31 pamoka


Prielinksniai, vartojami laikui išreikšti: ab, an, in, um, nach (kurz nach), vor (kurz vor), gegen, seit, zwischen, für, zu.

– Liebe virtuelle Deutschlerner! Hier ist Laura und

– …Tomas. Džiaugiuosi susitikimu ir nuoširdžiai visus sveikinu. Ich freue mich über unser Treffen und begrüße alle herzlichst!

Es freut mich auch, euch alle in unserer 31. Deutschstunde begrüßen zu können. Džiaugiuosi ir aš, galėdama jus visus pasveikinti mūsų 31-oje vokiečių kalbos pamokoje. Sveikinu visus darbščiuosius vokiečių kalbos mokinius ir siūlau tobulėti toliau.

Unsere Deutschstunde setze ich heute mit der Vorstellung weiterer grammatischer und lexikalischer Einheiten fort. Mūsų vokiečių kalbos pamokas pratęsiu pristatydama kitas gramatines ir leksines temas. Also, an die Arbeit, liebe Freunde!

Fleiß bricht Eis! – Tik darbu kalnus įveiksi!

– Die Folklore ist richtig unergründlich. Folkloras tikrai slėpiningas! Laura, wie heißt unser heutiges Thema?

– Ich habe vor, heute lernen wir temporale Präpositionen. Ką reiškia temporal ir Präposition? Tomas, weißt du es zufällig (atsitiktinai)?

– Hm, ich bin nicht so sicher, aber im Lateinischen heißt tempus die Zeit. Todėl temporal turėtų reikšti laiko, o žodis die Präposition yra prielinksnis. Laiko prielinksniai.

– Richtig. Das Wort das Tempus / temporal ist lateinischer Herkunft und bedeutet im Deutschen die Zeitform – gramatinis laikas / laiko forma.

Gal kas iš jūsų girdėjo lotynišką posakį tempus fugit – laikas bėga, vokiškai šis posakis verčiamas die Zeit vergeht. Kad posakis nenuteiktų pernelyg liūdnai, pridursiu kai ką stabilaus 🙂 Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt. Tomas, kannst du übersetzen?

Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt. – Laikas prabėga, meilė išlieka.

Wie (schnell) die Zeit vergeht! – Kaip greitai bėga laikas.

Die Zeit verging wie im Fluge. – Laikas lėkte pralėkė.

– Labiausiai suintrigavo: Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt… für immer???

– Kaip gerai, tu netyčia pasakei junginį su prielinksniu für, kuris be visų kitų savo reikšmių vartojamas ir laikui išreikšti.

Für immer – amžinai, visiems laikams

Sinonimiški posakiai: auf immer arba auf ewig (für ewig).

Prielinksniu für vokiečių kalboje dažniausiai nusakoma paskirtis, kuri lietuviškai išreiškiama naudininko linksniu.

Vokiečių kalboje für visada reikalauja Akkusativo linksnio, lietuviškai versime naudininku. Keli pavyzdžiai, nusakant paskirtį:

Das Geschenk ist für dich. – Dovana tau.

Für diese Brille habe ich fast 400 Euro bezahlt. – Už šiuos akinius sumokėjau beveik 400 eurų.

Grįžkime prie laiką nusakančių junginukų. Prielinksnis für padeda išreikšti tam tikrą laiko tarpą, vokiškai – die ZeitspanneAtsiminkite, kad für visada vartojamas su Akkusativu – galininko linksniu. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Visi mes dažniau ar rečiau kur nors išvykstame ar ką nors planuojame: dviem dienoms, savaitgaliui, savaitei, mėnesiui, dviem-trim ar daugiau mėnesių, metams, visiems laikams. Šį laiko tarpą išreikšime prielinksniu für + laikotarpis. Sukurkime atitinkamus vokiškus sakinius.

Wir fahren für zwei Wochen in Urlaub. – Mes važiuojame dviem savaitėms atostogų.

Ich fliege nächste Woche für vier Tage nach Berlin. – Kitą savaitę skrendu keturioms dienoms į Berlyną.

