32 pamoka


Prielinksnių aus – iš ir von – iš, nuo, nurodant vietą (Dat.), ypatumai

– Hallo, liebe Lerner! Hier ist eure Deutschlehrerin Laura…

– …und Tomas, euer Mitlerner und Lauras Assistent! Hallo!

– Šioje pamokoje norėčiau Jums trumpai ir aiškiai išdėstyti dviejų vietos reikšme vartojamų prielinksnių aus ir von skirtumus. Abu jie vartojami nurodyti vietai, iš ar nuo kurios prasideda veiksmas. Abu valdo naudininką.

– Pamenu dar iš mokyklos laikų: aus – kai judėjimas vyksta iš vidaus, o von – praktiškai visais kitais atvejais. Kas moka anglų, tikriausiai džiaugiasi, nes anglų kalboje vietoje šių dviejų prielinksnių yra tik vienas from.

– Tu beveik teisus. Prielinksnis aus vartojamas, judėjimui vykstant iš kokios nors uždaros patalpos, erdvės taip pat ir šalies.

Ich nehme den Anzug aus dem Schrank. – Kostiumą paimu iš spintos.

Richtig. Weiter: Meine Mutter kam aus dem Garten. – Mano mama atėjo iš daržo arba sodo.

Woher kommen Sie? – Ich komme aus Litauen/aus Deutschland/ aus dem Ausland/aus der Schweiz ir t.t.

Prielinksnį von vietos prasme vartosime, žymėdami pradinį (išeities) tašką (arba paviršių), iš kurio ar nuo kurio prasideda veiksmas.

Prielinksnis von, susiliedamas su vyriškosios ir niekatrosios giminės artikeliais vienaskaitos naudininko linksnyje, pavirsta tarsi nauju prielinksniu vom (von+dem=vom).

Kitais atvejais išlieka prielinksnis von + atitinkamas vienaskaitos moteriškosios giminės artikelis: von der ir daugiskaitos naudininko artikelis: von + den.

Ich komme gerade vom Arzt.- Grįžtu iš gydytojo.

Gestern bin ich sehr spät von der Arbeit zurückgekommen. – Vakar iš darbo grįžau labai vėlai.

Vom Tisch sind Bücher gefallen. – Nuo stalo nukrito knygos.

Von meinen Eltern bekomme ich immer einen guten Rat. – Iš savo tėvų visada gaunu (sulaukiu) gero patarimo.

Ausgezeichnete Beispiele. Noch ein Paar Sätze mit „von“.

Von den Bäumen fallen im Herbst die Blätter. – Nuo medžių rudenį krenta lapai.

Er stand vom Tisch auf. – Jis pakilo nuo stalo.

Kaunas liegt 99 Kilometer von Vilnius entfernt. – Kauną ir Vilnių skiria 99 km.

Tiesą sakant, nieko sudėtingo. Aus – iš vidaus, von – nuo kažkur.
Apibendrinant išvardinsiu šiek tiek trumpų pavyzdžių:
aus dem Kinotheater, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, aus dem Saal, aus dem Ausland, aus der Stadt, aus dem Haus, aus dem Keller, aus der Schule, aus dem Wasser; aus der Handtasche ziehen, aus dem Fenster sehen; aus Litauen stammen, aus den USA, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Madrid, aus Berlin kommen usw.
Einwandfrei! Bet: von der Arbeit, von meinen Eltern, vom Tisch; von der Uni(versität), von der Post, von der Bank, von der Bibliothek

vom Finanzamt – iš finansų skyriaus

von der Stadtverwaltung – iš miesto savivaldybės

Supraskime, kad iš pačių įstaigų ar institucijų, bet ne iš jų pastatų ateinu, grįžtu, išeinu.
Kalbant apie šalis, miestus ar vietoves, galime lygiaverčiai vartoti abu prielinksnius: aus ir von:
Er kommt aus / von Deutschland. Sie kommt aus / von Vilnius. 
Die Studenten kommen aus / von Dänemark – Kopenhagen.
Die Gäste sind aus / von Belgien / aus / von Brüssel gekommen.
Tiesa, iš užsienio visada versime tiktai:

aus dem Ausland  – iš užsienio

Atskleisiu dar vieną „paslaptį“: abu šie prielinksniai: aus ir von atsako į vieną klausimą iš kažkur – woher. Nuspręsti, kurį prielinksnį vartoti, nusakant pradinę/išeities vietą, nėra taip sunku. Jeigu vietai nusakyti vartojame prielinksnį in, tai vietai iš kažkur nusakyti – aus. Jeigu, nusakydami vietą, vartojame prielinksnius: an, auf, bei, zu, tai vietai iš kažkur/nuo kažkur nusakyti – von.

