13 pamoka


Sveiki, mieli studentai. Šioje pamokoje pasimokysime pasakoti apie savo darbotvarkę. Kadangi ankstesnėje pamokoje jau išmokome pasakyti, kiek yra valandų ir kiek valandų mums reikia atlikti kokį nors darbą, įtvirtinsime įsisavindami susijusią temą:

Was und wann mache ich tagsüber? – Ką aš veikiu per dieną ir kada?

Išmoksime įvairių veiksmažodžių, atsiminsime tuos, kurie keičia šaknyje balsį. Dešimtoje pamokoje jau mokėmės kelis tokius veiksmažodžius. Šiandien išmoksite daugiau veiksmažodžių su atskiriamaisiais priešdėliais.

– Va čia jau labai specifiška vokiška veiksmažodžių subtilybė: asmenuojant esamuoju ir paprastu būtuoju laiku nuo veiksmažodžio kamieno atsiskiria atskiriamasis priešdėlis ir nušoka į patį sakinio galą. Aišku, kad užsieniečiai pamiršta sakinio gale jį ir paminėti…

– Tomas, du bist gut informiert 🙂 Bet nenuteik pesimistiškai mūsų studentų.

– Das ist kein Pessimismus, das ist die Realität 🙂 Tai ne pesimizmas, tai – realybė.

 

Na, štai jau du nauji žodžiai mūsų žingeidiems mokiniams:

Der Pessimismus – pesimizmas

Die Realität – realybė

Bet grįžtame prie veiksmažodžių su priešdėliais. Šiek tiek teorijos, kad turėtumėte bendrą vaizdą. To paties kamieno veiksmažodžiai gali turėti įvairių priešdėlių, kurie dažnai keičia veiksmažodžio reikšmę. Tomai, ar galėtum pasakyti keletą veiksmažodžių pavyzdžių su vienodu kamienu.

– Hmmm, tuo pagalvosiu… Aha, jau atsiminiau:

Suchen – ieškoti

Besuchen – aplankyti

Versuchen – pabandyti

Aussuchen – išsirinkti

Aufsuchen – aplankyti, nueiti; surinkti

 

Ausgezeichnet – puiku. Arba pavyzdžiui, toks paprastas veiksmažodis stehen – stovėti. O su tuo pačiu kamienu steh- yra galybė kitų veiksmažodžių, kurių reikšmė geriausiu atveju panaši, bet kiek nutolusi nuo pradinės reikšmės, o kitais atvejais turi ir visiškai kitą reikšmę. Parinkime pavyzdžių. Tomai, jei tik kas ateis į galvą, sakyk.

– Vieną tai tikrai labai gerai žinau ir jo nelabai mėgstu, nes jis susijęs su kėlimusi ryte:

Aufstehen – keltis, atsikelti

Gerai. Taigi aufstehen viena iš kelių reikšmių yra keltis arba atsikelti. Kirčiuojame pirmą skiemenį, patį priešdėlį – ‘aufstehen.

Verstehen – suprasti, suvokti

Beje, kirčiuojame kaip girdite antrąjį skiemenį – ver’stehen, tai reiškia, kad priešdėlis ver- yra nekirčiuojamas. Veiksmažodžio bestehen, kuris kirčiuojamas taip pat antrajame skiemenyje, o ne priešdėlyje reikšmės yra kelios:

Bestehen – 1. išlaikyti (egzaminą) – eine Prüfung bestehen

  2. susidėti (iš ko – aus D. ) – meine Wohnung besteht aus 4 Zimmern

  3. primygtinai reikalauti ir kt. reikšmės

Vorstehen – išsišauti į priekį

Einstehen – garantuoti, laiduoti; atsilyginti (už kažką – für Akk.)

Abu pastarieji žodžiai kirčiuojami priešdėlyje.

– Galima, dar kelis prisiminiau.

