25 pamoka– Hallo. Tomas. Hallo, unsere lieben Deutschfreunde!

– Hallo, Laura! Hallo, alle Deutschfans!

– Šią pamoką skirsiu būdvardžiams. Noriu, kad išmoktumėte jų kuo daugiau. Mokysimės laipsniavimo, kad galėtume palyginti žmones, gyvūnus, reiškinius. Tomai, prašau primink, kokius būdvardžius mūsų studentai jau tikrai turėtų suprasti.

 Turėtų būti jau labai nemažai. Pvz., gut, schlecht, ausgezeichnet, dunkel, hell, gesund, krank, lang, kurz, klein, groß, lustig, traurig, müde, munter, gemütlich, modern, schnell, langsam, lebhaft, ruhig, langweilig, interessant, uninteressant, böse, beschäftigt, teuer, billig, richtig, falsch, lieb, nett, sauber, optimistisch, pessimistisch, alt, jung, frisch…

– Išvardinai tikrai nemažai. Vokiečių kalboje, kaip ir kiekvienoje kitoje kalboje: lietuvių, anglų,  rusų ir kt., būdvardžių labai daug. Jei skirtingi laikai, veiksmažodžių asmenavimas, daiktavardžių ir būdvardžių linksniavimas yra atraminės kalbinės konstrukcijos, tai būdvardžių vartojimas išreiškia kalbančiojo asmens santykį su realiais įvykiais ar reiškiniais ir pabrėžia jo individualumą.

 Du hast Recht. Juk pamatęs žavią merginą, galėčiau pasakyti labai paprastai konstatuodamas faktą: Die Frau ist sehr sexy. O moterys gali apibūdinti kitais žodžiais: die Frau ist sehr hübsch (žavi, graži) arba schick gekleidet (elegantiškai apsirengusi) ar kažkaip panašiai.

– Taip, Tomai, šiuo atveju tu teisus 🙂 Moterys yra pastabesnės, mato panoramiškai ir yra empatiškos, tai yra gali geriau įsijausti į sutiktą žmogų ar situaciją. Todėl lyčių skirtumai nulemia skirtingus matomo asmens ar reiškinio vertinimus.

Sugrįždama prie tavo pateiktų sakinių, noriu paprašyti mūsų studentų gražiai ištarti Tomo pasakytus naujus būdvardžius.

Hübsch. Schick. Išgirdę šį vokišką būdvardį, lietuviai dažniausiai šypsosi arba juokiasi. Todėl turėtume išmokti tarti tikrai puikiai vokiškai, kad nekiltų visokių galimų asociacijų. Taigi, dar kartą: schick– labai trumpas i ir minkštas k.

Schick – elegantiškas

Šis žodis dažniausiai apibūdina elegantiškus, madingus drabužius. Jis kilęs iš prancūzų kalbos.

– Galimi sinonimai yra šie: elegant, modisch, trendy.

– Ausgezeichnet, Tomas.

Dabar pabandykime pašnekėti apie būdvardžių laipsniavimą, nes jis daug paprastesnis už linksniavimą.

Būdvardžių laipsniavimas vokiečių kalboje visiškai paprastas dalykas. Išmoksti taisyklę ir viskas aišku. O kas jau moka angliškai, tai nebus jokio papildomo darbo. Šiek tiek naujienų vis tiktai sužinos ir tie mūsų studentai, kuriems anglų buvo pirmoji užsienio kalba.

– Tomai, kokius būdvardžių laipsnius žinai?

– Kaip ir lietuvių kalboje: nežymimasis, aukštesnysis ir aukščiausiasis. Tik pavadinimai vokiški.

– Teisingai: der Positiv, der Komparativ, der Superlativ.

Dauguma būdvardžių laipsniuojami. Bet yra ir tokių, kurie yra nelaipsniuojami: tai būdvardžiai, nusakantys medžiagas, laiką, vietą, geografinę kilmę ir kiti. Keli nelaipsniuojamų būdvardžių pavyzdžiai:

Golden – auksinis

Eisern – geležinis

Heutig – šiandieninis

Jährlich – metinis

Täglich – kasdieninis

Deutsch, litauisch, englisch

Polizeilich – policijos

Administrativ – administracinis

Aukštesnysis laipsnis sudaromas iš nelyginamojo pridedant priesagą -er.

