12 pamoka


– Guten Morgen, Tomas. Guten Morgen für Alle.

– Guten Morgen.

Šios pamokos tema yra laikas. Ne abstraktus, it smėlis tarp pirštų sprūstantis laikas ir dėl to nenuvaldomai bėgantis gyvenimas, apie kurį būtų galima ilgai ir romantiškai diskutuoti, o tikslus laikrodžio rodomas laikas – die Uhrzeit – ir su tuo susijusi leksika.

Tai dar vienas sudurtinis žodis, lietuviškai dabar sakome – dūrinys, kurį sudaro 2 žodžiai:

Die Uhr – laikrodis (daugiskaita: die Uhren)

Die Zeit – laikas (daugiskaita: die Zeiten)

Pastarasis žodis jau jums yra žinomas iš dešimtosios pamokos, kurioje  mokėmės metų laikų ir kitų su laiko matavimu susijusių pavadinimų. Pasikartokime juos.

Vokiečiai turi puikų priežodį:

Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. – Kartojimas – tai išminties motina. / Kartojimas – mokslo motina.

Tikiuosi, kad jums neatsibodo mano pamokose pateikiami priežodžiai – tautos išminties perliukai?

Dabar patikrinkime, ar gerai atsimenate su laiku susijusius žodžius ir išsireiškimus. Aš paklausiu lietuviškai, jūs atsakysite, o Tomas, kaip jau esame įpratę, po kelių sekundžių pasufleruos teisingą atsakymą (daiktavardžio vienaskaitos ir daugiskaitos formą):

Metai – das Jahr (die Jahre)

Metų laikas – die Jahreszeit (die Jahreszeiten)

Pavasaris – der Frühling (die Frühlinge)

Vasara – der Sommer (die Sommer)

Ruduo – der Herbst (die Herbste)

Žiema – der Winter (die Winter)

Prašome išvardinti metų mėnesių pavadinimus! – Nennen Sie die Jahresmonate, bitte!

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember.

Savaitė  – Die Woche (die Wochen)

Savaitgalis – Das Wochenende (die Wochenenden)

Diena – Der Tag (die Tage)

Savaitės diena – Der Wochentag (die Wochentage)

Nennen Sie bitte die Wochentage! – Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

Valanda – Die Stunde (die Stunden)

Minute – Die Minute (die Minuten)

Sekundė – Die Sekunde (die Sekunden)

Mums beliko pakartoti dienos atkarpas:

Rytas – der Morgen (die Morgen)

Priešpietė – der Vormittag (die Vormittage)

Pietūs/vidurdienis – der Mittag (die Mittage)

Popietė – der Nachmittag (die Nachmittage)

Vakaras – der Abend (die Abende)

Naktis – die Nacht (die Nächte)

Vidurnaktis – die Mitternacht (die Mitternächte)

– Laura, mes neminėjome ir žodžio para.

– Ačiū, Tomai. Vokiečių kalboje nėra tokio žodžio atitikmens. Jei vokiečiai nori pasakyti, kad dirba visą parą, sako:

Ich arbeite Tag und Nacht – Dirbu dieną ir naktį.

Das 24-Stunden-Service – jei kokios nors paslaugos teikiamos visą parą

– Nors nelabai norėčiau taip ilgai dirbti. Bet visą parą pamiegoti retkarčiais, ypač po egzaminų, būtų puiku.

Ich schlafe Tag und Nacht. – Miegu visą parą.

– Teisingai. Tomai, tau patinka visą parą veikiančios parduotuvės, vaistinės?

– Taip, tokios paslaugos be galo patogios. Das 24-Stunden-Service ist sehr bequem.

– Bet juk tada kiti žmonės dirba labai ilgai, net ir visą parą: ligoninėse, parduotuvėse, automobilių servisuose ir kitur…

– Tu teisi, labai sunku dirbantiems visą parą…

Išmoksime pateikti klausimą:

– Wie lange arbeitet ein 24-Stunden-Servise? – Kaip ilgai dirba visą parą veikiantis servisas?

– Ein 24-Stunden-Service arbeitet Tag und Nacht.

– Arba: Ein 24-Stunden-Service arbeitet 24 Stunden.

– Wie lange arbeitet eine 24-Stunden-Apotheke? Antworte, bitte!

– Eine 24-Stunden-Apotheke arbeitet Tag und Nacht.

 

– Wie lange arbeiten die meisten Menschen?

– Die meisten Menschen arbeiten 8 Stunden pro Tag.