Rufen – šaukti

Anrufen – paskambinti

Zurückrufen –1. atsiliepti, atsišaukti 2. vėl paskambinti (telefonu)

– Arba paimkime veiksmažodį, kurį jau senokai išmokome – ateiti, kaip bus vokiškai?

–  … kommen.

– Richtig. Prirankiosime visą galybę su tuo pačiu kamienu:

kommen

ankommen

herkommen

hinkommen

mitkommen

loskommen

auskommen

aufkommen

einkommen

nachkommen

vorkommen

vorbeikommen

wegkommen

zurückkommen

Visi ką tik išvardintieji veiksmažodžiai yra su atskiriamaisiais priešdėliais, kurie yra kirčiuojami.

– Tomai, ar žinai keletą veiksmažodžių su kamienu komm-, bet su neatskiriamuoju priešdėliu?

– Žinau, pvz.,

Bekommen – gauti

Entkommen – pasprukti, pabėgti

Verkommen – sunykti, nusmukti; sugęsti

Šiuose veiksmažodžiuose kirtis krenta ant antrojo skiemens, o ne ant priešdėlio, ar ne?

– Absolut richtig. Kokią išvadą reikėtų padaryti? Kaip manote?..

– Neatskiriamieji priešdėliai niekada nekirčiuojami. Atskiriamieji – visada kirčiuojami.

– Ja, so ist es – taip jau yra. Atskiriamųjų priešdėlių, yra labai nemažai, o neatskiriamųjų – nedaug, todėl mums jums reikėtų išmokti juos atmintinai.

– Aš moku tą priešdėlių eilėraštuką:

be-, ge-, er-, ver-, zer-, emp-, ent-, miss-.

– Sehr gut. Tai buvo neatskiriamieji priešdėliai, kuriuos išmokę žinosite, kad asmenuojant jie neatsiskiria nuo veiksmažodžių.

Dar keli kiti veiksmažodžių su neatskiriamaisiais priešdėliais pavyzdžiai:

Fallen – kristi;    gefallen – patikti

Kommen – ateiti;    bekommen – gauti

Zählen – skaičiuoti;    erzählen – pasakoti

Kaufen – pirkti;    verkaufen – parduoti

Stören – trukdyti;    zerstören – sunaikinti, sugriauti

Suchen – ieškoti;    besuchen – aplankyti

Fangen – gaudyti;    empfangen – sutikti, priimti (svečius)

– Tomai, kad mūsų besimokantieji neišsigąstų, kaip galėtume juos nuraminti, kad ne taip čia viskas sudėtinga, kaip atrodo?

– Hmmm… Turbūt, reikėtų pabrėžti, kad priešdėliai nors ir keičia pagrindinio veiksmažodžio reikšmes, bet nekeičia pagrindinių veiksmažodžių formų bei asmenavimo tipo. Ar teisingai pasakiau?

– Eine super Antwort. Zum Beispiel:

 

Ich komme, bekomme, entkomme

Du kommst, bekommst, entkommst

Er, sie, es  kommt, bekommt, entkommt

Wir kommen, bekommen, entkommen

Ihr kommt, bekommt, entkommt

Sie kommen, bekommen, entkommen

Ich kaufe und verkaufe

Du kaufst und verkaufst

Er, sie, es kauft und verkauft

Wir kaufen und verkaufen

Ihr kauft und verkauft

Sie kaufen und verkaufen

 

Sehr gute Beispiele – labai geri pavyzdžiai.

Gerai, visų dabar paprašysiu išvardyti mintinai išmoktus neatskiriamuosius priešdėlius. Priminsiu:

Be-, ge-, er-, ver-, zer-, emp-, ent-, miss-

Veiksmažodžių su atskiriamaisiais priešdėliais yra žymiai daugiau, nei veiksmažodžių su neatskiriamaisiais priešdėliais. Atskiriamieji priešdėliai visada kirčiuojami, asmenuojant atsiskiria nuo veiksmažodžio kamieno, bet atsiskiria tik pagrindiniame sakinyje ir tik esamajame, būtajame vientisiniame – vokiškai: Präteritum – laike ir liepiamojoje nuosakoje. Priešdėlis nušoka į sakinio galą. Tai tiek teorijos, o dabar pasipraktikuokime, kad vėliau galėtume kurti savo pasakojimą apie mūsų įprastą darbotvarkę.