Zum Beispiel:

Schön – schöner

Klein – kleiner

Neu – neuer

Frisch – frischer

Hell – heller

Traurig – trauriger

Lustig – lustiger

Ruhig – ruhiger

Langweilig – langweiliger

Interessant – interessanter

– Puikiai, Tomai. Tik stebiuosi, kaip tu išvengei vokiečių kalboje pasitaikančių „komplikacijų“ – aukštesniajame laipsnyje atsirandančių umliautų ar kai kuriais atvejais dingstančių balsių 🙂

– Tu pastabi :). Aš jų tikrai vengiau ir man kažkaip sekėsi prisiminti būtent tuos būdvardžius, kuriuose neatsiranda umliautų.

– Taip ir galvojau – du bist schlau – tu gudrus 🙂 Tomai, o gudresnis bus kaip?

– Hm… Gal pagal taisyklę: schlauer, nors nesu įsitikinęs. Ar šiuo atveju neatsiranda umliautas?

– Ne, neatsiranda. Pats laikas papildyti tavo taisyklę.

 

Aukštesnysis laipsnis sudaromas iš nelyginamojo pridedant priesagą -er.

Vienskiemeniai būdvardžiai, kurių šaknyje yra a, o, u, dažniausiai gauną umliautą.

Arm (vargšas) – ärmer

Dumm (kvailas) – dümmer

Groß – größer

Hart (kietas) – härter

Jung – jünger

Klug (protingas) – klüger

Krank – kränker

Lang – länger

Scharf (aštrus) – schärfer

Stark (stiprus) – stärker

Schwach (silpnas) – schwächer

Schwarz – schwärzer

Warm – wärmer

Kalt – kälter

Grob (šiurkštus) – gröber

Taisyklę papildysiu vienu niuansu: kai būdvardžiai baigiasi -el, -er, aukštesniajame laipsnyje dažnai dingsta šiose galūnėse esanti -e.

Dunkel – dunkler

Teuer – teurer

Edel (kilnus, taurus) – edler

Tokių būdvardžių nedaug. Kadangi aukštesnysis laipsnis tikrai labai paprastas, laipsniavimo temą mes su Tomu pratęsime toliau, paaiškindami, kaip sudaromas aukščiausiasis laipsnis.

Aukščiausiasis laipsnis sudaromas taip pat iš nelyginamojo laipsnio pridedant priesagą -(e)st.

Šaknies balsiai -a, -o, -u gali gauti umliautą. Jei būdvardžiai baigiasi -d, -t, -s, -sch, -ß, -x, -z, pridedama pilna priesaga -est, kirtais atvejais šios jungiamosios balsės nereikia.

Viskas absoliučiai teisingai. Tik dar reikia pridurti, kad vokiečių kalboje yra dvi aukščiausiojo laipsnio formos: viena vartojama tik su žymimuoju artikeliu der, die, das, o būdvardį reikia linksniuoti. Šiuo atveju, būdvardis yra pažyminys.

Pavyzdžiai, kuriuos pateiksiu, yra vienaskaitos vardininko linksnyje: die größte Stadt, der kälteste Winter, die jüngste Schwester, das gröbste Wort. Linksniuojant atsiranda būdvardžių papildomos galūnės.

Tuo vokiečių kalba sunkesnė už anglų – Deutsch ist schwieriger als Englisch, bet lengvesnė nei lietuvių kalba:), aber leichter als Litauisch, kurioje daug daugiau galūnių tiek vienaskaitos, tiek ir daugiskaitos linksniuose pagal giminę ir skaičių.

O kita aukščiausiojo laipsnio forma yra nelinksniuojama ir sakinyje tarnauja vardine tarinio dalimi.

Ji sudaroma taip: dalelytė am, o pats būdvardis po priesagos -(e)st gauna galūnę -en, pvz., am schönsten, am klügsten, am reichsten, am größten, am längsten, am jüngsten.

Lietuviškas atitikmuo būtų:

Šeimoje ji (yra) pati jauniausia. – In der Familie ist sie am jüngsten.

Dabar pamėginkime aktyviau įdarbinti savo klausytojus. Aš sakysiu būdvardžio nelyginamąjį laipsnį, jūs – kitų laipsnių formas. Naudokite tik vieną aukščiausiojo laipsnio formą: am – sten. Tomai, kaip visada, prašau patvirtink teisingą atsakymą.

