15 pamoka


 


– Hallo für Alle. Hallo, Tomas.

– Grüß dich, Laura. Ich grüße natürlich auch alle anderen. 

– Hast du schon gegessen?

– Ja, ich habe ein reiches Frühstück und auch noch zu Mittag gegessen. Warum fragst du?

– Unser heutiges Thema heißt „Das Essen“. Nicht, dass dein Magen dann den ganzen Unterricht knurrt 🙂

– Keine Sorge. Aber einen Kaffee können wir trinken, oder? 

– Wenn du den Kaffee machst, trinke ich eine Tasse mit größtem Vergnügen.

– Kein Problem, ich mache uns gleich zwei Tassen Kaffee. Trinkst du Kaffee schwarz oder mit Kaffeesahne?

– Ich möchte Kaffee mit Milch. Haben wir hier Milch?

– Nee, tut mir leid. Hier haben wir leider keine Milch. 

– Na, gut, dann nehme ich eben drei Stück Kaffeesahne.

– Nimmst du Zucker zum Kaffee? 

– Ja, ich brauche einen Teelöffel Zucker.

– Bitte, hier hast du deinen Zucker. Ich trinke schwarzen Kaffee ohne Zucker.

– Liebe virtuelle Deutschlerner, machen Sie sich auch eine Tasse Kaffee! – Mieli virtualūs vokiečių kalbos mokiniai, pasidarykite ir Jūs puodelį kavos!

 

Tikiuosi, kad supratote mūsų pokalbį su Tomu. Jei ne, be abejonės padėsiu išsiversti, nes mes kalbėjome apie valgį – pagrindinę šios pamokos temą.

Essen, aß, gegessen – valgyti

Nenustebkite, pirmą kartą mūsų vokiečių kalbos pamokose pateikiau  vieno veiksmažodžio 3 pagrindines formas. Jos, kaip ir anglų kalboje, yra tos pačios:

  1. Bendratis – der Infinitiv
  2. Vientisasis būtasis laikas – das Präteritum arba kitas sinonimas – das Imperfekt
  3. Trečioji veiksmažodžių pagrindinė forma – antrasis dalyvis, vokiškai das Partizip II

Jei paimtume veiksmažodį essen, jo pagrindinės formos yra:

Essen, aß, gegessen – (pa)valgyti, (pa)valgė, (pa)valgęs

 

Jeigu daiktavardžius privalome mokytis su atitinkamos giminės artikeliu ir juos išmokti linksniuoti, taip veiksmažodžius pradėsime mokytis tik su visomis pagrindinėmis formomis, nes matyt gana greitai mokysimės būtųjų laikų. Beje, jų vokiečių kalboje ne tiek jau ir daug – tiktai trys: Imperfekt, Perfekt ir Plusquamperfekt.

Taigi, kai Laura manęs paklausė:

Hast du schon gegessen? – Ar tu jau pavalgei?

Ji pavartojo Perfekto laiką, kuriam sudaryti buvo reikalinga trečioji pagrindinė veiksmažodžio forma: gegessen – pavalgęs (ar jau pavalgei)

Reich – turtingas; gausus, apstus

Zu Mittag essen – valgyti pietus

 

Aiškinamės kitų žodžių reikšmes. Tomai, hilf mir bitte! – Padėk man prašau:

Das Essen – valgis

Der Magen – skrandis

Knurren – gurguliuoti

Die Sorge – rūpestis

Keine Sorge – nesirūpink(ite)

Der Kaffee – kava

Trinken – gerti

Die Kaffeesahne – grietinėlė kavai

Die Milch – pienas

Tut mir leid – man labai gaila/apgailestauju

Der Zucker – cukrus

Der Teelöffel – arbatinis šaukštelis

Brauchen  – reikėti (reikalauja galininko linksnio)

Ohne – be

Mit – su

Pagyvinkime mūsų „skanią“ pamoką. Žinau vieną ilgą šaunų vokišką žodį, kurį reikėtų gana greitai ištarti.

Die Haifischschwanzflossensuppe – ryklio uodegos pelekų sriuba

Paskutinis šio sudurtinio žodžio dėmuo yra žodis die Suppe – sriuba, taigi, moteriškos giminės artikelį turės ir visas sudurtinis  daiktavardis.

Der Haifisch – ryklys

Der Schwanz – uodega

Die Flosse – pelekas

Die Suppe – sriuba

Danke für deine Hilfe. Jetzt zurück zum Zungenbrecher – atgal prie greitakalbės: die Haifischschwanzflossensuppe – gražiai ir aiškiai artikuliuodami ištarkite visus sch (š) ir s garsus – nesuvelkite jų.

– Tomas, möchtest du eine Haifischschwanzflossensuppe kosten?