Pasirinkime reikalingų veiksmažodžių ir junginių, pvz., šie labai pravers:

Aufstehen – keltis

Bei der Arbeit ankommen – atvykti, ateiti į darbą

Anrufen – paskambinti

Das Haus verlassen – išeiti iš namų

Einkaufen – apsipirkti

(Sich) anziehen – apsirengti

Zubereiten – gaminti maistą

Aufräumen – tvarkyti butą

Vorbereiten – paruošti

Feierabend machen – baigti dirbti (pasibaigus darbo dienai)

Frühstücken – pusryčiauti

Zu Mittag essen / zu Abend essen – valgyti pietus / vakarienę

Ins Bett gehen / schlafen gehen – eiti gulti

Spazieren gehen oder einen Spaziergang machen – eiti pasivaikščioti

Lesen – skaityti

Einschlafen – užmigti

Anfangen – pradėti

Fernsehen – žiūrėti televizorių

– Tai dabar reikėtų turbūt parodyti, kaip asmenuojant „šokinėja“ priešdėlis…

– Pademonstruojame. Imame tavo nemėgstamą veiksmažodį aufstehen. Nesuprantu, kodėl tu jo taip nemėgsti, juk atsikėlus prasideda nauja diena, nauji įspūdžiai, naujos pažintys – iš esmės tai juk ateitis.

– Viską aš labai mėgstu: ir naujas pažintis, ir įspūdžius, ir naujoves, bet … labai jau tingiu ryte keltis 🙂

– Manau, kad gultis reikėtų anksčiau, tai ryte mažiau kančios būtų. Vokiečiai net tokį priežodį turi:

Ein guter Tag fängt morgens an. – Gera diena prasideda ryte.

Visai netyčia pasitaikė veiksmažodis su atskiriamuoju priešdėliu: anfangen. Kaip matote, priešdėlis atsidūrė sakinio gale.

Gerai, paasmenuokime veiksmažodį aufstehen, o po to ir ką tik priežodyje paminėtąjį anfangen.

– Tomas, kannst du mir helfen?

– Aber natürlich. Kviečiu visus besimokančius ir besiklausančius asmenuoti kartu:

Ich stehe auf

Du stehst auf

Er, sie, es steht auf

Wir stehen auf

Ihr steht auf

Sie stehen auf

 

Sakinį papildykime, kad įsidėmėtume, kur atskiriamojo priešdėlio vieta.

Aš keliuosi anksti. – Ich stehe früh auf.

Tomas keliasi labai vėlai. – Tomas steht sehr spät auf.

– Na, ne taip jau vėlai ir keliuosi, maždaug apie 8 ar 9 ryte. – Na, ja, ich stehe ja nicht so spät auf, ungefähr um 8 oder 9 Uhr.

Klausimas visiems mūsų studentams:

Kada paprastai jūs keliatės? – Frage an Alle Lerner: wann stehen Sie gewöhnlich auf?

Atsakymą galite pradėti paprastai veiksniu, toliau turi eiti tarinys, po to – laiko aplinkybė. Arba atsakymą galite pradėti žodžiu gewöhnlich, po to – tarinys, veiksnys ir laiko aplinkybė, tik nepamirškite atskiriamojo priešdėlio

– Also, wann stehen Sie gewöhnlich auf?

 Ich stehe gewöhnlich um 6 Uhr auf. Arba: Gewöhnlich stehe ich sehr früh / sehr spät / um 8 Uhr auf / um 10 Uhr auf.