Für dieses Wochenende habe ich nichts eingeplant. – Šiam savaitgaliui nieko nesuplanavau.

Du hast so viel Wein eingekauft, das reicht ja für ein Paar Monate. – Nupirkai tiek daug vyno, užteks keliems mėnesiams.

Für wie lange wanderst du aus? Für ein Jahr zunächst, später vielleicht auch für immer. – Kuriam laikui išvyksti (emigruoji)? Iš pradžių metams, vėliau galbūt ir visam laikui.

Ausgezeichnet. Kaip pastebėjote, paskutiniajame sakinyje, norėdama paklausti apie numatomą laiko tarpą, pavartojau klausimą:

Für wie lange? – Kuriam laikui?

Kitas galimas klausimas: Für wann? – Kada?

– Für wann hast du das Treffen verlegt? – Kada nukėlei susitikimą?

– Für Montagnachmittag. – Pirmadienį popiet.

Tomai, tu sakei, kad mes pajudinome egzistencines temas. Gal todėl, kad aš esu vyresnė ir, turėdama didesnę gyvenimišką patirtį, būtinai noriu išmokyti vokiškai pasakyti, kaip svarbu rasti… tinkamą partnerį visam gyvenimui. – Wie finde ich den richtigen Partner für das ganze Leben? Jei kam bus aktualu įveskite šį sakinį Google ar kitoje naršyklėje ir galbūt rasite vertingų patarimų.

– Wie finde ich den richtigen Partner für das ganze Leben? – Hmm, interessant. Viel Spaß beim Surfen! Ich will es auch später versuchen.

Sugaišome nemažai laiko, o išnagrinėjome tik vieną laiko prielinksnį.

Wollen wir dieses Thema fortsetzen! – Pratęskime šią temą!

Šioje pamokoje nenagrinėsiu prielinksnių an/am, in/im, um. Juos jūs galite rasti 10-oje (an/am, in/im) ir 12-oje (um) vokieciu24.lt pamokose bei 6 interaktyvioje manovokieciu.lt pamokoje ir pasikartoti dar kartą.

Šiandien pasimokysime junginių ir sakinių su šiais laiko prielinksniais:

iki – bis

nuo… iki – von (D.)… bis (Akk.)

prieš  – vor (D.)

po – nach (D.)

nuo – seit (D.)

nuo – ab

nuo – von… an

(ką nors) darant – bei (D.)

(ko nors) metu – während (Gen.) – gegen

– Jetzt bin ich gespannt! Man labai įdomu, ar tu, Laura, ir iš kitų prielinksnių sukursi ką nors ypatingo, kaip su prielinksniu für:) Greitai bėgantis laikas, amžinybė, partneris visam gyvenimui…

– Gut so, Tomas! Ein bisschen Spannung muss da sein! Sonst wäre es langweilig. Šiek tiek įtampos turi būti! Kitaip būtų nuobodu.

Tomas, welche Wendungen kennst du schon mit der Präposition bis? – Kokius junginius su prielinksniu bis jau žinai?

Kannst du sie bitte aufzählen? – Ar gali juos išvardinti?

– Zum Beispiel: bis dann, bis nachher, bis demnächst, bis morgen, bis übermorgen, bis Montag/Dienstag/Donnerstag usw.

– Richtig. Jei atsisveikiname iki vakaro ar kitos dienos, sakome šiek tiek kitaip, prijungdami dar vieną prielinksnį zum: Bis zum Abend. Bis zum nächsten Tag.

Prielinksnis bis lietuviškai reiškia „iki“ ir rodo galutinį laiką (jei vartojame laiko reikšme) ar galutinę vietą, vartojant vietos reikšme.

– Tomai, hilf mir bitte bei der Übersetzung des folgenden litauischen Satzes (prašau Perfekto laiku):

Šeštadienį draugės laukiau iki 21 val. – Am Samstag habe ich auf meine Freundin bis 21 Uhr gewartet.

Laukti – warten, reikalauja prielinksnio auf+Akk.