WO? WOHER?

in der Schule, Kirche, Klinik aus der Schule, Kirche, Klinik

im Kino, Theater, Konzert aus dem Kino, Theater, Konzert

im Bad, Keller, Garten aus dem Bad, Keller, Garten

in London, England, Europa aus London, England, Europa

Bet:

am Rhein, Meer, Strand vom Rhein, Meer, Strand

an der Wand, Decke, Heizung von der Wand, Decke, Heizung

auf der Terrasse, Straße, auf dem Hof von der Terrasse, Straße, von dem Hof

auf der Bank, Post, Polizei von der Bank, Post, Polizei

beim Chef, Arzt, Friseur vom Chef, Arzt, Friseur

zu Hause von zu Hause

zur Arbeit, zum Essen, Schwimmen von der Arbeit, vom Essen, Schwimmen

-Oi, auksinė taisyklė. Man dabar daug aiškiau, nebuvau girdėjęs šių vartojimo subtilumų ir spręsdavau intuityviai.

-Manyčiau, kad tavo ankstesnės mokytojos tai akcentavo, tik tu primiršai, nors intuityviai nuspręsdavai teisingai. Mielieji, dabar norėčiau visiems pasiūlyti padirbėti kiek

intensyviau. Aš sakysiu lietuviškus junginius ar/ir sakinius, o Jūs mintyse (bet, žinoma, daug geriau garsiai) išverskite į vokiečių kalbą. Kaip visada, mūsų mielasis

pagalbininkas Tomas patvirtins teisingą atsakymą.

Dar kartą noriu priminti vieną subtilų skirtumą:

iš namo – aus dem Haus

bet

iš namų – von zu Hause

Nepainiokite!

Išeinu iš namo – Ich gehe aus dem Haus.

Grįžtu/ateinu iš namų – Ich komme von zu Hause.

-Iš namo – aus dem Haus, iš namų – von zu Hause. Aus dem Haus, bet von zu Hause.
– Ok, dann an die Arbeit!

iš teatro – aus dem Theater

iš buto – aus der Wohnung

iš kino teatro – aus dem Kinotheater

iš rūsio –  aus dem Keller

iš pašto – von der Post

iš banko – von der Bank

iš policijos – von der Polizei

iš/nuo mano tėvo – von meinem Vater

nuo stalo – vom Tisch

nuo medžių – von den Bäumen

iš namo – aus dem Haus

iš namų – von zu Hause

iš darbo – von der Arbeit

Traukinys atvyksta iš Varšuvos. – Der Zug kommt aus/von Warschau.

Šeima kilusi (vartokite veiksmažodį stammen) iš Lietuvos. – Die Familie stammt aus Litauen.

Vaikas grįžta iš mokyklos (vartokite veiksmažodį kommen). – Die Kinder kommen aus der Schule.

Rudenį nuo medžių krinta lapai. – Im Herbst fallen von den Bäumen die Blätter.

Iš darbo vakar grįžau labai vėlai. (Imperfekto laiku, prašau). – Von der Arbeit kam ich gestern sehr spät.

Nuo stoties namo ėjau pėsčia(s). (Perfekto laiku, prašau).  – Vom Bahnhof bin ich zu Fuß gegangen.

Jis sunkiai pakilo nuo stalo. –  Er stand vom Tisch schwer auf.

Iš savo tėvų visada gaunu gero patarimo. – Von meinen Eltern bekomme ich immer einen guten Rat.

Draugė grįžo iš paplūdimio (kommen Imperfekto laiku, prašau).  – Die Freundin kam vom Strand.

