10 pamoka


– Hallo, liebe Deutschlerner und Zuhörer. Ich hoffe, alle sind wohlauf und gut gelaunt.

– Hallo für alle.

Mes su Tomu šiandien jums pristatome dešimtąją pamoką. O atrodo ką tik pradėjome. Jūs jau nemažai išmokote. Lietuviškai sakome: gera pradžia pusė darbo. Visiškai panašiai mąsto ir sako vokiečiai: Guter Anfang ist halbe Arbeit.

Tikra tiesa: Guter Anfang ist halbe Arbeit. Atkreipiu dėmesį į būdvardžius, bent jau vieną, kurį tikrai žinote: populiarųjį gut. Tad kodėl šiame priežodyje naudojama forma guter ir kodėl nėra  artikelio?

Galiu atsakyti. Gut, kaip ir kitas būdvardis halb, kuris lietuviškai reiškia pusė, pusinis įgauna artikelio galūnes, šiuo atveju vienaskaitos vardininko galūnę, vienas – guter – vyriškosios giminės artikelio der galūnė, o kitas – halbe – moteriškosios giminės artikelio die galūnę. O patarlėse ir posakiuose daiktavardžiai vartojami be artikelių.

Du hast Recht. Be to, ta pačia proga prisiminkime dar vieną labai panašų posakį, kurį jau rodos išmokome anksčiau: Aller Anfang ist schwer – Bet kuri pradžia yra sunki.

Aller čia reikėtų suprasti ne kaip visi, o kaip kiekviena, bet kuri. Tikriausiai ir čia pastebėjote, kad aller forma turi vyriškosios giminės artikelio galūnę.

Der Anfang – Pradžia

 

Manau, kad iš mūsų turiningos įžangos akylieji mūsų studentai suprato, kad teks kalbėti apie vokiškus artikelius ir jų linksniavimą.

Taip, tai svarbu, nes vokiečių kalboje daiktavardžiai, bent jau vienaskaitoje, išskyrus vyriškosios ir niekatrosios giminės daiktavardžius, linksniuojant negauna jokių galūnių, kaip kad mūsų gimtojoje lietuvių kalboje ar rusų kalboje, jei mūsų klausosi tie studentai, kurių gimtoji kalba yra rusų. Vokiečių kalboje linksniuojami artikeliai ar juos pakeičiantys savybiniai įvardžiai, kuriuos mes jau išmokome ankstesnėje pamokoje, primenu: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr ir neigiamasis įvardis: keine/keine arba parodomieji įvardžiai, kuriuos šiandien dar išmoksime.

Savo bendramoksliams priminsiu, kad parodomieji įvardžiai lietuviškai bus tokie:

šis, ši/šitas, šita – dieser, dieses, diese

daugiskaitos forma  šie/šitie – diese, jener, jenes, jene

daugiskaita jene – tas, anas/ta, ana/ tie, anie

Kaip matote pasirinkti reikia tik pagal daiktavardžio giminę.

Absolut richtig. Tad naujus daiktavardžius visada mokomės su jo artikeliu, o kai reikia, vietoje artikelio vartojame atitinkamos giminės ir atitinkamo skaičiaus savybinį ar parodomąjį įvardį.

Dabar pristatau artikelius ir juos pakeičiančius įvardžius pagal giminę ir skaičių.

Singular – vienaskaita, Nominativ – vardininkas

Vyriškoji giminė: der; dieser, jener; mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr

Niekatroji giminė: das; dieses, jenes; mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr

Moteriškoji giminė: die; diese, jene; meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre/Ihre

Plural – daugiskaita, Nominativ – vardininkas

Die; diese, jene; meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre/Ihre

Visoms giminėms vienodai. Beje, sutampa su vienaskaitos moteriškosios giminės forma.

Manau, kad artikelius jau tikrai atsimenate, išmokote ir savybinius įvardžius.

