14 pamoka– Hallo, liebe Deutschlerner und Zuhörer! Hallo Tomas!

– Hallo, Laura! Hallo für Alle! Laura, was Neues wollen wir heute lernen?

– Was willst du heute lernen?

– Ich weiß nicht… Es gibt noch so Vieles…

– Ja, da hast du Recht. Wir müssen noch viel lernen. Für heute schlage ich dieses Thema vor: Erkundigungen in der Stadt. – Siūlau tokią šios pamokos temą: Pasiteiravimai mieste. Kaip nepasiklysti ir paklausti kelio, jei nuvykstame į vokiškai kalbančią šalį arba kaip paaiškinti vokiškai kalbantiems turistams, kai jie mūsų klausia, kaip nueiti iki Rotušės ir kitur.

-Ar nagrinėsime dar ir kokią nors gramatikos temą?

-Žinoma, būtinai reikia išsiaiškinti esminius gramatikos dalykus, nes priešingu atveju tiesiog netobulėsime. Bet neverta baimintis, nes, paaiškinusi teoriją, visada pateiksiu praktinių pavyzdžių. Juk tik nuolatinis kantrus darbas mus paverčia žinovais. Ar pameni atitinkamą vokišką patarlę?

– Übung macht den Meister? 

– Visiškai tiksliai. Taigi, šiandien dar pasipraktikuosime su vokiškais neiginiais nicht ir kein(e). Tryliktos pamokos pabaigoje pramokome 3 modalinius veiksmažodžius, pasistengsiu, kad ir šiandien jūs juos galėtumėte įtvirtinti savo sakiniuose. Kad būtų smagiau, kaip visada pasilinksminsime greitai kalbėdami 🙂

– Siūlau pradėti nuo greitakalbės, po to būna labai smagu… 

– Ganz wie du willst. – Kaip tu nori.

 

Tik šį kartą pateiksiu ne greitakalbę, bet vaikišką eilėraštuką, kurį būtų galima pavadinti net ir skaičiuote 🙂 Jis gana ilgas, kai kur net trumpinsiu, bet šis vaikiškas eilėraštis yra idealus mokantis vokiškų neiginių nicht ir kein.

Trumpai priminsiu neiginių vartojimo taisykles.

 

Kein vartojamas tik prieš daiktavardį:

Ich habe Kinder / Ich habe keine Kinder. – Aš turiu vaikų / aš neturiu vaikų.

Er macht einen Vorschlag / Er macht keinen Vorschlag. – Jis pateikia pasiūlymą / nepateikia jokio pasiūlymo.

 

Neiginys nicht vartojamas:

1. Prieš neigiamąją sakinio dalį:

Du bist nicht klug. – Tu esi neprotingas.

Ich komme nicht am Dienstag, sondern am Mitwoch. – Ateisiu ne antradienį, bet trečiadienį.

2. Pačiame sakinio gale, kai neigiamas pats veiksmas:

Ich komme am Dienstag nicht. – Aš antradienį neateisiu.

3. Kai tarinys yra sudėtinis, tai yra, kai jis turi neasmenuojamąją dalį, neiginys nicht eis prieš šią neasmenuojamąją dalį:

Er kann heute nicht kommen – Jis šiandien negali ateiti (tarinys yra: kann … kommen)

Ar pamenate: jau sakėme, kad asmenuojamoji tarinio dalis tiesioginiame sakinyje visada yra antroje vietoje, o neasmenuojamoji tarinio dalis ir veiksmažodžio atskiriamasis priešdėlis bus pačiame sakinio gale:

Er kommt heute nicht an. – Jis šiandien neatvyks.

 

Tokia trumpa apžvalga. Dabar grįžtu prie žadėtojo vaikiško posmo. Pasiklausykite, nežinomus žodžius padėsiu išsiaiškinti perskaičiusi šį eilėraštuką.