Arm – ärmer – am ärmsten

Reich  – reicher – am reichsten

Jung – jünger – am jüngsten

Alt – älter – am ältesten

Kalt – kälter – am kältesten

Warm – wärmer -am wärmsten

Klug – klüger – am klügsten

Dumm – dümmer – am dümmsten

Interessant – interessanter – am interessantesten

Langweilig – langweiliger – am langweiligsten

Krank – kränker – am kränksten

Gesund – gesünder – am gesündesten

Šis būdvardis gali turėti laipsniavimo formas ir be umliautų: gesunder, am gesundesten.

Yra dar keli tokie būdvardžiai, kur galimos dvejopos formos. Pratęskime apklausą:

Teuer –  teurer – am teuersten

Kaip matote, tik aukštesniajame laipsnyje dingsta -e, o aukščiausiajame ji vėl yra.

Panašūs būdvardžiai:

Dunkel – dunkler – am dunkelsten

Edel – edler – am edelsten

Schlank (lieknas) – schlanker – am schlankesten

Kai kuriuos būdvardžius tiesiog turime įsidėmėti. Dar kelis tokius pasakysiu:

Faul (tingus) – fauler – am faulsten

Bunt (margas) – bunter – am buntesten

Klar (aiškus) – klarer – am klarsten

Langsam (lėtas) – langsamer – am langsamsten

– Įsidėmėti reikia ir netaisyklingai laipsniuojamus būdvardžius, tiesa?

– Tiesa, bet jų visai nedaug, anglų, o ir rusų kalboje taip pat tokių yra. Šie būdvardžiai laipsniuojami netaisyklingai:

Gut – besser – am besten

Hoch (aukštas, aukštai) – höher – am höchsten

Nah (artimas, arti) – näher – am nächsten

Kadangi anksčiau jau minėjau, kad su būdvardžiais dažnai sutampa jiems artimi prieveiksmiai, išvardinsiu ir kelis netaisyklingai laipsniuojamus prieveiksmius:

Gern (mielai) – lieber – am liebsten

Viel (daug) – mehr – am meisten

Bald (greitai) – eher – am ehesten

Išverskime kelis sakinius į vokiečių kalbą. Pavyzdys:

Tu bėgi greičiausiai. – Du läufst am schnellsten.

Tu bėgai greičiausiai (Perfekto laikas). – Du bist am schnellsten gelaufen.

– Tomai, toliau pratimą atliekame įprastu ritmu: aš, mūsų studentai, po kelių sekundžių tu pasakai teisingai, abgemacht – sutarta?

– Abgemacht.

Ji eina lėčiausiai. – Sie geht am langsamsten.

Ji ėjo lėčiausiai. – Sie ist am langsamsten gegangen.

Mūsų studentai mokosi uoliausiai (fleißig). – Unsere Studenten lernen am fleißigsten.

Tomas atėjo vėliausiai. – Tomas ist am spätesten gekommen.

Mūsų dėstytoja yra pati geriausia.- Unsere Lehrerin ist am besten.

Ši savaitės diena buvo pati sunkiausia.- Dieser Wochentag war am schwersten.

Mūsų kaimas yra arčiausiai. – Unser Dorf ist (liegt) am nächsten.

Labiausiai mėgstu valgyti obuolių „štrudelį“. – Am liebsten esse ich Apfelstrudel.

Jie dirba daugiausiai. – Sie arbeiten am meisten.

Kas tau patinka labiau: muzika ar teatras? – Was gefällt dir besser: Musik oder Theater?

Man labiausiai patinka baletas. – Am liebsten mag ich/gefällt mir Ballett.

Gyvenime mes daug ką lyginame, pvz. ji gyvena geriau, įdomiau, turtingiau, keliauja daugiau, yra gabesnė, protingesnė, gudresnė, gražesnę nei aš. Tokiu atveju, kai kažkas kažko turi daugiau, vartosime jungtuką als:

Tomas yra jaunesnis nei aš. – Tomas ist jünger als ich.

Ji protingesnė už mane. – Sie ist klüger als ich.

Šis politikas gudresnis už aną.- Dieser Politiker ist schlauer als jener.

Kelionė į Miuncheną buvo pigesnė už kelionę į Berlyną. – Die Reise nach München war billiger als die Reise nach Berlin.

Mano automobilis buvo pigesnis už tavąjį. – Mein Auto war billiger als dein Auto.

Kai lyginame dvi vienodas galimybes ar ypatybes, nelyginamojo laipsnio būdvardžius vartojame su žodelius: (eben) so … wie…, kai neigiame, pridedame neiginį nicht: nicht so… wie….

Aš einu taip pat greitai kaip ir tu. – Ich gehe (eben) so schnell wie du.