Dieser – šitas, šis (su vyriškosios giminės daiktavardžiu)

Dieses – šis, šitas (su niekatrosios giminės daiktavardžiu)

Diese – šita, ši (su moteriškosios giminės daiktavardžiu)

Diese – šitie, šie

Jener – tas, anas (su vyriškosios giminės daiktavardžiu)

Jenes – tas, anas (su niekatrosios giminės daiktavardžiu)

Jene – ta, ana (su moteriškosios giminės daiktavardžiu)

Jene – tie, anie

die Familie

diese Familie – ši šeima, jene Familie – ta/ana šeima

das Haus

dieses Haus – šis namas, jenes Haus – tas namas

die Wohnung

diese Wohnung – šis butas, jene Wohnung – tas butas

die Kinder

diese Kinder – šie vaikai, jene Kinder – tie vaikai

Sodas – der Garten

Šis sodas – dieser Garten

Tas/anas sodas – jener Garten

Garažas – die Garage

Šis garažas – diese Garage

Tas/anas garažas – jene Garage

Automobilis – das Auto

Šis automobilis – dieses Auto

Tas/anas automobilis – jenes Auto

Darbo kambarys – das Arbeitszimmer

Šis darbo kambarys – dieses Arbeitszimmer

Tas/anas kambarys – jenes Arbeitszimmer

Virtuvė – die Küche

Ši virtuvė – diese Küche

Tos virtuvės – jene Küchen

Šaldytuvas – der Kühlschrank

Šis šaldytuvas – dieser Kühlschrank

Tie šaldytuvai – jene Kühlschränke

Puikiai padirbėjome ir netgi pakartojome ankstesnės pamokos daiktavardžius 🙂

Singular

 Maskulinum  Femininum  Neutrum
 Nominativ: wer, was  der Mann  die Frau  das Kind
 Genitiv: wessen  des Mannes  der Frau  des Kindes
 Dativ: wem  dem Mann  der Frau  dem Kind
 Akkusativ: wen, was  den Mann  die Frau  das Kind

Plural

 Maskulinum     Femininum  Neutrum
 Nominativ  die Männer  die Frauen  die Kinder
 Genitiv  der Männer   der Frauen  der Kinder
 Dativ  den Männern  den Frauen  den Kindern
 Akkusativ  die Männer  die Frauen  die Kinder

Matote ir girdite tik keturis linksnius.

Der Kasus – linksnis

Der Nominativ – vardininkas, atsako į klausimą kas – was, wer

Der Genitiv – kilmininkas, atsako į klausimą ko, kieno – wessen

Der Dativ – naudininkas, atsako į klausimą kam – wem

Der Akkusativ – galininkas, atsako į klausimą ką – wen, was

Kodėl vokiečių kalboje vardininkas ir galininkas turi dvigubus klausimus?

Todėl, kad klausimas wer yra skirtas klausti apie asmenis, rusiškas atitikmuo yra kto.

Wer ist das? – Kas čia?

Das ist mein Freund. Das ist meine Schwester.

O klausimas was skirtas klausti apie daiktus ir reiškinius, rusiškas atitikmuo yra čto?

Was ist das?

Das ist sein Auto. – Tai jo automobilis. Das ist meine Uhr. – Tai mano laikrodis.

Galininke atitinkamai klausiame apie asmenį:

Ką matai – Wen siehst du? – Ich sehe meinen Freund.

Was siehst du? – Ich sehe sein Auto.

Skirtinguose linksniuose, išskyrus kilmininką – Genitiv, kausimų galūnės iš esmės sutampa su vyriškosios ir niekatrosios giminės artikelių galūnėmis

 Nominativ  wer – der  was – das
 Dativ  wem – dem
 Akkusativ  wen – den  was – das

Lentelės viršuje matote kelis naujus žodžius, taip pat kilusius iš lotynų kalbos. Kaip jau įprasta, pateikiu ir daugiskaitos formą.

Das Maskulinum, die Maskulina – vyriškosios giminės daiktavardis

Das Neutrum, die Neutra – niekatrosios giminės daiktavardis

Das Feminimum, die Feminina – moteriškosios giminės daiktavardis

Sugrįžkime prie linksniuojamų daiktavardžių. Iš pradžių panagrinėkime vyriškosios ir niekatrosios giminės artikelių ir daiktavardžių vienaskaitą. Abiejų giminių kilmininkas ir galininkas – Genitiv und Akkusativ – sutampa. Pažvelkite ar pasiklausykite (abi veiklos rūšys vienu metu būtų tiesiog idealu – žiūrėti ir klausytis 🙂

 Maskulinum          Neutrum
 Nominativ: wer, was  der Mann  das Kind
 Genitiv: wessen  des Mannes  des Kindes
 Dativ: wem  dem Mann  dem Kind
 Akkusativ: wen, was  den Mann  das Kind

Vyriškosios ir niekatrosios giminės daiktavardžiai galūnę –es (kitais atvejais bus tik –s) gauna tik kilmininke.