Eins, zwei, drei,

alt ist nicht neu, 

neu ist nicht alt,

warm ist nicht kalt, 

alt ist nicht warm, 

reich ist nicht arm, 

arm ist nicht reich,

ein Wagen ist kein Pflug,

Pflug ist kein Wagen,

singen ist nicht sagen,

sagen ist nicht singen,

tanzen ist nicht springen,

springen ist nicht tanzen,

Flöh(e) sind keine Wanzen,

Wanzen sind keine Flöh(e),

ein Hirsch ist kein Reh,

Reh ist kein Hirsch,

faul ist nicht frisch,

frisch ist nicht faul,

ein Has(e) ist kein Fuchs,

ein Fuchs ist kein Has(e),

die Zung(e) ist keine Nas(e),

die Nas(e) ist keine Zunge,

Leber ist keine Lunge,

Lung(e) ist keine Leber,

der Schmied ist kein Weber,

ein Weber ist kein Schmied

süß ist nicht sauer,

sauer ist nicht süß,

Hunger ist kein Durst,

Durst ist kein Hunger,

die Bibel, die hat Psalter,

Psalter ist kein Testament,

also hat das Lied ein End(e).

– Tai bent! Be galo be krašto – ohne Ende… Tačiau viskas labai aišku. Gal tik mūsiškiams reikėtų padėti išsiversti žodžius?

– Gerai, bet mes išversime tik posme vartotą formą. Trūkstamą daiktavardžio vienaskaitos ar daugiskaitos formą žodyne susiraskite patys.

Warm – šiltas

Kalt – šaltas

Reich – turtingas

Arm – vargšas

Der Wagen – čia vežimas, vežėčios

Der Pflug – plūgas

Springen – šokinėti, šokti

Die Flöhe – blusos

Die Wanzen – blakės

Der Hirsch – elnias

Das Reh – stirna

Faul – čia supuvęs, pašvinkęs, sugedęs

Frisch – šviežias

Der Hase – kiškis

Der Fuchs – lapė

Die Zunge – liežuvis

Die Nase – nosis

Die Lunge – plaučiai

Die Leber – kepenys

Der Schmied – kalvis

Der Weber – audėjas

Der Bauer – valstietis

Der Schreiber – raštininkas

Süß – saldus

Sauer – rūgštus

Der Hunger – alkis, badas

Der Durst – troškulys

Die Bibel – biblija

Der Psalter – psalmynas

Das Lied – daina

Das Ende – pabaiga, galas

Norėjau atkreipti visų dėmesį į tai, kad šiame vaikiškame eilėraštyje kai kurie daiktavardžiai, kad geriau rimuotųsi, vartojami nukandus žodžių galūnę; ją aš pateikiu įrašytą skliausteliuose. Visiems kartu su Tomu dar kartą siūlau padeklamuoti šį eilėraštuką. Ar reikėtų padėti išversti? Jei norite, pabandykime keletą eilučių išversti, o kitas išsiverskite patys:

alt ist nicht neu – senas yra nenaujas

warm ist nicht kalt – šiltas yra nešaltas

reich ist nicht arm – turtingas yra ne vargšas

ein Wagen ist kein Pflug – vežimas nėra arklas

springen ist nicht tanzen – šokinėti tai ne šokti

Flöh(e) sind keine Wanzen – blusos nėra blakės

ein Hirsch ist kein Reh – elnias nėra stirna

faul ist nicht frisch – supuvę yra nešviežia

die Bibel, die hat Psalter – biblija, ji turi psalmynus

Psalter ist kein Testament – psalmynas yra ne testamentas

also hat das Lied ein End – taigi, daina turi pabaigą

– Tomai, ar gali mūsų vokiečių kalbos studentams padėti perskaityti šį vaikišką eilėraštį – kannst du bitte helfen?

– Klar kann ich helfen. Pasiruošę?

 

Man atrodo, nieko sudėtingo. Ir daug naudos: sužinojote daug naujų įvairių žodžių, lavinote tartį, bandėte sklandžiai kalbėti ir, žinoma, išmokote daug geriau suprasti, kada vartojamas neiginys nicht, o kada kein(e).