Mano draugė niekada nevėluoja. – Meine Freundin verspätet sich übrigens nie.

Gut für dich! – Tau gerai! Nevėluokite, susitikdami su vokiečiais, saugokite savo kaip labai punktualaus ir atsakingo žmogaus įvaizdį! Vokietijoje vėlavimas yra blogo tono ženklas ar bent jau buvo, nes ką tik prisiminiau, kad turiu pažįstamą vokietę, laikinai gyvenančią Lietuvoje ir nuolat vėluojančią 🙂 Žmonės keičias. Keičiasi ir vokiečiai…

Unsere nächste doppelte Präposition: von… bis.

– Darf ich ein Beispiel anführen?

– Natürlich!

Das Geschäft ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. – Parduotuvė atidaryta nuo 8 iki 18 valandos.

Von visada reikalauja naudininko – Dativ‘o, bis – Akkusativ‘o linksnio, jei reikia vartoti artikelį.

Jei norime pasakyti, kad aš atostogauju pvz., nuo liepos 15 iki rugpjūčio 12 dienos, turėsime kiek palinksniuoti kelintinį skaitvardį (kaip būdvardį). Von + dem= vom. Vom 15. Juli bis 12. August bin ich in Urlaub.

– Von wann und bis wann bist du in Urlaub?

– Vom 15. Juli bis 12. August.

– Nächste Frage: Wann lebte Goethe? – Kada gyveno Gėtė?

Priminsiu Gėtės gimimo ir mirties metus, kad nesikankintumėte: nuo 1749 iki 1832. Tomas, hilfst du bitte bei der Satzbildung?

– Mit den Zahlen habe ich manchmal Schwierigkeiten, aber ich versuche… Goethe lebte von 1749 bis 1832.

– Richtig, Goethe lebte von 1749 bis 1832. Wiederholt bitte! Goethe lebte von 1749 bis 1832.

Nächste Präpositionen: vor und nach – prieš ir po.

– Žinau, kad jie abu reikalauja naudininko – Dativo linksnio. Pavyzdžiai labai paprasti: vor dem Studium, nach dem Studium.

– Gut. Weitere Beispiele: vor der Arbeit/nach der Arbeit.

Schon vor der Arbeit ruft er sie an. – Jis jai skambina dar prieš darbą.

Nach der Arbeit sehen sie sich. – Po darbo jie pasimato.

– Tomas, wann warst du das letzte Mal in Deutschland?

– Ich glaube, das letzte Mal war ich in Deutschland vor 3 Jahren.

– Wo warst du vor einer Woche?

– Vor einer Woche war ich an der Ostseeküste.

– Und was machst du nach unserem Unterricht?

– Nach dem Unterricht treffe ich mich mit meinen Freunden.

– Alles korrekt.

– Laura, aš girdėjau sakant: kurz vor acht Uhr arba kurz nach acht Uhr. Galvojau galvojau ir sugalvojau 🙂 ko gero, be kelių minučių aštuonios arba kelios minutės po aštuonių? Ar taip?

– Du hast richtig verstanden.

Kurz vor – prieš aštuntą valandą

Kurz nach – tuoj pat po aštuonių

Šioje vietoje dar prisiminiau vieną prielinksnį gegen. Jis nurodo apytikrį laiką, jo reikšmė lietuviškai yra apie, pvz.

Ich komme gegen acht (Uhr). – Ateisiu apie 8 val.

Du bist erst gegen 10 (Uhr) gekommen. – Tu atėjai tik prieš dešimtą.

– Iš esmės gegen reiškia tą patį, kaip kurz vor – be kelių minučių kažkelinta valanda. Gegen neun/gegen zehn/gegen 12 Uhr, gegen 14 Uhr. Beje, žodžio Uhr galime ir nesakyti, tiesa? Man atrodo, kad vietoje: gegen 10 Uhr, galima sakyti: um arba ungefähr um 10 Uhr, ar ne? Reikšmė juk ta pati.

