27 pamoka


– Guten Tag! Wie geht es euch allen? Hallo, Tomas! Wie geht es dir?

– Hallo! Mir geht es gut. Und wie geht es dir?

– Mir geht es sehr gut.

Net nesitiki, bet šiandieninė pamoka yra mūsų vokiečių kalbos pradinio lygio jau 27-oji pamoka. Visus atkakliuosius ir darbščiuosius norėčiau pasveikinti su pasiekta pažanga!

Šiandien mokysimės toliau. Gal atsimenate, šeštojoje pamokoje pristačiau keliolika liepiamąja nuosaka išreikštų paraginimų ką nors daryti. Prisiminkime juos. O toliau konkrečiai ir aiškiai išdėstysiu, kaip sudaromos liepiamosios nuosakos, vokiškai das Imperativ, formos.

Šeštojoje pamokoje pateikti liepiamosios nuosakos sakiniai buvo šie:

Sprechen Sie langsam, bitte! – Prašome kalbėti lėčiau!

Wiederholen Sie, bitte! – Prašome pakartoti!

Schreiben Sie, bitte! – Prašome rašyti!

Buchstabieren Sie, bitte! – Prašome pasakyti paraidžiui!

Erklären Sie, bitte! – Prašome paaiškinti!

Helfen sie mir, bitte! – Prašome man padėti!

Fragen Sie, bitte! – Prašome klausti!

Antworten Sie, bitte! – Prašome atsakyti!

Machen Sie die Hausübung, bitte! – Prašome daryti namų darbą!

Kaip matote, visuose šiuose raginančiuose sakiniuose buvo naudojamas trečiasis daugiskaitos asmuo. Beje, tas mandagusis žodelis bitte gali būti tiek sakinio pradžioje, tiek ir pabaigoje. Sprechen Sie langsam, bitte. Ir Bitte sprechen Sie langsam.Galimas ir dar vienas variantas, kai žodelis bitte yra žodžio viduryje: Sprechen Sie bitte langsam.

– Helfen Sie mir, bitte! Bitte helfen Sie mir! Helfen Sie bitte mir! Visi 3 variantai yra teisingi. Laura, noriu paklausti dėl liepiamosios nuosakos formų: juk iš viso tik kelios ir yra įmanomos, ar ne? Bent jau pvz., lietuvių kalboje: eik, eikite ir eikime.

Vokiečių kalboje yra 3 liepiamosios nuosakos formos:

  • vienaskaitos 2-ojo asmens forma: geh – eik
  • daugiskaitos 2 asmuo: geht – eikit
  • mandagaus kreipimosi forma: gehen Sie (bitte) – prašom eiti.

Bandysiu labai trumpai ir aiškiai išdėstyti taisyklę:

1. a) kreipiantis į asmenį DU, liepiamosios nuosakos forma sudaroma iš esamojo laiko vienaskaitos 2-ojo asmens kamieno, atmetus asmeninę galūnę -st ir nenaudojant paties asmeninio įvardžio.

Du gehst – geh! Du schreibst – schreib! Du siehst – sieh!

b) Stipriųjų veiksmažodžių su a, au, o šaknyje vienaskaitos 2-asis asmuo bus vartojamas be umliauto.

Du schläfst  – schlaf! Du fährst – fahr! Du läufst – lauf! Du stößt – stoß(e)! (stumk)

c) Jei veiksmažodžių kamienas baigiasi -d, -t, -chn, -ffn, vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė baigsis -e, pvz., bade!

Flirte! Zeichne! Öffne!

d) jeigu veiksmažodžių bendratis baigiasi -ern ar -eln, vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė taip pat baigsis -e.

Klingle! (klingeln) Ändere! (ändern)

e) Atskiriamieji priešdėliai eina sakinio gale, pvz., komm mit!, geh weg!

Räum auf! Komm zurück!

2. Kreipiantis į keletą asmenų, su kuriais „tujinamasi“ – IHR:

a) daugiskaitos 2-ojo asmens IHR forma sutampa su tiesioginės nuosakos esamojo laiko daugiskaitos 2-ojo asmens forma, bet naudojama be asmeninio įvardžio IHR.