Moteriškosios giminės artikelio ir daiktavardžio linksniavimas dar paprastesnis:

 Femininum
 Nominativ  die Frau
 Genitiv  der Frau
 Dativ  der Frau
 Akkusativ  die Frau

Sutampa moteriškosios giminės daiktavardžio vardininkas su galininku – Nominativ mit Akkusativ ir kilmininkas su naudininku – Genitiv mit Dativ.

 

– Mielieji, palinksniuokite su Tomu.

– Sehr gerne – su malonumu. Kai mokėmės mokykloje, buvau išmokęs moteriškosios giminės artikelio linksniavimą: die – der – der – die.  Die – der – der – die.

Dabar šiek tiek pasilinksminsime su greitakalbėmis:) po to įveiksime daugiskaitos linksniavimą, kai artikelis visoms giminėms bus vienodas ir reikės tik žinoti daiktavardžių daugiskaitos galūnes bei įsiminti vieną taisyklę. Bet apie tai po kelių minučių.

– Laura, kiek iš tikrųjų yra tų greitakalbių ir visokių priežodžių? Lietuviškai tai žinau tik vieną greitakalbę su šešiomis žąsimis ir žąsyčiais.

– Vokiečių kalboje jų labai daug, Tomai. Neišsemiami aruodai. Bet mums tik smagiau dėl to, ar ne? Ir mūsų tarimas gerėja ne dienomis, o valandomis. Šiai dienai suradau dvi smagias greitakalbes, vokiškai jos vadinasi ..?

– … Zungenbrecher, der Zungenbrecher  – liežuvlaužis, vienu žodžiu.

Viena greitakalbė skirta minkštajam -ich lavinti, kaip žodyje der Chirurg. Prašome pasiklausyti:

Chinesisches Schüsselchen, chinesisches Schüsselchen, chinesisches Schüsselchen

Žodį chinesisch turėtumėte atsiminti iš pamokos apie šalis ir kalbas. Taip, taip – šis žodis verčiamas kinų arba kiniškas, o das Schüsselchen reiškia dubenėlis.

Smagu, ar ne? Liežuvis painiojasi ir kai kada net ir patyrę germanistai – kalbos žinovai – ir suklysta, ir suvelia tarimą. Tačiau stenkimės aiškiai artikuliuoti balses ir priebalses. Bandykite vieni ir be mūsų.

Dabar dar viena greitakalbė su garsu (vokiška Z raidė) ir sprogstamaisiais priebalsiais.

Hören Sie bitte zu – Pasiklausykite

Schwarze Katzen kratzen mit schwarzen Tatzen. – Juodos katės draskosi juodomis letenėlėmis.

Die Katze, die Katzen – katė

Schwarz – juodas

Die Tatze, die Tatzen – letena

Pabandysiu ištarti šią greitakalbę ir aš. Žinau, kad reikia stipriai aspiruoti priebalsius k ir t, nes jie yra vadinamieji sprogstamieji priebalsiai. Bandome visi kartu.

Dabar sugrįžtame prie artikelio ir daiktavardžių linksniavimo daugiskaitoje.

Plural

 Maskulinum  Femininum  Neutrum
 Nominativ  die Männer  die Frauen  die Kinder
 Genitiv  der Männer  der Frauen  der Kinder
 Dativ  den Männern   den Frauen  den Kindern
 Akkusativ  die Männer  die Frauen   die Kinder

Ką pastebėjote?

Visoms giminėms vienodas artikelis ir linksniuojamas taip: die der den die.

Richtig. Ir dar viena ypatybė – daugiskaitos naudininko linksnyje daiktavardžių galūnėje atsiranda papildoma -n. Bet tik tada, jei daugiskaitos galūnėje jau nėra n. Tuo atveju, kai daugiskaitos galūnė baigiasi -(e)n, pvz., moterys – die Frauen, butai – die Wohnungen, die Katzen, daugiskaitos naudininkas antros papildomos n negauna.

Gute Arbeit. Šauniai padirbėjome.

Iš karto užduosiu namų darbą: pagal duotus pavyzdžius vienaskaitoje ir daugiskaitoje išlinksniuokite šiuos daiktavardžius: die Mutter, der Vater, das Haus.