– Absolut richtig! Bet vis tiek pasakysiu keletą gražių junginių su gegen:

Gegen Mitternacht – prieš pat vidurnaktį

Gegen Abend – vakarėjant, į pavakarę

Gegen Morgen – auštant, paryčiais

Tie, kurie nėra ypatingai punktualūs, turi daug galimybių išreikšti netikslų laiką 🙂 Prielinksnis zwischen – tarp gali būti taip pat vartojamas laikui išreikšti (ne tik vietai).

– Tomas, fällt dir ein Beispiel ein? – Tomai, ar ateina į galvą koks pavyzdys?

– Zum Beispiel, meiner Freundin kann ich manchmal sagen: heute komme ich zwischen 9 und 10 (Uhr). – Šiandien ateisiu tarp 9 ir 10.

– So unpünktlich! Wartet sie trotzdem noch auf dich? – Ar ji vis tiek tavęs dar laukia?

– Ja! Ich missbrauche aber ihre Geduld nicht! – Bet aš ir nepiktnaudžiauju jos kantrybe!

Tomai, viename savo sugalvotų sakinių pavartojai prielinksnį in vietos reikšme (sakei: in Deutschland). Todėl dabar būtinai turiu jums visiems priminti prielinksnį in (Dat.) junginiuose, kalbant apie ateities laiką:

in einer Stunde – po valandos

in drei Tagen – po trijų dienų

in einer Woche – po savaitės

in drei Wochen – po trijų savaičių

in einem Monat – po mėnesio

in einem Jahr – po metų

in zehn Jahren – po dešimties metų

Pasakę tokią ateities laiko aplinkybę, nors ir kalbate apie ateitį, galite ramiai naudoti esamąjį Präsens laiką. Žinoma, galite vartoti ir prielinksnį nach, nebus klaida, bet prielinksnis in šiuo atveju skamba labai lengvai ir stilingai.

– Tomas, wann bist du mit deinem Studium fertig?

– Mit meinem Studium bin ich in drei Jahren fertig. Laura, was machst du in einer Stunde?

– Hmm … In einer Stunde muss ich meine Eltern vom Bahnhof abholen.

– Hei, Leute! – Ei, žmonės! Wisst ihr, was ihr in 5 oder 10 Jahren macht?

– Sehr gut, dass du diese Frage auch an unsere Lerner stellst. Die Antwort kann so beginnen:

In 5 Jahren arbeite ich als Arzt/Ärztin.

Oder: In fünf Jahren wohne ich im Ausland.

Oder: In 10 Jahren bin ich schon Rentner(in).

Oder: In 10 Jahren feiere ich meinen 50. (60.) Geburtstag.

Dabar dar šiek tiek apie kitus laiko prielinksnius. Labai svarbu išmokti prielinksnį seit, kuris visada reikalauja naudininko (Dativo) linksnio. Ką jis reiškia šiuose sakiniuose ir junginiuose:

Seit vier Jahren wohne und arbeite ich in Deutschland. – Jau keturi metai kaip gyvenu ir dirbu Vokietijoje.

Seit einer Woche kann er nicht mehr einschlafen. – Jau savaitę jis negali užmigti.

Der Arme! – Vargšelis!

Ich habe keine Schlafprobleme. – Neturiu jokių rūpesčių dėl miego.

 

– Du bist ein Glückspilz! – Tu tikras laimės kūdikis!

– Ar laimės kūdikis vokiškai ne das Glückskind?

– Abu variantai yra sinonimai: das Glückskind ir der Glückspilz, pažodžiui „laimės grybas“. Taigi, laimės kūdikis yra laimės grybas 🙂

Prielinksnis seit iš esmės reiškia nuo, kai veiksmas prasidėjo praeityje ir vis dar tęsiasi. Kaip matote, lietuviškai verčiame, junginiu jau (kažkiek laiko).

– Taigi, jei einame pas gydytoją ir norime pasiskųsti, jog skauda ir ten ir ten, gydytojas gali mūsų paklausti: Seit wann haben Sie Kopfschmerzen und Fieber? Seit wann fühlen Sie sich schlecht?