Ihr kommt – Kommt! Ihr geht – geht! Ihr schreibt – schreibt! Ihr seht – seht!

Ihr schlaft  – schlaft! Ihr fahrt – fahrt! Ihr lauft – lauft! Ihr stoßt – stoßt!

Badet! Flirtet! Zeichnet! Öffnet! Klingelt! Ändert!

3. Prašymas ar kvietimas mandagaus kreipinio forma nuo tos pačios esamojo laiko formos skiriasi tik tuo, kad kreipinys SIE eina po veiksmažodžio.

Sie gehen – gehen Sie! Kommen Sie! Nehmen Sie!

Na, o veiksmažodžio sein liepiamosios nuosakos formas turime išmokti atmintinai, nes jos yra netaisyklingos. Tomai, ar atsimeni veiksmažodžio sein liepiamąją nuosaką?

– Atrodo, atsimenu: būk, būkite – Sei! Seid! Seien Sie!

Sei vorsichtig! – Būk atsargus!

Seid vorsichtig! (daugisk. 2-asis asmuo) – Būkite atsargūs!

Seien Sie bitte vorsichtig! (kreipiantis mandagiai)


Jetzt wollen wir ein Paar Übungen machen. Padarysime kelis pratimus.

Bilden Sie den imperativ! – Sudarykite liepiamąją nuosaką!

Prašome sudaryti pateikto asmeninio įvardžio liepiamąją formą. Kaip visada, kiek luktelėjęs, kad spėtumėte atsakyti Jūs, teisingą atsakymą patvirtins Tomas.

du kommst – Komm!

du nimmst – Nimm!

ihr kommt – Kommt!

ihr nehmt – Nehmt!

Sie kommen – Kommen Sie!

Sie nehmen – Nehmen Sie!

Sie klingeln – Klingeln Sie!

Dabar prašome sudaryti visas tris liepiamosios nuosakos formas: 2-jį vienaskaitos ir daugiskaitos asmenį bei mandagaus kreipimosi į Sie formą:

 2-asis vns. asmuo 2-asis dgs. asmuo Mandagioji Sie forma
 Gehen  Geh!  Geht!  Gehen Sie!
 Erklären  Erklär!  Erklärt!  Erklären Sie!
 Schreiben  Schreib!  Schreibt!  Schreiben Sie bitte!
 Lesen  Lies!  Lest!  Lesen Sie bitte!
 Sprechen  Sprich!  Sprecht!  Sprechen Sie! 
 Wiederholen  Wiederhol!  Wiederholt!  Wiederholen Sie bitte!
 Antworten  Antworte!  Antwortet!  Antworten Sie bitte!
 Helfen  Hilf!  Helft!  Helfen Sie bitte!
 Reden  Rede!  Redet!  Reden Sie bitte! 
 Aufräumen  Räum auf!  Räumt auf!  Räumen Sie bitte auf!
 Umsteigen  Steig um!  Steigt um!  Steigen Sie bitte um!
 Hergeben  Gib her!   Gebt her!  Geben Sie bitte her!
 Aufpassen  Pass auf!   Passt auf!  Passen Sie bitte auf!
 Still sein  Sei still!  Seid still!  Seien Sie bitte still!
 Baden  Bade!  Badet!  Baden Sie!
 Öffnen  Öffne!  Öffnet!  Öffnen Sie bitte!
 Aufräumen   Räum auf!  Räumt auf!  Räumen Sie auf!

Kaip jums sekėsi? Tikiuosi, gerai. Išverskime keletą sakinių.

Nepamirškite įterpti visagalio žodelio bitte! Kiekvienas paliepimas ar raginimas tuomet skamba šiek tiek švelniau.

Būkite linksmi! (2-asis daugisk. asmuo) – Seid bitte froh (lustig)!

Nebūk piktas! – Sei bitte nicht böse!

Būkite tokie malonūs! (mandagus kreipinys) – Seien Sie bitte so nett (lieb)!

Prašom pakartoti klausimą! (2-asis dgsk. asmuo) – Wiederholen Sie bitte die Frage!