Richtig. Ankstesniuose pasakojimuose dažniausiai naudojome pirmąjį asmenį. Šiandien siūlyčiau kalbėti trečiuoju asmeniu, nes vienaskaitoje antrajame ir trečiajame asmenyje gali pakisti kai kurių veiksmažodžių šaknies balsė. Tikriausiai atsimenate veiksmažodžius, kuriuos mokėmės 11 pamokos pabaigoje:

fernsehen, lesen, treffen, nehmen, sprechen

Šiandien jie mums labai pravers. O kad būtų linksmiau, tą trečiąjį asmenį pavadinkime ponu Šmitu – Herr Schmidt – viena iš labiausiai paplitusių vokiškų pavardžių.

– Galima, aš pradėsiu? – Kann ich anfangen?

– Klar kannst du.

Herr Schmidt steht um 6 Uhr auf. Er duscht und zieht sich an (apsirengia). Dann frühstückt er um halb sieben. Um 7 Uhr verlässt er das Haus und geht zur Arbeit. Er ist Programmierer und arbeitet am Computer den ganzen Tag.

Ja, das stimmt.

Herr Schmidt arbeitet ab 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Seine Arbeit ist anstrengend. Um 12 Uhr macht er Pause und isst zu Mittag. Er isst mit seinen Kollegen zusammen und bespricht mit ihnen viele Alltags- und Berufsthemen. Um halb vier nachmittags trinkt er einen Kaffee. Um fünf Uhr oder halb sechs macht er Feierabend. Herr Schmidt geht noch in ein Geschäft und kauft ein. Zu Hause bereitet er sein Abendbrot zu, dann wäscht er das Geschirr ab. Später liest Tageszeitungen und sieht fern. Manchmal trifft er seine Freunde und geht in einen Bierkeller. Zurück nach Hause macht er einen Spaziergang. Ins Bett geht er gewöhnlich um 11 Uhr spät nachts. Er schläft sehr schnell ein.
Und morgen fängt wieder dieselbe Geschichte – o rytoj prasideda ta pati istorija 🙂

Kaip jums patiko mūsų sugalvoto pono Šmito darbo diena? Ar labai jau baisūs tie veiksmažodžiai su atskiriamaisiais priešdėliais? Manau, kad ne ir kad jūs jau apsipratote su vokiečių kalbos keistumais bei ypatumais ir jums patinka mokytis, o tiems, kam nelabai patinka, bet dėl tam tikrų priežasčių reikia mokytis, dar kartą sakau: vokiečių kalba yra labai turtinga, vaizdinga ir tuo pačiu metu labai konkreti kalba ir tikrai nė kiek nesudėtingesnė nei pavyzdžiui mūsų gimtoji lietuvių kalba 🙂

Pagal mūsų su Tomu sukurtą pasakojimą siūlau visiems pasiruošti savo pasakojimą apie kasdieninius darbus. Žodžių gavote pakankamai, išmokite asmenuoti pristatytus veiksmažodžius, sudaryti trumpesnius ar ilgesnius sakinius, nes tik taip tobulėsite.  Kaip visada, pasakojime yra ir keletas žodžių, kurių jums teks pasiieškoti žodynuose.

Prisiminiau vieną lakų posakį:

Wer will, der kann; wer nicht will, der muss. – Kas nori – tas gali,  kas nenori – tas privalo 🙂

– Atrodo, kad dar turėsime išmokti ir kelis modalinius veiksmažodžius?

– Taip, Tomai, tu esi teisus. – Du hast Recht. O gal žinai, kokius būtent modalinius veiksmažodžius?

– Iš pasakyto posakio sprendžiu, tai turėtų būti:

können, müssen, wollen

– Genau. Was weißt du über diese Modalverben?