Dar pabrėšiu vieną svarbią išlygą. Jeigu lietuviškame sakinyje gali būti net 3 ar dar daugiau neiginių, pvz., Niekas nieko nemato 🙂 tai vokiškas sakinys skambės kur kas kukliau – tik su vienu neiginiu! – Niemand sieht etwas.

– Niemand sieht etwas. Niemand lietuviškai reiškia niekas. Jis gali būti linksniuojamas ir gauna artikelio galūnes, ar ne? 

– Taip, Tomai.

Ich sehe niemand arba niemanden kommen. – Aš nieko nematau ateinant.

Ich sehe jemand ar jemanden kommen – Kažką matau ateinant.

Nežymimuosius įvardžiu:

niemand – niekas, joks, nė vienas

jemand – kas nors, kažkas

vartojame, kai kalbame apie asmenis. O kitą nežymimąjį įvardį:

nichts – taip pat reiškia niekas, nieko

vartojame kalbėdami apie dalykus ar reiškinius:

Ich sehe und höre nichts. – Nieko nematau ir negirdžiu.

– Laura, prisimenu tokį posakį: Das macht nichts.

– Aha. Macht nichts reiškia nieko tokio, jį dažnai galima išgirsti, jei atsiprašydami aplinkinio žmogaus sakote: Oh, Entschuldigung!, tuomet jis, jei neįsižeidė ir neužpyko, kad jūs jam užlipote ant kojos, visada mandagiai atsakys:

Macht nichts! – Nieko tokio!

Į mano klausimą:

Gibt es was Neues?/ Gibt‘s was Neues? – Kas naujo?

Gali atsakyti:

Nichts Neues. – Nieko naujo.

Nichts Besonderes. – Nieko ypatingo.

 

Ką tik prisiminiau dar vieną fantastišką posakį:

Aus Nichts wird Nichts – (pažodžiui – iš nieko ir bus niekas) Nepakrutėsi – nieko neturėsi.

– Tikiuosi, jums dabar daug aiškiau, kada reikia vartoti neiginius nicht ir kein(e) ir kiek neiginių gali būti vokiškame sakinyje.

– Iš to nieko – Nichts – regis, priskaldėme daug malkų 🙂

– Tu teisus, šnekėjome nemažai, bet apie neiginius vokiečių kalboje vis tiek visko nepasakėme. Bet mūsų vokiečių kalbos mokiniai sužinojo daug naudingos informacijos. Praktiniai kalbos vartojimo įgūdžiai gi ateis pamažėle, betarpiškai bendraujant su vokiškai kalbančiaisiais.

Šioje pamokoje dar norėčiau išmokyti kelias frazes, kad nežinomame mieste galėtumėte pasiteirauti kelio arba paaiškinti kelią mūsų krašte pasiklydusiems užsieniečiams. Tomai, kadangi šiuo metu šalia mūsų nėra nei vieno tikro vokiečio, bet mes patys puikiai susigaudome – bent jau Vilniuje, tai mums abiems teks suvaidinti situaciją.

– Wer willst du sein: ein deutschsprachiger Ausländer oder ein Vilniusser? – Kuo nori būti: vokiškai kalbančiu svetimšaliu Vilniuje ar vilniečiu?

– Hmmm… vielleicht doch lieber ein Vilniusser – gal vis tiktai geriau vilniečiu. 

– Puiku, tad pasiskirstę vaidmenimis suvaidinkime situaciją. Tik prieš tai papildomai išmokime naujų žodžių ir junginių.

– Visų pirma, be abejonės, prireiks magiško žodžio: Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. 

– Richtig. O padėkoti reikėtų kaip?

– Vielen Dank. Danke schön. Danke. Danke für die Auskunft.

Die Auskunft – informacija

– Genau.