Prašom klausytis muzikos! (Sie) – Hören Sie bitte der Musik zu!

Teisingai, Tomai, nes veiksmažodis zuhören reikalauja būtent naudininko linksnio.

Prašom atidaryti langą! ! (2-asis dgsk. asmuo) – Öffnet bitte das Fenster!

Eikite kartu! (Sie) – Kommen Sie bitte mit!

Paskambink man dar šiandien! – Ruf mich bitte noch heute an!

Vaikai, sėdėkite ramiai! – Kinder, sitzt ruhig!

Parašyk man greitai el. laiškelį! – Schreib mir bald eine E-Mail!

Kalbėk aiškiai ir raiškiai! – Sprich bitte klar und deutlich!

Prašau man pasakyti tiesą! (2-asis dgs.a.) – Sagt mir bitte die Wahrheit!

Tikiuosi, įsidėmėjote pagrindinius liepiamosios nuosakos bruožus. Pasimokykite savarankiškai. Šiai pamokai mes su Tomu jums paruošėme kelis pokalbius telefonu. Tikiuosi, kad standartinės šių pokalbių frazės padės jums, ypač tais atvejais, jei jums tenka bendradarbiauti su įvairiais verslo partneriais vokiškai kalbančiose šalyse.

– Pašnekovams suteikėme tipiškas vokiškas pavardes, trumpas ir dažniausiai kažką reiškiančias.

Pavardes telefoniniams dialogams parinkau iš populiariausių vokiškų pavardžių šimtuko. Šiame šimtuke pvz., pavardė Müller (malūninkas) užima pirmąją vietą, o Pfeiffer (pypkininkas arba pypkių meistras) – paskutiniąją šimtąją vietą. Tarp kitko, šiame populiariausių vokiškų pavardžių sąraše daugiausiai pavardžių, kurių kilmė yra žmogaus profesija, kitos atitinka kokias nors žmogaus savybes, pravardes, regioninę kilmę ir pan. Panagrinėkime, ką gi reiškia vokiškos pavardės:

1.    Müller (malūninkas)

2.    Schmidt (kalvis)

3.    Schneider (siuvėjas)

4.    Fischer (žvejys)

5.    Weber (audėjas)

6.    Meyer (dvaro valdytojas)

7.    Wagner (vežimų darytojas)

8.    Becker (kepėjas)

9.    Schulz (kaimo seniūnas)

10.    Hoffmann (rūmininkas, dvariškis)

11.    Schäfer (avis ganantis piemuo)

12.    Koch (virėjas)

13.    Bauer (valstietis, ūkininkas)

14.    Richter (teisėjas)

15.    Klein (savybė – mažasis)

16.    Wolf (išvestinė pavardė, kilusi iš vardų: Wolfgang, Wolfhard)

17.    Schröder (siuvėjas – Schneider)

18.    Neumann (savybė – naujokas)

19.    Schwarz (savybė – juodaplaukis)

20.    Zimmermann (dailidė)

Yra ir daug kitų skambių, dažnai dviskiemenių, konkrečią reikšmę turinčių pavardžių. Kaip minėjau, egzistuoja visas šimtukas dažniausiai pasitaikančių pavardžių. Dabar sugrįžtu prie mūsų temos – pokalbių telefonu.

Vokiški telefoniniai pokalbiai paprastai yra konkretūs, dalykiški, struktūrizuoti. Norėčiau pristatyti kelis pokalbius skambinant į įmonę ar instituciją. Jūs pastebėsite, kad prisistatymas, pasisveikinimas, esmės išdėstymas, susitarimas dėl susitikimų laiko, žinutės palikimas, padėka ir atsisveikinimas labai tvarkingai gali eiti vienas po kito. Kalbama aiškiai, ramiai, konstruktyviai. Beje, Tomai, gal pastebėjai, ko neįtraukiau į pokalbius?

– … hmmm, ich glaube, das eventuelle Buchstabieren des Familiennamens 🙂

– Ja, genau. Im Telefongespräch sagt man die Buchstaben anders: nicht a, be, ce, de usw. Da gibt es eine besondere Buchstabiertafel, das heißt, jeder Buchstabe hat seinen Namen. Wenn jemand Ihren Namen nicht versteht, buchstabieren Sie bitte so.