– Genau. Und wie musst du dann antworten?

– Je nachdem. – Atsižvelgiant į aplinkybes: seit einem Monat, seit drei Tagen, seit einer Woche usw.

– Sehr gut.

Prielinksnis seit nurodo, kad veiksmas prasidėjo praeityje ir tęsiasi iki šiol.

Mielieji, jei jūs jau senokai: pusę metų, metus ar net du gyvenate Vokietijoje ar kitur, į klausimą atsakysite:

Seit wann arba wie lange leben Sie schon hier in Deutschland? – Seit einem halben Jahr/seit einem Jahr, seit 8 Monaten, seit 2 Jahren usw.

– Man patinka tokie vokiški junginiai kaip: beim Essen, beim Trinken, beim Sport…

– … beim Joggen, beim Feiern, beim Grillen. Tikriausiai pastebėjote, bei + sudaiktavardinta bendratis naudininko linksnyje, t.y. bei dem, susijungia ir gauname trumpąją prielinksnio ir naudininko galūnės junginį = beim.

Prielinksnis bei + Dat. vietos prasme nurodo, kad kažkas yra prie kažko ar pas kažką. Vartojant jį laiko prasme, versime padalyvine ar pusdalyvine konstrukcija.

Tomai, hilf bitte bei der Übersetzung!

Beim Essen – valgant, valgydamas

Beim Trinken – geriant, gerdamas

Beim Grillen – kepant ant grotelių, kepdamas ant grotelių

Beim Sport – sportuojant, sportuodamas

Beim Joggen – bėgiojant, bėgiodamas

Beim Feiern – švenčiant, švęsdamas

Beim Tanzen – šokant, šokdamas

Beim Singen – dainuojant, dainuodamas

Beim Sprechen – kalbant, kalbėdamas

Beim Schlafen – miegant, miegodamas

Be to, su prielinksniu bei žodyne rasite labai daug įvairių junginių. Kelis pasakysiu, kitus susiraskite savarankiškai ir išmokite.

Bei Regen – lyjant

Bei schönem Wetter – esant geram orui

Bei Gelegenheit – pasitaikius progai

Alles beim Alten – viskas po senovei

Während (Gen.) – (ko nors) metu, ab (Dat.) – nuo (tam tikro momento)

– Nusitversiu paskutinįjį, mano manymu, lengviausią prielinksnį ab. Pavyzdžiai: ab heute/ ab morgen/ ab Dienstag/ ab nächstem Jahr/ ab nächstem Tag/ ab nächster Woche mache ich öfter Sport!

– Oho! Das ist ein sehr gutes Versprechen! Oho, puikus pažadas. Grammatisch auch richtig! Ab vartojamas su naudininko linksniu.

Liko dar vienas laiko reikšme vartojamas prielinksnis während – per, ko nors metu, kuris reikalauja kilmininko – Genitivo – linksnio. Pateiksiu kelis sakinius.

Per pusryčius (pusryčių metu) mes linksmai šnekučiavomės. – Während des Frühstücks haben wir fröhlich geplaudert.

Pamokų metu intensyviai mokomės. – Während des Unterrichts lernen wir intensiv.

Gut. Ein anderes Beispiel:

Während des ganzen Tages habe ich nichts gemacht. – Per visą dieną nieko nepadariau.

 

– Ar tau taip nutinka, kad, lyg ir darai kažką visą dieną, o nieko konkretaus taip ir nenuveiki?

– Oi, man taip dažnai nutinka 🙂 Tačiau aš sau dėl to nepriekaištauju, kai dienos pabaigoje permąstau dienos įvykius.

– Gut für dich!

– Meine Lieben, wir haben recht intensiv geübt. Mielieji, intensyviai pasimokėme. Tomas, ich danke dir für die Zusammenarbeit.

Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Deutschüben! Alles Gute! Tschüs Tomas!

– Tschüs, Laura. Danke für deine Unterrichtsstunde. Alles Beste für unsere virtuellen Lerner! Tschüs!

 

32 pamoka

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...