 

Ja, richtig. Dabar klausiu mūsų besimokančiųjų:

– Wie lange arbeiten die meisten Menschen pro Woche? – Kiek valandų dauguma žmonių dirba per savaitę?

– Die meisten Menschen arbeiten 40 Stunden pro Woche.

– Und wie lange arbeiten dann die meisten Menschen pro Monat?

– Die meisten Menschen arbeiten 160 Stunden pro Monat.

Dabar klausiu kiekvieno atskirai:

Wie lange arbeiten Sie pro Tag? – Ich arbeite 8/10/12 Stunden pro Tag.

Wie lange arbeiten Sie pro Woche? – Ich arbeiten 40/50/60 Stunden pro Woche.

Wie lange arbeiten Sie pro Tag? – Ich arbeite 160/200/240 Stunden pro Monat.

Prisiminkime prabėgusias atostogas. Primenu: atostogos studentams – vokiškai bus die Ferien, dirbančiųjų žmonių atostogos – der Urlaub. Su tuo susijęs kitas mano klausimas:

– Tomas, wie lange dauern deine Ferien?

– Meine Ferien dauern 2 Monate. Laura, wie lange dauert dein Urlaub?

– Mein Urlaub dauert 4 Wochen oder 28 Kalendertage.

Klausimas mūsų besimokantiesiems:

Wie lange dauert Ihr Urlaub? Wie lange dauern Ihre Ferien?

Mein Urlaub dauert … Kalendertage / … Wochen. / Meine Feriendauern … Tage / … Monate.

 

Wie lange? – Kaip ilgai?

Wie oft? – Kaip dažnai?

– Tomas, wie oft trinkst du täglich (kasdien) Kaffee?

– Meistens dreimal. – Dažniausiai triskart.

– Bitte eine volle Antwort!

– Entschuldigung, täglich trinke ich gewöhnlich (paprastai) dreimal Kaffee am Tage.

Danke für eine richtige Antwort. Kai mokėmės skaitvardžių, mokėmės vadinamųjų kiekinių ir kelintinių. Pats laikas išmokti ir kartotinių skaitvardžių, lietuviškai tai būtų dukart, triskart, penkiskart ir pan.

Prie kiekinio vokiško skaitvardžio pridėję priesagą -mal  gauname reikalingą kartotinį skaitvardį.

Einmal – vieną kartą, vienąsyk

Zweimal – dukart, dusyk

Dreimal – triskart, tris kartus

Viermal – keturis kartus

Fünfmal – penkis kartus

Sechsmal – šešis kartus

Siebenmal – septynis kartus

Achtmal – aštuonis kartus

Neunmal – devynis kartus

Zehnmal – dešimt kartų

Elfmal – vienuolika kartų

Zwölfmal – dvylika kartų

Dreizehnmal – trylika kartų

Zwanzigmal – dvidešimt kartų

Neunundzwanzigmal – dvidešimt devynis kartus

Fünfzigmal – penkiasdešimt kartų

Hundertmal – šimtą kartų

Paklausiu mūsų virtualių studentų, kiek kartų per dieną jie geria kavos?

– Wie oft trinken Sie täglich Kaffee?

– Täglich trinke ich meistens drei-/vier-/sechs/zehnmal Kaffee.

Täglich – kasdien, kasdieninis

Wöchentlich – kas savaitę, (kas)savaitinis

Monatlich – kas mėnesį, mėnesinis

Jährlich – kasmet, kasmetinis

Stündlich – kas valandą, valandinis

Yra ir minutlich arba minütlich, taip pat ir sekundlich, bet jie nėra plačiai vartojami: kas vyksta tokiu dažnu ritmu, dažniausiai išreiškiama taip:

Jede Minute  – kiekvieną minutę

Jede Sekunde – kiekvieną sekundę

Kitas klausimas:

– Tomas, wie oft gehst du monatlich ins Theater?

– Ins Theater gehe ich gewöhnlich einmal monatlich.

Arba

– Ins Theater gehe ich einmal in 3 Monaten/ zweimal im Jahr.

 

Ar nemanai, kad daug kas gal ir dažniau eina į teatrą?

Oft – dažnai, dažnas

Selten – retai, retas

Nie, niemals – niekada

Immer – visada

Regelmäßig – reguliariai

Ab und zu (sinonimas = manchmal) – retsykiais

Keli papildomi žodeliai, kurie jūsų sakiniams suteiks papildomų prasminių spalvų:

Recht – gana

Nur – tik(tai)

Sogar – net(gi)

Überhaupt – apskritai

Fast – beveik

Taigi, jei į klausimą norite atsakyti nelabai konkrečiai, galite atsakyti taip:

Į teatrą einu gana dažnai. – Ins Theater gehe ich recht oft.