– Oh ja, ich möchte sehr gerne eine Haifischschwanzflossensuppe kosten. 

 Kosten – kainuoti;(pa)ragauti / (pa)skanauti

Tikrai taip. Beje, vokiečiai – kaip ir mes – sako:

Der Appetit kommt beim Essen.– Apetitas atsiranda bevalgant.

Be šios ką tik išmoktos tarti delikatesinės sriubos šiandien pasimokysime, kaip vokiškai bus įvairūs maisto produktai ir su maistu susiję veiksmažodžiai.

Pradėkime nuo su maisto gaminimu ar pirkimu susijusių veiksmažodžių: essen, trinken, zubereiten, kochen, braten, backen, grillen; einkaufen, bestellen.

Išsiverskime ir išmokime gražiai ištarti tuo pačiu būdu, kaip ankstesnėse pamokose. Jei kuris nors veiksmažodis yra asmenuojamas kiek kitaip, nei jūs jau mokate, atkreipsiu į tai dėmesį.

– Tomai, hilfst du mir?

– Natürlich helfe ich dir und allen Studenten. Ich bin schon bereit – aš jau pasiruošęs.

Essen – valgyti

Trinkengerti

Kochen- virti; gaminti valgį

Zubereitengaminti maistą

Bratenkepti keptuvėje

Backen – kepti orkaitėje

Grillenkepti grilyje

Einkaufen – apsipirkti

Bestellen – už(si)sakyti

Mögen – mėgti

Šį kartą norėčiau, kad Jūs išmoktumėte šio veiksmažodžio tariamąją nuosaką. Nenusigąskite, tai nebus taip sudėtinga, kaip ką tik nuskambėjo. Įsivaizduokite, kad turite naują veiksmažodį

Möchten – norėti

Asmenuojate įprastai, prie žodžio kamieno pridėdami jums jau žinomas asmenines galūnes, išskyrus vienaskaitos trečiojo asmens galūnę: ji sutaps su pirmojo asmens forma – möchte. Asmenuojame ir verčiame taip:

 Ich  möchte  – aš norėčiau
 Wir  möchtenmes norėtume
 Du  möchtesttu norėtum
 Ihr  möchtetjūs norėtumėte
 Er, sie, es  – möchte jis norėtų
 Sie  möchten – jie, jos/Jūs norėtų/ norėtumėte

– Wollen wir wiederholen? – Pakartokime?

Kalbėdama su Tomu pamokos pradžioje vokiškai pasakiau:

Ich mag Kaffee mit Milch. – Aš mėgstu kavą su pienu.

Bet jei pasakyčiau:

Ich möchte Kaffee mit Milch. – Norėčiau kavos su pienu.

Möchten, kaip ir visi kiti mano išvardintieji veiksmažodžiai, reikalauja galininko – Akkusativ – linksnio. Jis taip pat gali būti vartojamas su kitų veiksmažodžių bendratimis, pavyzdžiui.

Er möchte Deutsch studieren. – Jis norėtų studijuoti vokiečių kalbą.

Am Wochenende möchte ich lange schlafen. – Savaitgalį norėčiau ilgai miegoti.

Teisingai. O jei nurodysime galininkinį objektą, skambėtų  taip:

– Tomas, möchtest du ein Stück Kuchen? – Tomai, ar norėtum gabalėlio pyrago?

– Wenn möglich, ich möchte gleich zwei Stück Kuchen! – Jei tik galima, norėčiau iš karto dviejų gabalėlių pyrago 🙂

– Möchtest du etwas trinken? – Norėtum ko nors gerti?

– Ja, gern. Ich möchte noch einen Kaffee. – Taip, mielai. Norėčiau dar vieną kavos.  

– Tarp išvardintųjų naujųjų veiksmažodžių keli buvo su atskiriamaisiais priešdėliais.

– Zubereiten ir einkaufen.

– Taip. Bandykime išasmenuoti veiksmažodžius su atskiriamaisiais priešdėliais. Atsiminkite, kaip tai darėme tryliktoje pamokoje.

 Ich bereite zuaš gaminu
 Wir bereiten zu – mes gaminame
 Du bereitest zu – tu gamini
 Ihr bereitet zu – jūs gaminate
 Er, sie, es bereitet zu – jis, ji gamina
 Sie bereiten zu – jie, jos gamina / Jūs gaminate

Vienaskaitos antrajame ir trečiajame asmenyje atsiranda jungiamoji e: ji paprastai reikalinga, kai veiksmažodžių kamienas baigiasi priebalsėmis: -t, -d, -ffn, -chn,- m.