Buchstaben – Deutschland (DIN 5009)
 A  Anton  O  Otto
 Ä  Ärger  Ö  Ökonom
 B  Berta  P  Paula
 C  Cäsar  Q  Quelle
 Ch
 Charlotte
 R  Richard
 D  Dora  S  Samuel
 E  Emil  Sch  Schule
 F
 Friedrich  ß  Eszett
 G  Gustav  T  Theodor
 H  Heinrich  U  Ulrich
 I  Ida  Ü  Übermut
 J  Julius  V  Viktor
 K  Kaufmann  W  Wilhelm
 L  Ludwig  X  Xanthippe
 M  Martha  Y  Ypsilon
 N
 Nordpol
 Z  Zacharias

– Höchstinteressante Tafel!

Kadangi mūsų telefoninių pokalbių pašnekovai turi labai vokiškas trumpas pavardes, mums nereikėjo vargti prašant jas pasakyti paraidžiui. Bet, jei  prireiktų, Jūs tikrai mokėsite paprašyti paraidžiui pasakyti pavardes:

Entschuldigung, wie war Ihr Name?

Buchstabieren Sie bitte Ihren Vornamen und Familiennamen!

Tomai, dabar pats laikas mums pabūti aktoriais, nes turime suvaidinti kelis telefoninius pokalbius. Taigi, aš pradedu.

Das 1. Telefongespräch

Mitarbeiter(in): Verlag Beck. Pfeiffer am Apparat. Guten Tag.

Kunde: Guten Tag!  Hier ist Frank Müller.

Mitarbeiter(in): Was kann ich für Sie tun?

Kunde: Kann ich bitte Herrn Klein sprechen?

Mitarbeiter(in): Ich verbinde Sie. Einen Moment bitte. Tut mir leid, aber Herr Klein ist heute nicht im Büro. Kann ich ihm etwas ausrichten?

Kunde: Ich möchte gerne wissen, wann er wieder da ist.

Mitarbeiter(in): Morgen Nachmittag ist er wieder im Büro. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?

Kunde: Könnten Sie bitte Herrn Klein sagen, dass die Verträge noch nicht fertig sind? Und könnten Sie bitte auch ihm ausrichten, er soll Herrn Müller zurückrufen.

Mitarbeiter(in): Ja, das mache ich gerne.

Kunde: Vielen Dank. Auf Wiederhören.

Mitarbeiter(in): Auf Wiederhören.

Das 2. Telefongespräch

Kunde: Guten Tag!  Hier ist Klaus Meyer von der Firma Optik.

Mitarbeiter: Firma Lasertechnik. Hier Werner Krause. Kann ich Ihnen helfen?

Kunde: Ich möchte gerne mit Herrn Lange sprechen.

Mitarbeiter:  Leider ist er heute auf einer Dienstreise (komandiruotėje). Worum geht es?

Kunde: Es geht um Präsentation unserer neuesten Produkte. Ich möchte einen Termin mit Herrn Lange vereinbaren.

Mitarbeiter: Ja, passt es Ihnen am Dienstag, den 25. Januar um 11 Uhr?

Kunde: Nein, tut mir leid. Am Dienstag, den 25. Januar habe ich leider keine freie Zeit.

Mitarbeiter: Geht es dann in zwei Tagen um dieselbe Zeit?

Kunde: Ja, der 27.02. um 11.00 Uhr passt mir ausgezeichnet.

Mitarbeiter: Also, wir sehen uns dann am 27.02. um 11.00 Uhr hier bei uns in der Firma, 2. OG, Sitzungsraum 6. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiedersehen.

Kunde: Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen.

Mieli mokiniai, praeitoje – 26-oje pamokoje išmokote linksniuoti sangrąžinį įvardį sich. Šiandien ketinu jus išmokyti asmeninių įvardžių linksniavimo, pvz., aš – man – mane, tu – tau – tave, jis – jam – jį ir taip toliau. Atkreipkite dėmesį, kad tretieji vienaskaitos ir daugiskaitos asmeniniai įvardžiai gauna tokias pačias galūnes kaip ir atitinkamų giminių artikeliai.