Į teatrą einu gana retai. – Ins Theater gehe ich recht selten.

Į teatrą einu tik retkarčiais. – Ins Theater gehe ich nur ab und zu.

Į teatrą visiškai nevaikštau. – Ins Theater gehe ich überhaupt nicht.

Į teatrą einu net du kartus per savaitę. – Ins Theater gehe ich sogar zweimal wöchentlich.

Į teatrą beveik nevaikštau. – Ins Theater gehe ich fast nie.

Vietoje teatro galite vartoti kitus žodžius. Priminsiu keletą, kuriuos vartojame su tuo pačiu prielinksniu ins:

ins  = in + das: ins Kino, ins Museum, ins Restaurant, ins Café

Visi šie daiktavardžiai yra niekatrosios giminės.

Į naktinį klubą – in den Nachtklub

Į alinę – in den Bierkeller / in die Bierstube

Į diskoteką – in die Disco / in die Tanzbar

Daug galimybių praleisti laiką ir susitarti su draugais, kada konkrečiai eisime. Kaip reikėtų paklausti?

– Tomai, weisst du das?

– Ich glaube schon…

Wann gehen wir ins Theater?

Wann gehen wir ins Restaurant?

Wann gehen wir ins Café?

Wann gehen wir in den Bierkeller?

Wann gehen wir in den Nachtklub?

Wann gehen wir in die Tanzbar?

Wann gehen wir in die Disco?

Priartėjome prie konkretaus laiko, kuriam paklausti vartojamas klausiamasis žodelis wann?

– Tomas, wann gehst du in die Nachtklubs?

– Gewöhnlich spät abends.

– Antworte bitte mit einem vollständigen Satz!

– Oh, Entschuldigung… In den Nachtklub gehe ich gewöhnlich spät abends.

– Um wie viel Uhr abends?

– Erst um 9 Uhr.

– Warum erst um 9 Uhr abends? Warum nicht um 7 oder 8 Uhr abends?

– Das Programm beginnt erst ab 9 oder 10 Uhr.

– Sehr interessant.

Manau, visi supratote mūsų dialogą. Ir išgirdote bei pamatėte naują klausimą:

Um wieviel Uhr? – Kelintą valandą?

Bet pamokos pradžioje kai kalbėjome, kaip ilgai kas dirba, minėjai, kad valanda vokiškai bus die Stunde. O štai dar vienas žodis, kurio reikšmė taip pat valanda – die Uhr.

Teisingai. Die Uhr turi kelias reikšmes, visų pirma, tai laikrodžio rodomas laikas – valanda, daugiskaitos formos nėra. Tai, kai norime pasakyti, kiek dabar valandų, sakome taip:

Um ein Uhr, um acht Uhr, um zehn Uhr; um 20 Uhr, um 23 Uhr ir pan.

Kaip matote, ar pirmą, ar 23-ią valandą, vartojame tą pačią vienaskaitos formą – Uhr.

Bet yra ir kita žodžio die Uhr reikšmė – laikrodis. Ir šiuo atveju, be abejonės, yra ir daugiskaitos forma: die Uhren.

Sugrįždama prie tavo klausimo noriu patikslinti du vokiškus žodžius, kaip minėjau die Uhr yra tikslus laikrodžio rodomas faktinis laikas (valandos), o die Stunde – tai laiko trukmė. Kad būtų aiškiau, paklausiu visų:

– Kelintą valandą mokyklose prasideda pamokos – Um wie viel Uhr beginnt der Schulunterricht?

– Visi žino: aštuntą valandą ryte – um acht Uhr morgens.

– Gut. Wie lange dauert täglich der Schulunterricht?

– Gewöhnlich 6-7 Stunden.

– Genau! Um wie viel Uhr morgens verlässt du das Haus? – Kada ryte išeini iš namų?

– Das Haus verlasse ich um acht Uhr.

– Wie viel Stunden bist du an der Universität?

– An der Universität bin ich bis zu 8 Stunden. – Universitete būnu iki 8 valandos.

Dabar paklausiu visų:

– Um wie viel Uhr verlassen Sie morgens das Haus?
– Das Haus verlasse ich um … Uhr.

– Wie lange arbeiten Sie?
– Ich arbeite bis zu 8/10/12 Stunden täglich.