– Recht viel – gana nemažai. Oi, žinau, žinau – privalau atsakyti pilnu sakiniu: Ich weiß recht viel. Vor allem – visų pirma, išvardyti veiksmažodžiai iš tikrųjų yra labai panašūs į atitinkamus angliškus veiksmažodžius:

Können – can

Müssen – must

Wollen – will

– Taip, visiškai tiksliai pastebėjai. Reikšmė irgi ta pati.

Können – galėti

Müssen – turėti, privalėti

Wollen – norėti

Modaliniais šiuos veiksmažodžius vadiname todėl, kad jie išreiškia galimumą, būtinybę, norą. Šie veiksmažodžiai asmenuojami netaisyklingai. Įsiminti reikėtų tik vienaskaitą, nes daugiskaitoje modaliniai asmenuojami kaip ir kiti veiksmažodžiai.

 ich kann  aš galiu
 du kannst  tu gali
 er, sie, es kann  jis, ji gali
 wir können  mes galime
 ihr könnt  jūs galite
 Sie, sie können  jie, jos gali, Jūs galite
 ich muss  aš privalau
 du musst  tu privalai
 er, sie, es muss  jis, ji privalo
 wir  müssen  mes privalome
 ihr müsst  jūs privalote
 Sie, sie müssen  jie, jos privalo, Jūs privalote
 ich will  aš noriu
 du willst  tu nori
 er, sie, es will  jis, ji, nori
 wir wollen  mes norime
 ihr wollt  jūs norite  
 Sie, sie wollen  jie, jos nori, Jūs norite

Modalinius veiksmažodžius vartosime gana dažnai su kitais veiksmažodžiais, pvz.,

Aš noriu greitai užmigti.- Ich will schnell einschlafen.

Tu nori dainuoti.- Du willst singen.

Ji dabar nori eiti pasivaikščioti.- Sie will jetzt spazieren gehen.

Jis labiau nori žiūrėti televizorių.- Er will lieber fernsehen.

Nori man papasakoti šią istoriją? – Willst du mir diese Geschichte erzählen?

Mes jau galime kalbėti vokiškai. – Wir können schon deutsch sprechen.

Jūs galite pagaminti vakarienę. – Ihr könnt das Abendessen zubereiten.

Kelintą valandą gali atvykti? – Um wieviel Uhr kannst du ankommen?

Kiek valandų dabar gali būti? – Wie spät kann es jetzt sein?

Tu privalai tuoj pat išeiti. – Du musst sofort weggehen.

Jis privalo geriau mokytis. – Er muss besser lernen.

Mes privalome rytoj sugrįžti. – Wir müssen morgen zurückkommen.

Aš privalau susipažinti su šiuo vyru. – Ich muss diesen Mann kennenlernen.

Išverstuose sakiniuose pabraukiau atskiriamuosius priešdėlius. Pasimokykite.

Pabaigai dar pasakysiu vieną linksmą posakį. – Zum Schluss sage ich noch ein lustiges Sprichwort:

Ein Kuss ist kein Muss – Bučinys nėra privalomas 🙂

Šis posakis pasitarnaus gerinant vokišką tartį. Patikrinsiu jūsų žinias: prašome pasakyti, ką reiškia dvigubas priebalsis? Kaip tariama balsė prieš dvigubą priebalsį?

– …trumpai.

Nepamirškite aspiruoti sprogstamojo priebalsio „K“: Ein Kuss ist kein Muss.

Tikriausiai nustebote, kodėl šiame posakyje Muss rašomas iš didžiosios raidės. Sudaiktavardintas veiksmažodis bus visada niekatrosios giminės ir bus rašomas iš didžiosios raidės

Das Muss – būtinybė

Das Müssen – būtinumas, privalėjimas

 

– Šia linksma gaidele baigdama tryliktąją vokiečių kalbos pamoką visiems siunčiu kuo geriausius linkėjimus ir linkiu smagiai mokytis vokiečių kalbos kartu su vokieciu24.lt. – Viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüs.

– Alles Gute. Bis dann.

 

14 pamokaParašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...