Personalpronomen deklinieren (fast)

 

 Nominativ
 Dativ
 Akkusativ
 Wie die Artikel!
Nom. Dat. Akk.
 ich  man – mir  mane – mich   
 du     tau  dir  tave – dich
 er  jam – ihm  jį – ihn  der / dem / den
 sie  jai – ihr  ją – sie  der / dem / den
 es  jam – ihm  jį – es  das / dem / das
 wir  mums – uns  mus – uns 
 ihr  jums – euch  jus – euch  
 sie / Sie  jiems, joms, Jums – ihnen / Ihnen  juos/jas/Jus – sie /Sie  die / den / die

– Laura, ar tu specialiai praleidai kilmininko linksnio (Genitiv‘o) formas?

– Taip, jas palieku kitam kalbos lygio pamokų etapui. Genitiv‘o formos nėra kaži kokios sunkios, bet jos ir nėra tokios reikalingos mums, kaip Dativ‘o ir Akkusativ‘o linksnio formos. Palyginus su vokiečių kalba, lietuvių kalboje kilmininko linksnis yra kur kas reikalingesnis ir daug dažniau sutinkamas.

Atliksime pratimą, kad lengviau įsimintume asmeninių įvardžių linksniavimą. Sakinius reikėtų versti iš lietuvių į vokiečių ir atvirkščiai.

Negaliu jo pamiršti. – Ich kann ihn nicht vergessen.

Negaliu jos pamiršti. – Ich kann sie nicht vergessen.

Negaliu jų pamiršti. – Ich kann sie nicht vergessen.

Tu mane visai užmiršai (Perfekto laikas). – Du hast mich ganz vergessen.

Pasakyk jiems visą teisybę! – Sag ihnen die ganze Wahrheit!

Aš tave labai myliu. – Ich liebe dich sehr.

Mes Jums linkime daug laimės! – Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Peteris savo draugei (jai) atnešė taurę karšto vyno. (Imperfekto laikas). – Peter brachte seiner Freundin (ihr) ein Glas Glühwein.

Ponia Meyer, kaip Jums sekasi? – Frau Meyer, wie geht es Ihnen?

Aš tau greitai parašysiu. – Ich schreibe dir bald.

Ar tu su mumis eisi pasivaikščioti? – Gehst du mit uns spazieren?

Ar tau tinka nauji batai? – Passen dir die neuen Schuhe?

Vaikai, kartoju jums dar kartą: tyliai! – Kinder, ich wiederhole es euch noch einmal: seid still!

Dabar verskite iš vokiečių kalbos:

Ich besuche Sie gern. – Mielai Jus aplankysiu.

Kinder, wir besuchen euch bald. – Vaikai, mes jus greit aplankysime.

Diese Handschuhe sind für dich. – Šios pirštinės (skirtos) tau.

Mein Mann hat mir neuen Mantel geschenkt. – Mano vyras man padovanojo naują paltą.

Ich kenne ihn kaum. – Aš jį menkai tepažįstu.

Max und Carla besuchen uns heute Abend. – Maksas ir Karla aplankys mus šiandien vakare.

Ich sage es euch noch einmal: bleibt nur ruhig! – Sakau jums dar kartą, tik išlikit ramūs.

Die Zuschauer haben den Sängerinnen (ihnen) viele Blumen geschenkt. – Žiūrovai dainininkėms (joms) dovanojo daug  gėlių.

Hast du meine Schuhe gesehen? – Ar matei mano batus?

Der Hund hat sie gerade in die Küche geschleppt. – Šuo juos ką tik nusitempė į virtuvę.

schleppen, schleppte, geschleppt – tempti, tampyti

– Gute Arbeit! Vielen Dank für die Zusammenarbeit! Es ist genug für heute. Ich möchte mich jetzt verabschieden und euch noch einen schönen Tag wünschen!

– Alles Gute! Wir sehen und hören uns bald wieder! Tschüs.

 

28 pamoka

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...