– Manau, kad dabar neklysime, nei aš, nei mūsų mokiniai…
– To mes ir siekiame, ar ne? Themenwechsel – keičiame temą!

Mielieji, mūsų vokieciu24 pamokose jūs dažniausiai klausotės, kartojate ir nuolat esate raginami mokytis pasakoti pagal mūsų sugalvotus pasakojimus ir dialogus. Kad jums lengviau sektųsi bendrauti vokiečių kalba su vokiškai kalbančiais ar kitakalbiais, ketinu jums šiandien pasiūlyti pasimokyti standartinių frazių, vokiškai Redemittel (lietuviškai – kalbinės priemonės), išsakant savo nuomonę, išreiškiant pritarimą ar nepritarimą kito asmens nuomonei, suabejojus išsakytais teiginiais ar išreiškiant savo įsitikinimą tam tikro dalyko teisingumu, pritariant kokiai nors idėjai ar pasiūlant savo mintis. Tomai, atsakinėdamas į mano klausimus, ko gero ne vieną kartą kartojai … mano nuomone ?

-Ja, meiner Meinung nach …
-Genau. Ich bin überzeugt, du kennst auch weitere Reedemittel zur Meinungsäußerung. Esu įsitikinusi, kad žinai ir kitas frazes nuomone išreikšti.
-Na, taip, žinau dar bent kelis variantus…

Eigene Meinung kann man auch mit diesen Redemitteln ausdrücken:

Ich glaube/Ich meine/Ich denke/Ich finde, dass… – Aš manau/galvoju/man atrodo, kad…

Savo mintis dėstyti taip pat galima pradedant tokiomis frazėmis:

Ich bin der Meinung, dass… –  Mano nuomone… / Manau, kad…

Ich bin der Ansicht, dass… – Mano požiūriu/nuomone…

Tomas, du bist ein Genie – esi genijus! Tavo pasakyti pavyzdžiai yra tiesiog chrestomatiniai! Aš pridursiu dar kelis:

Meines Erachtens (tarinys)… – Mano manymu/nuožiūra/nuomone…

Meiner Auffassung (tarinys)… – Mano suvokimu/mano nuomone…

Tu pasakei:

Meiner Meinung nach … – viskas teisingai, bet lygiai taip pat teisingai gali būti ir prielinksnį nach vartojant frazės pradžioje:

Nach meiner Meinung / nach meiner Ansicht / nach meiner Auffassung (tarinys)

Tikriausiai pastebėjote, kad tolesnės minties dėstymas prasideda jungtuku dass – kad. Lietuviškai šis jungtukas mums nesudaro jokių problemų, vokiečių kalboje juo prasideda šalutinis sakinys. Tad, kol neišmokome žodžių tvarkos šalutiniame sakinyje, kai tarinys atsiranda sakinio gale (yra ir kitų niuansų), atsargumo dėlei siūlau nesakyti jungtuko kad, jį praleisti ir toliau savo mintį dėlioti įprastine tiesioginio sakinio tvarka, kaip kad išmokote ankstesnėse pamokose. O po kitų frazių, kaip: Meiner Meinung nach/ Meines Erachtens ir kt. panašių iškart pasakykite tarinį:

-Tomas, ich denke/glaube, du warst gut in Deutsch.

-Ich war gut auch in Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und in anderen Fächern.

-Das bezweifle ich gar nicht. – Visiškai tuo neabejoju.

Tačiau sugrįžkime prie pavyzdžių. Sudėtingesnis variantas su šalutiniu sakiniu skambėtų taip:

Ich denke, dass du in Deutsch gut warst.

– Laura, o apie vokiškus šalutinius sakinius turbūt daugiau mokysimės vėlesnėse pamokose?

– Tikrai taip, nė neabejokite. Šiai temai greitai būtinai skirsiu bent kelias pamokas.

Kiti sakiniai, kai po nuomonę išreiškiančios frazės eina tarinys, skambės taip:

Meiner Meinung nach warst du gut in Deutsch.

Meines Erachtens warst du gut in Deutsch.

Meiner Ansicht nach warst du sehr gut in Deutsch.