Aš neinu taip greitai kaip tu. – Ich gehe nicht so schnell wie du.

Mano vaikai tokie pat gabūs kaip ir tavo. – Meine Kinder sind eben so begabt wie deine.

Šis filmas nėra toks įdomus kaip vakarykštis. – Dieser Film ist nicht so interessant wie der von gestern.

Neblogai padirbėjome. Į pamokos temą įtraukiau kelis sakinius, kuriais galime išreikšti, ar mums žmogus patinka, ar ne.

Was hältst du von ihm/ihr? – Ką tu apie jį/ją manai?

Was halten Sie von ihm/ihr? – Ką Jūs apie jį/ją manote?

Arba visai panašus pagal prasmę, tik kiek kitaip formuluojamas kitas klausimas:

Wie findest du ihn/sie?    Wie finden Sie ihn/sie?

Atsakymas į abu klausimus gali būti toks:

Ich finde ihn/sie ……. . Mano nuomone jis …….. .

Jei atsakytumėte:

Ich halte von ihm/ihr viel. – Esu apie jį/ją geros nuomonės.

O pasakę:

Ich halte von ihm/ihr wenig. – Aš apie jį/ją ne kokios nuomonės.

Tad, į kaimyno klausimą apie naują gyventoją: Wie finden Sie ihn/sie? galite atsakyti ir teigiamai, ir neigiamai, bet gal geriau susilaikykite nuo pernelyg drąsių vertinimų 🙂

Ich finde ihn/sie sehr attraktiv (patrauklus), sehr intelligent (inteligentiškas, apsiskaitęs), klug, sympathisch, nett (malonus, meilus, simpatingas), cool („kietas“, šaunus), verrückt (pakvaišęs), langweilig (nuobodus), dumm, schrecklich (siaubingas, klaikus, baisus).

– Laura, wie findest du deine Nachbarn?

– Hm… Einige (kai kuriuos) Nachbarn finde ich sehr nett, freundlich, hilfsbereit, zuvorkommend (paslaugus, mandagus) und offen. Manche von ihnen sind sehr intelligent und sympathisch, von den Anderen halte ich aber nicht viel. Du musst wissen, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus. Deshalb habe ich eigentlich viele Nachbarn.

– Tomas, du wohnst in einem Studentenwohnheim, nicht wahr? Was hältst du von deinen nächsten (artimiausi) Nachbarn :)?

– Eine heikle (keblus, delikatus) Frage… Die meisten von ihnen sind echt (tikrai) nett, freundlich, hilfsbereit, aber  einige sind wirklich unmöglich, fast verrückt.

– Was meinst du mit verrückt?

– Sie machen oft furchtbaren Krach, hören nachts sehr laute Musik, deshalb kann ich schlecht schlafen.

– Es tut mir wirklich leid, dass du schlechte Nachbarn hast. Kannst du vielleicht einen Freund von dir beschreiben?

– Sein Aussehen?

– Nicht nur, vielleicht kannst du auch seinen Charakter schildern (apibūdinti)?

– OK. Oh, Entschuldigung… Aber sagt man so auch im Deutschen nicht?

– Doch doch, die Deutschen sagen es auch: OK

Mein bester Freund… Sein Name ist Martin. Wir kennen uns von der Schule, wir waren Klassenfreunde. Ein paar Sätze über sein Aussehen. Er ist genau so groß wie ich, fast 1,90 Meter und eben so alt wie ich. Er trägt kurzes dunkles Haar und hat braune Augen. Er kleidet sich meistens sportlich.

Vom Charakter her ist er sehr freundlich und hilfsbereit – er ist ein echter (tikras) Freund. Wir haben gemeinsame Interessen: wie ich interessiert er sich auch für Musik, Sport, besonders für Basketball, und Politik. Martin ist sehr belesen (apsiskaitęs) und intelligent. Mit ihm kann ich über viele Sachen diskutieren. Ich habe bereits gesagt, er ist sehr sportlich und durchtrainiert (ištreniruotas).

Aber vom Charakter her ist er viel ruhiger und ausgeglichener (santūrus) als ich. Ich bin wahrscheinlich vitaler (guvus, gyvybingas) und energievoller (energingas) als er. Man kann sagen, wir ergänzen einander (papildome vienas kitą). Ich vertraue ihm (pasitikiu D) immer und bin stolz auf unsere Freundschaft.

– Tomas, es freut mich, dass du einen wunderbaren Freund hast. Du hast ihn sehr gut geschildert. Liebe Studenten, beschreibt bitte euren Freund bzw. (beziehungsweise – arba) eure Freundin.