 Ich kaufe einaš apsiperku  Wir kaufen ein – mes apsiperkame
 Du kaufst ein – tu apsiperki  Ihr kauft ein – jūs apsiperkate
 Er, sie, es kauft ein  – jis, ji apsiperka  Sie kaufen ein – jie, jos apsiperka / Jūs apsiperkate

Keli pavyzdžiai su pilnais sakiniais:

Ich bereite das Abendessen zu. – Aš ruošiu/gaminu vakarienę.

Abends bereite ich für meine Familie das Abendessen zu. – Vakarais savo šeimai gaminu vakarienę.

– Tomas, wie oft kaufst du in der Woche ein? – Tomai, kaip dažnai apsiperki per savaitę?

– Gewöhnlich kaufe ich dreimal in der Woche. Und du? Wie oft kaufst du ein?

– Ich kaufe meistens zweimal in der Woche ein.

Dabar paklausiu mūsų studentų:

– Liebe Studenten, eine Frage an Sie? Wie oft kaufen Sie ein? Einmal, zweimal, dreimal, oft, jeden Tag?

– Ich kaufe gewöhnlich einmal/zweimal/dreimal/oft in der Woche /jeden Tag ein.

Visi kiti pateiktieji veiksmažodžiai asmenuojami pagal jums žinomas taisykles, išskyrus backen ir braten, kurių šakninis aantrajame ir trečiajame vienaskaitos asmenyje gaus umliautą, o braten trečiajame vienaskaitos asmenyje dar truputėlį pasikeis, tarsi prarasdamas savo asmeninę galūnę,  pvz.,

Ich brate und backe

Du brätst und bäckst

Er, sie, es brät und bäckt

Daugiskaitoje asmenuojama įprastai.

– Tomas, sei so lieb und konjugiere bitte zu Ende – būk malonus ir pabaik asmenuoti.

 Kein Problem, das ist einfach. – Be problemų, tai paprasta:

Wir braten und backen

Ihr bratet und backt

Sie braten und backen

Dabar mums beliko pagrindinis veiksmažodis valgyti – essen. Tai stiprusis veiksmažodis, o tai reiškia, kad pagrindinėse veiksmažodžio formose keičiasi kamieno balsės ir net priebalsės. Asmenuojant esamuoju laiku, taip pat reikėtų įsidėmėti vienaskaitos antrojo ir trečiojo asmens formas:

 Ich esse – aš valgau  Wir essenmes valgome
 Du issttu valgai  Ihr esst – jūs valgote
 Er, sie, es isstjis, ji valgo  Sie essen – jie, jos valgo / Jūs valgote

Išmokote daug veiksmažodžių. Namuose paasmenuokite ir įtvirtinkite savo žinias. Dabar vokiškai išmoksime daug įvairių maisto produktų.

– Tomas, wo kaufen wir unsere Lebensmittel? – Kur mes perkame sau maisto produktus?

Die Lebensmittel – maisto produktai, maistas

– Die Lebensmittel. 

– Unsere Lebensmittel kaufen wir auf dem Markt, im Supermarkt, im Geschäft. – Maistą sau perkame turguje, dideliame prekybos centre, parduotuvėje.

Der Markt, die Märkte  – turgus

Der Supermarkt – prekybos centras

Das Geschäft, -e – parduotuvė

Duoną ir visus kepinius galime pirkti kepyklėlėje – Brot und Backwaren können wir in der Bäckerei kaufen.

Das Brot, -e – duona

Die Backware, -n – kepinys

Die Bäckerei, die Bäckereien- kepykla, kepyklėlė

Mėsos gaminius galime pirkti mėsos parduotuvėje. – Fleischwaren können wir in der Metzgerei kaufen.

Das Fleischmėsa

Die Fleischware, -nmėsos gaminys, -iai

Die Metzgerei, die Metzgereien – mėsos parduotuvė, mėsinė

Žuvį paprastai perkame turguje arba prekybos centre. – Fisch kaufen wir gewöhnlich auf dem Markt oder im Supermarkt.

Der Fisch, -ežuvis

Milchprodukte kaufen wir meistens im Supermarkt. – Pieno produktus dažniausiai perkame prekybos centre.

– Welsche Milchprodukte kennst du?

– Ich kenne folgende Milchprodukte

Die Milchpienas

Der Quark varškė

Die Butter – sviestas

Der Joghurt, -s – jogurtas

Der Käsesūris

Die Sahne, -n – grietinėlė

Die Kaffeesahne grietinėlė kavai

Die saure Sahnerūgšti grietinė

Die Wurst, die Würste – dešra

Das Würstchen, die Würstchen – dešrelė

Die Salami, -s – salamis

Der Schinken, – – kumpis

Das Hähnchen, – – viščiukas

– Wurst, Würstchen, Schinken und Brathähnchen mag ich sehr.