Turbūt visi pastebėjo, kad vokiškose frazėse vartojami įvairūs žodžiai, bet lietuviškai  dažniausiai vertėme: Mano nuomone/ mano supratimu/ mano suvokimu.

Taip, mielieji, išreiškiant nuomonę, vokiečių kalba labai turtinga. Be jokios abejonės, savo išraiškos priemonėmis ji yra nepaprastai turtinga kalba įvairiose – literatūros, filosofijos, mokslo, teisės, technikos, buities – srityse. O mūsų vertimas į lietuvių kalbą buvo teisingas, lietuviškai mes nedaugžodžiaujame ir kukliai bei trumpai drūtai sakome: mano nuomone/mano manymu/ mano požiūriu …

Pereiname prie kitų frazių.

Jawohl! Also gut, wie kann man zustimmen?

Zustimmen (D) – pritarti

die Zustimmung – pritarimas

Ich kenne ein Paar Beispiele:

Ich bin ganz deiner/ Ihrer Meinung! – Esu tokios pačios nuomonės, kaip tu/Jūs!

Da stimme ich dir/ Ihnen völlig zu. -Visiškai tau/Jums pritariu.

Genau!/Ganz recht!/Richtig! – Tiksliai! Visiškai teisingai! Teisingai!

Genau! Weitere Phrasen:

Das stimmt. Tiesa/teisingai.

Deine/Ihre Argumente sind richtig.  – Tavo/Jūsų argumentai teisingi.

Du hast/Sie haben recht. – Tu teisus/Jūsų tiesa.

Der Meinung/Ansicht bin ich auch. – Aš irgi tos nuomonės/to paties požiūrio.

Das glaube/ denke/finde ich auch. – Ir aš taip manau/galvoju.

Mielieji, tikiuosi, kad uoliai pakartojate visas šias frazes kartu su manimi ir su Tomu. Kai kurias, gal daugumą jų, jūs jau girdėjote tiek mūsų pamokose, tiek vokiškoje

aplinkoje, kurioje galbūt dirbate ar gyvenate, bet esu įsitikinusi, kad taip koncentruotai, vienoje pamokoje pristatytos įvairios frazės jums bus naudingos.

Alles zu eurem Wohl! –Viskas tik jūsų naudai/labui!

– Laura, ko įdomaus ir naudingo mūsų klausytojus ir vokiečių kalbos mylėtojus dar galėtume pamokyti?
– Man patinka tavo nusiteikimas, Tomai. Atrodo, kad mes abu supanašėjome ir tapome tikrai atsidavusiais mokytojais.
Pabandykime pamokyti, kaip galima pritarti, bet ne 100 proc., o pasiliekant šiokią tokią teisę papildyti ar paprieštarauti.
-Ta prasme pritarti, kaip kad mokėmės, bet kiek suabejojus pridurti: ABER …

-Eben! – Būtent!

-Eingeschränkt zustimmen – ribotai pritarti:

Das ist zwar richtig, aber… – Tai, žinoma, tiesa, bet…

Da haben Sie zwar recht, aber…- Jūs, žinoma, teisus, bet…

Das kann ja stimmen/richtig sein, aber… – Tai gali būti tiesa, bet …

Das kann sein, aber… –  Gali būti, bet…

Da bin ich nicht so sicher… – Nesu toks tikra(-s).

Das ist sicher möglich, aber… – Tikriausiai tai tiesa/įmanoma, bet…

-Alles so diplomatisch!

-Jetzt aber nicht mehr diplomatisch! Wir lernen widersprechen!

Widersprechen, widersprach, widersprochen – (pa)prieštarauti

Widersprechen:

Ich finde das nicht ganz richtig.  – Man tai neatrodo (visiškai) teisinga.

Das denke ich nicht. – Aš taip negalvoju

Das glaube ich nicht. – Aš taip nemanau/ aš tuo netikiu.

Da bin ich anderer Meinung. – Aš kitos nuomonės.

Da muss ich Ihnen widersprechen. – Turiu Jums paprieštarauti.

Das kann nicht sein. – To negali būti.

Ich glaube, es fehlt Ihnen an Informationen. – Manau, jums trūksta informacijos.