Galime paklausti ir kiek kitaip:

Wie viel Uhr haben wir jetzt? – Kiek dabar turime valandų? (pažodžiui)

Ir dar vienas klasikinis tradicinis klausimas, panašus į anglišką klausimą: How late is now?

Wie spät ist es jetzt?

Tai kiek dabar laiko ar kiek valandų, vokiškai galime klausti trimis variantais:

  1. Um wie viel Uhr ist es jetzt? Arba paprasčiau: Wie viel Uhr ist es jetzt?

  2. Wie viel Uhr haben wir jetzt?

  3. Wie spät ist es jetzt?

Taip. Jei klausite kokio nors nepažįstamo gatvėje, pridėkite mandagųjį žodelį Entschuldigung ir naudokite trečiąjį klausimo variantą:

– Entschuldigung, wie spät ist es jetzt?

– Jetzt ist es um elf Uhr / um ein Uhr / um zwei Uhr / um fünf Uhr…

Žinau, kad sakant laiką nėra būtina kiekvieną kartą kartoti žodį Uhr, lyg ir užtenka pasakyti:

Es ist elf / es ist eins / es ist zwei / es ist fünf…

Teisingai. Šnekamojoje kalboje ir lietuviai tiesiog trumpai sako: dabar pirma, antra, penkta, šešta (suprask, valanda) arba dvi, penkios, šešios, aštuonios, dešimt (suprask, valandos (-ų)). Vokiečiai taip pat  trumpina. Turiu pridurti, kad šnekamojoje kalboje žmonės valandas dažniausiai skaičiuoja nuo 1 iki 12, o laiką pranešant oficialiai per radiją ar televiziją, valandos vardijamos nuo 0 iki 24.

– Laura, dar reikėtų visus pamokyti, kaip pasakyti ne tik pilnas valandas, bet ir pusines bei su visomis minutėmis.

– Nichts Besonderes und Schwieriges – nieko ypatingo ir sudėtingo.

Pusinės valandos sudaromos taip kaip ir lietuviškai:

Pusė pirmos – halb eins

Pusė antros – halb zwei

Pusė keturių – halb vier

Pusė šeštos – halb sechs

Pusė devynių – halb neun

Iki pilnos valandos likusios minutės sakomos taip:

6.40 – zwanzig Minuten vor sieben

Vor – prieš

6.20 – zwanzig Minuten nach sechs

Nach – po

Turiu pasakyti, kad galite nesakyti žodžio Minuten, tiesiog praleiskite šį žodį, taigi:

6.40 – zwanzig vor sieben

6.20 – zwanzig nach sechs

Tikrai paprasta. Bet žinau, kad vokiečiai mėgsta laiką skaičiuoti ketvirčiais valandos ir pasako gana sudėtingai.

Eine viertel Stunde – ketvirtis valandos

Viertel acht – ketvirtis aštuntos

Dreiviertel acht – trys ketvirčiai aštuntos (tai yra be 15 minučių aštunta).

Halb acht – pusė aštuonių

Bet oficialiai valandos skaičiuojamos, kaip jau minėjau, nuo 0 iki 24 val. Per televiziją, radiją, traukinių stotyse ar aerouostuose išgirsite taip:

17.20 – siebzehn Uhr zwanzig

22.45 – zweiundzwanzig Uhr fünfundvierzig

23.50 – dreiundzwanzig  Uhr fünfzig

Pasipraktikuokime keliais būdais: Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? Oficialiai (kelionių biuruose, aerouostuose, geležinkelio stotyse, radijuje…):

17.15 – (Es ist) siebzehn Uhr fünfzehn.

21.35 – (Es ist) einundzwanzig Uhr fünfunddreißig.

00.20 – (Es ist) null Uhr zwanzig.

02.30 – (Es ist) zwei Uhr dreißig.

Šnekamoji kalba:

5.15 – (Es ist) viertel sechs arba viertel nach fünf.

3.30 – (Es ist) halb vier.

11.45 – (Es ist) dreiviertel zwölf arba viertel vor zwölf.

7.55 – (Es ist) fünf vor acht.

15.05 – (Es ist) fünf nach drei.

– Tomas, wie spät ist jetzt?

– Viertel vor acht.

– Schon recht spät. Morgen müssen wir wieder früh aufstehen. Ich glaube, es reicht für heute.

Pabaigai pasiūlysiu išmokti trumpą ir aiškią vokišką patarlę:

Alles hat seine Zeit – Viskam savo laikas.

– Mach’s gut, Tomas. Eine schöne Zeit noch für Alle.

– Tschüs und alles Gute.      

 

13 pamoka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...