 

Rechts – dešinėje

Nach rechts – į dešinę

Links – kairėje

Nach links – į kairę

Geradeaus – tiesiai

Biegen – pasukti

Gehen – eiti

Wie komme ich dorthin?- Kaip man ten nueiti?

Wie komme ich zum Rathaus?- Kaip man nueiti iki Rotušės?

Wie komme ich zur Pilies-Straße?- Kaip man nueiti iki Pilies gatvės?

Die Seitenstraße – skersgatvis

Nehmen Sie bitte die erste/zweite Seitenstraße nach rechts/links.  – Įsukite į pirmąjį/antrąjį skersgatvį dešinėje/kairėje pusėje

Es ist nicht weit weg von hier. – Nuo čia jau netoli.

Nur ein Paar Schritte zu Fuß. – Tik keli žingsniai pėstute.

Zeigen – rodyti

Zeigen Sie mir bitte auf der Karte, wo ich jetzt bin. – Prašome man parodyti žemėlapyje, kur aš dabar esu.

Zuerst – iš pradžių

Dann – po to

Die Kathedrale – katedra

Die St.Annenkirche – Šv. Onos bažnyčia

Die Bernhardinerkirche – Bernardinų bažnyčia

Die Kirche – bažnyčia

Die Gasse – gatvė, gatvelė

Bin … gekommen – atvykau

Wollte – norėjau

– Regis, pakas. Dabar kurkime situaciją. Aš – vokietė, tu, Tomai – vietinis vilnietis. Situacija vyksta Vilniaus Katedros aikštėje – auf dem Kathedralenplatz.

– Esu pasirengęs – ich bin bereit.

– Hallo. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch?

– Ja, ein bisschen. Kann ich Ihnen helfen?

– Ich glaube, ja. Ich bin aus Berlin und spreche kein Litauisch. Nach Vilnius bin ich mit einer Reisegruppe gekommen. Heute Vormittag wollte ich durch die Stadt kurz allein laufen. Ich weiß jetzt aber nicht wohin…

– Wohin wollten Sie?

– Ich wollte die St. Annenkirche und die Bernhardinerkirche, dann auch noch die schöne Literatų gatvė, und zum Schluss noch das alte Rathaus von Vilnius sehen. Irgendwo dort im Radisson-Hotel muss ich dann um 12.30 (halb eins) mit meiner Gruppe zu Mittag essen. Können Sie mir bitte den Weg zeigen?

– Aber gern. Es ist nicht weit von hier. Nur ein Paar Schritte zu Fuß bis zu den Kirchen. 

– Zeigen Sie bitte auf der Karte, wo ich jetzt bin.

– Jetzt sind Sie auf dem Kathedralenplatz. Ich begleite Sie bis Anfang der Pilies-Straße.

Jetzt zeige ich Ihnen auch den Weg auf der Karte: gehen Sie jetzt geradeaus und nehmen Sie bitte dann diese erste Seitengasse nach links. Am Ende der Gasse stehen Sie direkt vor der Annenkirche und der Bernhardinerkirche dahinter. Auf dem Weg zur  Literatų-Gasse laufen Sie bitte dieselbe Straße ein wenig zurück, dann nach links. Hier biegen Sie nach rechts – da finden Sie die schmale Literatų-Gasse. Am Ende dieser Gasse erreichen Sie dann wieder die Pilies-Straße. Weiter  müssen Sie vielleicht nur noch 5-7 Minuten geradeaus gehen und dann sehen Sie das alte Rathaus im Klassizismusstil. Dahinten steht das Radisson-Hotel. 

– Vielen Dank. Die Erklärung war sehr klar. Sie sprechen sehr schönes Deutsch. Danke vielmals.

– Für nichts zu danken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in Vilnius. Alles Gute.

– Visiems pasiklydusiems linkiu sutikti tokių malonių miesto žinovų, kaip Tomas 🙂 Iki kitos pamokos – bis zum nächsten Unterricht. Tschüs.

– Bis nachher.

 

15 pamokaParašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...