Was Sie sagen, ist indiskutabel! – Tai, ką Jūs sakote, nediskutuotina.

-Stark gesagt! – Stipriai pasakyta! – Das ist indiskutabel!

Neutral wäre: Das stimmt nicht und ich will nicht mehr diskutieren. Tai netiesa ir aš nebenoriu diskutuoti. Richtig, Laura?

-Absolut richtig. Vieles hängt auch von der Stimme ab, wie man was sagt: laut und böse oder ruhig und ausgeglichen.

– Das stimmt nicht. Das stimmt ja gar nicht! Das stimmt doch nicht!

– Beeindruckend! Du hast ja ein echtes schauspielerisches Talent! Bravo!

Tomas, du kennst bestimmt noch eine Wendung mit dem Wort Quatsch, nicht wahr?

– Meinst du die Phrase: Das ist Quatsch?

– Genau:

Das ist Quatsch oder Das ist absolut Quatsch! – Tai (visiški) tauškalai/niekai.

Oder:

Das ist absolut Unsinn! –  Tai absoliuti nesąmonė.

Eine neutrale Phrase wäre: Das ist falsch.

Dabar pagalvokime, kokiose situacijose galime dar atsidurti ir kokių kalbinių išraiškos priemonių mums dar gali prireikti. Jau kalbėjome apie pritarimą ar dalinį pritarimą,

nuomonės išsakymą, paprieštaravimą … Tomai, ką praleidome? Abejojimą!

-Genau!

Der Zweifel – abejonė, abejojimas

Atitinkamas veiksmažodis bus …?

zweifeln, zweifelte, gezweifelt – abejoti

-Puiku. Na, Tomai, jei suabejoji kokiu nors kito žmogaus išsakytu teiginiu, kaip reaguoji?

-Tikriausiai taip: Ar tu tuo įsitikinęs/Ar tu tuo tikras?

– Eben – būtent. Deutsch: Bist du sicher?/Sind Sie sicher?

Kiti suabejojimai arba perklausimai nuskambėtų taip:

Weißt du das genau? / Wissen Sie das genau? – Ar tiksliai žinai/žinote?

Woher hast du/haben Sie diese Information?

Arba

Woher weißt du das?/Woher wissen Sie das?

O kaip užtvirtinti, kad tai tiesa, jei tavimi kas nors suabejoja?

Atitinkamai – entsprechend

Da bin ich mir ganz sicher. Esu tuo visiškai tikras/įsitikinęs.

Puikus sakinys. Ir turbūt dar taip:

Das weiß ich ganz genau.- Aš tai žinau visiškai tiksliai.

Richtig. Oder: Das können Sie mir glauben.
Taigi, norėdami patvirtinti, kad tikrai sakote tiesą ir kad kiti neabejotų, galite vartoti šias patvirtinančias frazes:

Da bin ich mir ganz sicher.

Das weiß ich ganz genau.

Das können Sie mir glauben.

Laura, situacija, kai mes siūlome kokią idėją ar kai mums ją pasiūlo kiti…
Manau, tiesiog paprastais sakiniais:

Ich schlage vor, wir…- Siūlau, (kad) mes….

Ich habe da eine Idee. – Turiu vieną idėją.

Wir könnten vielleicht…  – Galbūt mes galėtume…

Was halten Sie von folgendem Kompromiss:… – Ką manote apie tokį kompromisą: …?

Sutinkant su kito pasiūlymu:

Ich bin dafür. – Aš už.

Nesutinkant: Ich bin dagegen.  – Aš prieš.

O kai du ar trys, turėdami skirtingas nuomones, diskutuoja, paprastai priima kompromisą, susitaria ir gali garsiai pasakyti:

Gut, ich bin (damit) einverstanden.

arba

Dem kann ich nur zustimmen. – Galiu tik pritarti.

So machen wir es! – Darykime taip!

-Liebe Lerner, soviel für heute. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Üben des vorgestellten Arbeitsmaterials und eine angenehme Zeit! Bis zum nächsten Treffen! Tschüs. Einen schönen Tag noch, Tomas!

-Gleichfalls, Laura! Tschüs für Alle und bis zum nächsten Mal!

 

33 pamokaParašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...