiv wird im Deutschen sehr oft verwendet. – Präsens Passiv

Die Schüler wurden von der Lehrerin gelobt. – Imperfekt Passiv

Am Abend wurde viel getanzt. – Imperfekt Passiv

In unseren Deutschstunden wird tüchtig gearbeitet. – Präsens Passiv

 Tüchtig – stropus, kruopštus, uolus, stropiai, uoliai

Tikiuosi, jums dabar bus daug aiškiau, kaip sudaryti Passiv‘o Präsens ir Imperfekto laikus, o taip pat lengviau juos atskirsite nuo būsimojo Futur laiko.

Mielieji, padirbėjote taip puikiai, kad nusipelnėte ir pramogų. Noriu pasiūlyti fonetikos žaidimų: vieną greitakalbę ir vieną trumpą istoriją, kuriose kone kiekviename žodyje nuolat kartojasi L garsas. Vokiečių kalboje jis nėra toks minkštas kaip lietuviškas L garsas žodyje lėlė, bet nėra ir toks kietas, kaip žodyje lapas. Pasiklausykite ir mėgdžiodami bandykite išgauti tokį L garsą, kurį ištarsiu aš.

Weil lustige Leute laufend lachen, lachen lustige Leute auch beim Laufen.

 

– Tomas, könntest du bitte übersetzen?

– Aber sicherlich. Kadangi linksmi žmonės bėgiodami juokiasi, tai linksmi žmonės juokiasi ir bėgdami.
– Išminties perlų neieškokime, tai tiesiog greitakalbė ir kiekviename jos žodyje yra tipiškas vokiškas L garsas.

Ich trage den Zungenbrecher noch einmal vor. Sprecht bitte nach! Pakartokite!

-Tomas, sprich bitte auch du nach und sei Vorbild für unsere Deutschlerner! – Tomai, pakartok ir tu ir būk sektinu pavyzdžiu mūsų vokiečių kalbos mokiniams!

Vokiškas L garsas lietuviams nėra jau toks lengvas, bet tikrai įveikiamas!

Tikrai įveikiamas, nors kiek ir kitoks, nei lietuviškieji minkštasis ir kietasis L garsas. Tardami vokišką L ištarsite teisingai, jei jūsų liežuvio galiukas atsimuš ne į viršutinius dantis, kaip ištariant lietuviškąjį minkštąjį lia: liepa, liaunas, bet nutols kiek toliau iki viršutinių dantų alveolių. Taigi, ne lietuviškai lia ir ne la, o vokiškai – la!

Kartokite mielieji! – Wiederholt noch mal!

Licht, leuchten, grillen, Leute, hell, laut, Lachs – lašiša, Atlas, Loch – skylė, Leiter, Lippe, klagen, leise, Klasse, Glas, Bild, Liebe, freundlich,

Oberfläche; mit Liebe leben, nicht allein sein, gesund bleiben, glücklich sein; viel lachen; alles wollen; in Urlaub fliegen, am Strand liegen und

lesen, überall freundliche Leute treffen; der Maler malt ein Bild; der Saal war nicht voll; ein halber Liter Milch; mit leerem Blick;

Sei doch mal still! – Nutilk pagaliau!

Ich soll dir helfen! Bleib liegen, ich helfe gleich.

– Ar spėjate, mielieji?

– Esu įsitikinęs, kad taip. Tiesą sakant, čia linksma! Wenn ehrlich, es ist hier lustig!

– Liebe Lerner, ich habe für euch noch eine kurze Geschichte mit dem deutschen L-Laut. Hört bitte zunächst zu, dann sprecht mit Tomas zusammen nach!

Das kleine Krokodil

Am Nil lebte einst ein kleines Krokodil, das Lili hieß und sehr allein war. Keiner wollte Lili, keiner liebte Lili, denn Lili war gelb.

Ich will so sein, wie alle Krokodile, schluchzte Lili verzweifelt.

Der Maler Leo, der gerade den Himmel malte, wusste gleich die Lösung: einen vollen Eimer hellblauer Farbe verteilte er auf Lilis Rücken. – Und schon strahlte Lili in schönstem Hellgrün. Endlich mal!

– Eine herrliche Geschichte mit dem Happyend!

– Jetzt sprecht bitte mit Tomas zusammen nach und achtet auf den deutschen L-Laut: nicht zu weich und nicht zu hart bitte!

– Einwandfrei! Hat es euch gefallen? Ich hoffe, ja. Damit beenden wir unsere heutige Unterrichtsstunde. Alles Gute für euch alle! Tschüs.

– Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Wiederhören. Tschüs.

 

34 pamokaParašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...