Das Brathähnchen – keptas viščiukas

– Magst du auch Gemüse? –  Ar mėgsti ir daržoves?

Das Gemüse – daržovės (tik vienaskaitos forma)

– Ich mag Kartoffeln, Tomaten und Gurken. – Mėgstu bulves, pomidorus ir agurkus.

Die Kartoffel, -n – bulvė

Die Tomate, -n – pomidoras

Die Gurke, -n – agurkas

Die Zwiebel, -n – svogūnas

Der Salat, -e – salotos

Der Knoblauch – česnakas

– Laura, was isst du gerne?

– Ich esse sehr gerne Gemüse und Obst, aber auch Fisch und Fleisch.

 

Turbūt pastebėjote, kad kalbėdami apie maistą, nenaudojame artikelio.

Su medžiaginiais daiktavardžiais – jų nekonkretizuojant – artikelio vartoti nereikia.

Pakalbėkime apie įvairius vaisius.

Das Obst – vaisiai (tik vienaskaitos forma)

– Tomas, welches Obst kennst du:

 Der Apfel, die Birne, die Banane, die Orange, die Zitrone, die Kiwi, der Pfirsich, verschiedene Beeren – z. B. Kirschen, Pflaumen, Trauben, Johannisbeeren usw.

– Sehr ausführlich. – Labai išsamiai.

Der Apfel, die Äpfel – obuolys

Die Birne, -n – kriaušė

Die Banane, -n – bananas

Die Orange, -n – apelsinas

Die Zitrone, -n – citrina

Die Kiwi, -s – kivis

Der Pfirsich, -e – persikas

Die Beere, -n  – uoga

Die Kirsche, -n – vyšnia

Die Pflaume, -n – slyva

Die Traube, -n – vynuogė

Die Johannisbeere, -n – serbentas

– Ich sehe, du magst Obst, nicht wahr?

– Jawohl.

Liebe Studenten, was mögen Sie? Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, Milchprodukte?

Mielieji, tai bus Jūsų namų darbas: atsakyti į šį klausimą ir papasakoti, kur ir kokius maisto produktus perkate. Padirbėję namuose, kuo puikiausiai atliksite šią užduotį ir išmoksite sklandžiai pasakoti.

Beje, yra toks lakus posakis:

Man ist, was man isst. – Lietuviškai gal būtų taip: Ką valgai, tas ir esi.

Tikriausiai norėtumėte pasakyti, kad šiame posakyje yra šiek tiek painiavos. Posakyje  pavartotas man nėra jums jau žinomas žodis der Mann – vyras :), o ist – yra skiriasi nuo isst- valgo 🙂 Man iš tikrųjų yra nežymimasis įvardis, kuris vartojamas tada, kai sakinyje nėra veikiančio asmens, taigi, sakinyje jis tarnauja veiksniu. Jis nelinksniuojamas ir visada atitinka vienaskaitos trečiąjį asmenį. Į lietuvių kalbą verčiamas neveikiamosios rūšies ar beasmene forma, pvz.

Man isst viel. – Daug valgoma.

Hier trinkt man Wein. – Čia geriamas vynas.

Heute kauft man auf dem Markt ein. – Šiandien apsiperkama turguje.

In Deutschland spricht man Deutsch – Vokietijoje kalbama vokiškai.

Am Sonntag arbeitet man nicht. – Sekmadienį nedirbama.

– Labai daug informacijos. Manau, kad mano bendramoksliams reikia pailsėti, o tik po to vėl kibti į naujai pateiktą medžiagą ir užduotus namų darbus. 

– Ko gero tu teisus. Apie valgį galima kalbėti labai daug, be to tai sužadina apetitą 🙂 Palinkėsiu visiems lengvos vakarienės, imant pavyzdį iš greitakalbės, kurią dabar ištarsime. Labai  kruopščiai privalome ištarti ilgąsias ir trumpąsias balses.

Iš karto išversiu kelis greitakalbės žodžius:  wenn – kai, kada,  – valgė (būtasis vientisasis laikas – Imperfekt).

Wenn Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. – Kai Ana valgydavo vakarais, ji valgydavo ananasus.

– Ausgezeichnet. Manau, kad valgio temą pratęsime kitoje pamokos, nes tiesiog nespėjome daug ko pasakyti. Für heute soviel. – Šiai dienai tiek. Auf Wiedersehen und Wiederhören.

– Auf Wiedersehen und Wiederhören.

 

16 pamokaOne Reply to “15 pamoka”

  1. sveiki,kuo toliau ,tuo sunkiau,daug informacijos,bet gerai,kad perskaicius yra galimybe isklausyt teksta zodziu,arba klausant sekt akimis ir pasitikrint kai kuriuos zodzius del tarimo.Aciu jums,kad esate.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...