– Also, die Hausaufgabe – Beschreibung eines Freundes bzw. einer Freundin.

Sugrįždama prie Tomo pasakojimo apie jo geriausią draugą, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis veiksmažodžius:

Sich interessieren für Akk.- domėtis (kuo)

Mit D. diskutieren über Akk. – su kažkuo diskutuoti (apie ką)

Stolz sein auf Akk. – didžiuotis kažkuo

Su šiais veiksmažodžiais prašome sugalvoti namie po kelis sakinius.

– Šioje pamokoje dar norėčiau išaiškinti trijų veiksmažodžių reikšmių skirtumus.

– Kokie tai veiksmažodžiai?

– KENNEN – KÖNNEN – WISSEN. Tai jums jau žinomi veiksmažodžiai, tiesa? Jų reikšmės labai persipina, panagrinėkime jas akyliau.

 

KENNEN – pažinoti, žinoti. Kannte, gekannt.

Ich kenne Tomas schon seit 2 Jahren. – Tomą pažįstu jau 2 metus.

Kennst du Paris? – Ar pažįsti Paryžių?

Kennst du seine Telefonnummer?- Ar žinai jo telefono numerį?

KÖNNEN – galėti, mokėti (būti išmokusiam), taip pat sugebėti. Konnte, gekonnt.

Du kannst schon gut Deutsch! – Tu jau moki vokiškai.

Kannst du schwimmen? – Ar moki plaukti?

Kannst du mir bitte helfen? – Ar gali man padėti?

WISSEN – žinoti (apie ką nors), bet taip pat mokėti ir sugebėti. Wusste, gewusst.

Wissen Sie, wann das Geschäft öffnet? – Gal žinote, kada atidaroma parduotuvė?

Weißt du, wann sie vom Urlaub zurück kommt? – Ar žinai, kada ji sugrįžta iš atostogų?

So viel ich weiß, er muss heute Nacht abreisen. – Kiek man žinoma, šiąnakt jis turi išvykti.

Manau, kad pajutote subtilius skirtumus. Tai pakankamai svarbu. Pamokos užrašuose rasite namų darbų pratimą. Atlikite jį.

Pamokos pabaigai palikau gražią istoriją :). Auf Wiederhören im 26. Deutschunterricht.

– Bis dann. Viel Spaß und alles Gute.

 


Katzen fressen (ėsti) nicht immer Mäuse

Es ist Abend. Die Mausfamilie ist zu Hause. Die Mäusekinder spielen, die Mauseltern sehen fern.

Plötzlich schleicht sich (įsėlina) eine große schwarze Katze an, setzt sich vor das Mauseloch, schaut mit gefährlichen (pavojingas) gelben Augen ins Mäusehaus und wartet.  Die vier kleinen Mäusekinder haben große Angst und weinen (verkia). Der Mäusevater ist sehr nervös (susijaudinęs). Die Mäusemutter denkt lange nach (susimąsto).

Dann macht sie sich ganz dick (sich dick machen – pasišiaušti) und bellt (suloja) sehr laut: „Wau wau!“. Die Katze hört das Bellen und läuft erschrocken (išsigandusi) weg. Der Mäusevater und die Mäusekinder sind sehr glücklich.

„Na ja“, sagt Mutter Maus stolz: „Fremdsprachen muss man können!“.


Namų darbai

Į paliktus tarpus prašome įrašyti pagal prasmę reikalingą veiksmažodį.

1. … du Arabisch? Nein, aber ich … jemanden, der es gut spricht und übersetzen.

2. … Sie, wann der Zug abfährt?

3. … Sie Österreich? …. Sie, wo der Neusiedlersee liegt?

4. … du, wie das Perfekt gebildet wird?

5. … du jemanden, der mir alles noch mal erklären … ?

6. Peter … viele Musiker, aber er … leider kein Instrument spielen.

7.  … du das neue Buch von Jens Christiam Grøndahl? – Nein, ich habe es noch nicht gelesen. … du, wie viel es kostet?

8. … Sie Rad fahren?

9. Ich … diesen Mann nicht. Ich … auch nicht, was er hier will.


Atsakymai:

1. Kannst; kenne

2. Wissen

3. Kennen; Wissen

4. Weißt

5. Kennst

6. kennt; kann

7. Kennst; Weißt

8. Können

9. Kenne; weiß

 

26 pamoka 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...