Visų daiktavardžių daugiskaitos formą jau turėtumėte žinoti. Jei neprisimenate, žvilgtelėkite į ankstesnes pamokas. Na, gerai jau, šį kartą Tomas dar pasufleruos:

die Mütter, die Väter, die Häuser

Viel Spaß beim Deklinieren. Linkiu maloniai palinksniuoti.

Šioje pamokoje mums dar reikia išmokti, kaip vokiškai bus metų laikai, mėnesiai, savaitės dienos ir kiti su laiku susiję svarbūs junginiai.

Metų laikas, metų laikai – die Jahreszeit, die Jahreszeiten

Das Jahr, die Jahre – metai (vokiečių kalboje šis žodis turi ir vienaskaitą, ir daugiskaitą)

Die Zeit, die Zeiten – laikas

– Welche Jahreszeiten kennst du, Tomas?

– Ich kenne folgende Jahreszeiten – Žinau šiuos (folgend – sekantis, šis, toks) metų laikus:

Der Frühling – pavasaris

Der Sommer – vasara

Der Herbst – ruduo

Der Winter – žiema

Absolut richtig. Wiederholen Sie, bitte, mit mir zusammen.

Jei šiuos daiktavardžius panaudosime su prielinksniu im, gausime

Im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter – pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą

Wie heißen die Monate?

Der Monat – mėnuo

Die Monate – mėnesiai

Das Jahr hat zwölf Monate:

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Visi mėnesiai yra vyriškosios giminės – artikelis der.

Ausgezeichnet. Im Januar, im Februar, im März, im April, im Mai, im Juni, im Juli, im August, im September, im Oktober, im November, im Dezember.

– Wann hast du deine Ferien, Tomas?

Die Ferien – atostogos (studentų, mokinių)

– Meine Ferien sind im Sommer, im Juli und August. Und wann hast du deinen Urlaub?

Der Urlaub – atostogos (dirbančiųjų žmonių)

Atkreipkite dėmesį, kad panaudojome galininko – Akkusativ – linksnyje.

– Meinen Urlaub habe ich im Frühling und im Sommer.

– Wie heißen die Wochentage auf Deutsch?

Die Woche, die Wochen – savaitė

Der Tag, die Tage – diena

Der Wochentag, die Wochentage – savaitės diena

– Die Wochentage heißen:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

Visos savaitės dienos yra vyriškosios giminės, artikelis der.

Vardinant mėnesius ir savaitės dienas, artikelio vartoti nereikia. Bet, jei norime pasakyti, kokią dieną susitinkame su draugais, sakome:

Am Montag / am Dienstag / am Mittwoch / am Donnerstag / am Freitag / am Samstag / am Sonntag treffe ich meine Freunde.

Prielinksnis am gaunamas susiliejus an plius dem: am = an+dem

Das Wochenende – savaitgalis

Am Wochenende – savaitgalį

Wir wiederholen alle zusammen am Montag / am Dienstag / am Mittwoch / am Donnerstag / am Freitag / am Samstag / am Sonntag / am Wochenende.

Tęsiant susitikimų laiko temą, turiu pasakyti, kad susitikti galima ne tik savaitgalį, bet ir tam tikru paros metu

am Morgen – ryte

am Vormittag – priešpiet

am Nachmittag – popiet

am Abend – vakare

in der Nacht – naktį

Teisingai. Pasinagrinėjame ką tik pasakytus žodžius, kartokite su manimi:

Der Morgen – rytas

Der Vormittag – priešpietis

Der Nachmittag – popietis

Der Abend – vakaras

Die Nacht – naktis

Dabar dar norėčiau papildyti tavo prieš tai vardintus žodžius, reiškiančius paros metą.

Jei am Morgen – ryte, reiškia vieną rytą, tuomet tai, kas vyksta dažnai rytais – morgens ir pan., vardinu toliau:

 Am Morgen – ryte  Morgens – rytais
 Am Vormittag – priešpiet  Vormittags – priešpiet(ėmis)
 Am Nachmittag – popiet  Nachmittags – popiet(ėmis)
 Am Abend – vakare  Abends – vakarais
 In der Nacht – naktį  Nachts – naktimis

Die Stunde, die Stunden – valanda

Die Minute, die Minuten – minutė

Die Sekunde, die Sekunden – sekundė

Ta proga prisiminiau labai tinkamą priežodį:

Kommt Zeit, kommt Rat. – Pagyvensim – pamatysim.

– Tschüß für heute.

 Einen schönen Tag noch. Tschüß.

 

11 pamoka 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...